Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kampusu
« önceki   12345 ... 111213   sonraki »

ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 4
blasp
5 yıl önce - Prş 06 Hzr 2013, 15:02

Odtü Ankara nın ve Türkiye nin bir simgesidir.Gerek bilim ve teknolojiyle gerek de kampüs yaşantısı ve Ankara ya verdiği yeşil alanla.Odtü ye ait bir alandan yer üstünde geçirilecek bir yol tamamen bir katliamdır.İlla ki bir yol geçecekse Yer altından tünel sistemi ile geçirilmelidir.Melih Gökçek in nasıl bir söylem içinde olduğu bellidir uzlaşma konusunda büyük bir sıkıntısı olan bir başkan.Odtü ile uzlaşma yoluna giderek yapacağı bir toplantı güzel bir proje doğurabilir.

taylan6
5 yıl önce - Sal 03 Eyl 2013, 22:15
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün Anadolu Bulvarı'nın Devamı Olan Yol Hakkında Açıklaması


http://www.metu.edu.tr/tr/orta-dogu-teknik-univer ...aciklamasi

Alıntı:
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün Anadolu Bulvarı'nın Devamı Olan Yol Hakkında Açıklaması

Anadolu Bulvarı'nın devamı olarak ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden ve 100.Yıl-Çiğdem mahallelerinden geçecek yolun yapımının başlaması ile birlikte medyada yer alan tartışmalar nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

ANADOLU BULVARI'NIN DEVAMI OLAN YOL: NİTELİĞİ VE YASAL STATÜSÜ

Anadolu Bulvarı ve devamı olan yol, Konya Yolu ile Eskişehir ve İstanbul yollarını birbirine bağlayan bir "iç çevre yolu" olarak "Ankara Nazım Planı 1990"da yer almıştır (Bkz. Ekli harita, Yol 1). Plan, 1982 yılında Ankara Büyük Şehir Belediyesi (BŞB) tarafından onaylanmış ve Anadolu Bulvarı bu Plan uyarınca 1987-88 yıllarında inşa edilmiştir.

ODTÜ, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan bu yolun kısmen arazisindan geçmesini kabul etmiş ve yol güzergahı 1993-94 yıllarında onaylanan ODTÜ İmar Planı'nda yer almıştır. Bu düzenleme ile yaklaşık 4 km'lik Eskişehir Yolu – Konya Yolu bağlantısının 1.8 km'lik kısmı ODTÜ arazisinin doğu sınır bölgesinden geçmektedir. Söz konusu arazinin yol için ayrılmış olması nedeniyle, ODTÜ 1980'lerden beri bu bölgede ağaçlandırma yapmamıştır.

SİT ALANLARI

"Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu"nun 1995 yılında, ODTÜ arazisi içindeki doğal ve arkeolojik sit alanlarını belirlemiştir. ODTÜ'nün Eskişehir Yolu kapısı bölgesinin bir kısmı da I. derece doğal sit alanları arasında yer almıştır. Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yol güzergahının ODTÜ arazisi içindeki yaklaşık 400 metrelik kısmı bu sit alanı ile örtüşmektedir.

Doğal sit alanları içinden yol geçirilmesi, koruma kurulu onayına bağlıdır. Bu nedenle, için daha önce alınmış olan bu sit kararı nedeniyle, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan ve "Ankara Nazım Planı 2023"de yer alan söz konusu yolun statüsü "Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu" ve "Ankara Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu"nun görüşlerine ve Bakanlık onayına tabidir.

ODTÜ'NÜN KABUL ETMEDİĞİ YOL

ODTÜ arazisinden geçmesi istenilen iki ayrı yol vardır. Medyaya yansıyan tartışmalarda bu iki yolun karıştırıldığı anlaşılmaktadır. ODTÜ, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yolun doğu sınır bölgesinden geçmesine 1994 yılından itibaren onay vermiştir. ODTÜ'nün kabul etmediği yol, Ankara BŞB tarafından 2007 tarihinde "Ankara Nazım Planı 2023" önerisine eklenen ikinci bir yoldur. Bu ikinci yol, ODTÜ Kampusunun Bilkent (YÖK) Yolu üzerindeki kapısından girerek Kampusu doğu-batı yönünde ikiye bölecek bir hemzemin yol olarak tasarlanmıştır (Bkz. Ekli harita, Yol 2). ODTÜ, Kampusunu ikiye ayıracak, eğitim ve araştırma binalarını ve altyapısını tahrip edecek, can ve mal riski yaratacak ve doğal sit alanlarını tahrip edecek bu hemzemin yol önerisine itiraz etmiştir. Ankara BŞB'nin hemzemin yol üzerinde ısrar etmesi üzerine, ODTÜ 2007 yılında iptal davası açmıştır. Dava ilk önce bölge mahkemesinde ve Ankara BŞB'nin mahkeme kararını temyiz etmesi üzerine de Danıştay'da ODTÜ lehine sonuçlanmış ve Kampusu ikiye bölecek olan bu ikinci yol önerisi iptal edilmiştir.

ODTÜ, Ankara'nın ulaşım planı için önemi ve katkısı da tartışmalı olan bu yolun ancak tünel olarak yapılması halinde kabul edilebileceğini yaklaşık 10 yıldır ifade etmiştir.

"ODTÜ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI" ÖNERİSİ

Ankara BŞB 2008 yılında aldığı kararla, 1994 yılında kabul edilmiş olan "ODTÜ İmar Planı" yerine "Koruma Amaçlı İmar Planı" hazırlanmasını talep etmiştir. ODTÜ, planlama sürecinin yasal parçası olarak, 2010 yılında meslek odaları da dahil olmak üzere ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ile geniş katılımlı iki toplantı düzenlemiş ve plan önerisi yollar dahil tüm ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yol, "Ankara Nazım Planı 2023" kararı uyarınca bu plan önerisinde de yer almış ve toplantılarda tartışma konusu olmamıştır. ODTÜ'nün itirazı ile hemzemin olarak yapımı iptal edilen yola ise, yüzeyde herhangi bir kazı yapılmadan inşa edilecek bir tünel olması koşuluyla planda yer verilmiştir.

ODTÜ tarafından hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli "Koruma Amaçlı İmar Planı" önerisi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından benimsenerek onay için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) sunulmuştur.

Söz konusu yolun ODTÜ arazisi içindeki kısmı ile ilgili izin süreci ancak "ODTÜ Koruma Amaçlı İmar Planı" onaylandıktan sonra gündeme gelebilecektir.

YOL İNŞAATINDAN ETKİLENECEK AĞAÇLAR

ODTÜ öğretim üyeleri, Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yolun Eskişehir Yolu ile bağlantısını çözmek için son altı ay içinde 27 farklı kavşak çözümü üzerinde çalışmışlardır. Benimsenen çözüm, doğal çevreyi en az düzeyde etkileyecek ve ulaşım ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak tasarımdır. Bu çalışmalara ve söz konusu bölgede 30 yıldır ağaçlandırma yapılmamasına rağmen, ODTÜ arazisi içinde yaklaşık 3.000 ağacın yol yapımından etkilenmesi söz konusudur. Toplam 629 ibreli ağacın nakledilmesi; 292 adedi çam, 133 adedi dişbudak, 916 adedi ahlat, 293 adedi badem, 58 adedi kavak ve 696 adedi diğer yapraklılar olmak üzere toplam 2.388 ağacın kesilmesi gerekecektir.

ODTÜ, 1960'lı yıllardan bu yana Ankara'nın akciğeri olan 30 km2'lik ODTÜ Ormanını yaratmış ve Ankaralıların kullanımına sunmuştur. Titizlikle koruduğumuz ağaçlardan bir kısmının yol yapımı nedeniyle kesilecek olması, ODTÜ mensuplarının, öğrencilerinin, mezunlarının ve doğasever Ankaralıların tepkisine neden olmaktadır. ODTÜ olarak, bu ağaçların ve doğal çevrenin zarar görmesini önleyecek her türlü önlemin alınmasının önemli ve gerekli görüyoruz.

Benzer şekilde, yolun 100.Yıl ve Çiğdem mahallelerinin sosyal dokusu ve fiziksel çevresi üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin yetkililer tarafından değerlendirilmesinin ve bölge sakinleri ile görüşülmesinin sorunun çözümüne katkı sağlayacağını düşünüyoruz.

SAĞLIKLI KENTLEŞME VE ULAŞIM SİSTEMLERİ

ODTÜ olarak, Ankara'lıların ulaşım ihtiyacını düşünerek Anadolu Bulvarı'nın devamı olan yola ve tünel olarak yapılması koşuluyla doğu-batı yönündeki yola itiraz etmemekle birlikte, bu yolların kentin ulaşım sorununa uzun vadeli çözüm olmayacağını vurgulamak istiyoruz. Ankara'nın sağlıklı kentleşmesi, arazi ve ulaşım ihtiyaçlarının planlı şekilde karşılanmasına ve bu kapsamda toplu taşıma sistemlerinin bir an önce yeterli düzeye getirilmesine bağlıdır. Benzer ölçekli kentlerle karşılaştırıldığında, Ankara'nın ulaşım altyapısının ve özellikle raylı sistemler başta olmak üzere toplu taşıma olanaklarının çok yetersiz olduğu açıkça görülmektedir. Bugün nüfusu 5 milyona yaklaşan Başkentimizde, ulaşım ihtiyacının etkili raylı sistemler olmadan karşılanması mümkün değildir. Bu yetersizlik giderilmediği sürece, sürekli olarak yeni yolların açılması Ankara'nın ulaşım ihtiyacını karşılamayacak; kentin sosyal dokusu ve zaten kısıtlı olan yeşil alanları yollara kaybedilecektir. Eskişehir Yolu boyunca, kentin batı koridorunda görülen çok hızlı yapılaşmanın yarattığı yoğun ulaşım talebinin, sürekli yeni yollar açılsa da karşılanamayacağı ve çözüm için toplu taşıma sistemlerine büyük ihtiyaç duyulduğu ortadadır.


Fatih KTT
5 yıl önce - Sal 03 Eyl 2013, 22:37

Projede etkilenecek ağaç sayısı toplam 250-300 ağaç etkilenecek. O 2 binli, 5 binli rakamlar YALAN. Arazide yol projesi ile ilgili planının Karayalçın döneminden beri mevcut olduğu için KASTEN bölgede ağaçlandırma yapılmamış, bölgedeki ağaçlar kendiliğinden yetişmiş ağaçlar. Belediye buradaki ağaçları taşımayı ve ODTÜ'nün istediği yere en az 20 yaşında olmak üzere 10000 ağaç dikebileceklerini söylüyorken kimse Odtü'de çıkarılan arızanın nedenini ağaç olarak gösteremez, kimseye de yutturamaz.

Türkiye'nin kişi başına kentsel yeşil alanı en yüksek illerinin başında gelen Ankara'da, her yıl o alanının onlarca katı yeşil alan kazanan, orada kaybedilecek ağaçların 1000 katını diken ve her yıl kişi başına yeşil alanını nüfus artışına rağmen arttıran Ankara'da "zaten kısıtlı olan yeşil alanlar yollarla heba edilecek" demek deli saçmasıdır.taylan6
5 yıl önce - Sal 03 Eyl 2013, 22:49

Açıklamayı okumamışsınız anlaşılan. Rektörlüğün güncel açıklamasına göre İ. Melih'in 200 ağaç taşınacak dediği sayı aslında 629, kesilecek ağaç sayısı ise 2388'dir.
Alıntı:
Bu çalışmalara ve söz konusu bölgede 30 yıldır ağaçlandırma yapılmamasına rağmen, ODTÜ arazisi içinde yaklaşık 3.000 ağacın yol yapımından etkilenmesi söz konusudur. Toplam 629 ibreli ağacın nakledilmesi; 292 adedi çam, 133 adedi dişbudak, 916 adedi ahlat, 293 adedi badem, 58 adedi kavak ve 696 adedi diğer yapraklılar olmak üzere toplam 2.388 ağacın kesilmesi gerekecektir.


vsumer
5 yıl önce - Çrş 04 Eyl 2013, 04:17

Pekiyi, teknik olarak kesilecek tüm ağaçların taşınması mümkün mü? Eğer böyle bir şey mümkün ise, tamamı taşınabilir. Şüphesiz ki taşınacak ağaçların bir kısmı yeni yerlerinde tutmayacaktır, ama yine de tamamının kesilmesinden daha iyidir.

Esas sıkıntı emin olun ki, kampus ve ağaçların etkilenmesinden ziyade Çiğdem, Yüzüncü Yıl, ve Çukurambar gibi bölgelerin niteliğinin değişmesi olacak. Çukurambar halihazırda yeterince trafiğe boğulmuş bir bölge idi, bu yol bunu biraz daha artıracak. Çiğdem ve Yüzüncü Yıl ise bambaşka birer semte dönüşecek: Şimdinin görece sakin ve sessiz mahalleleri yerine günde 40.000 aracın geçtiği, gürültü ve ses kirliliği artmış, viyadüklerle çehresi değiştirilmiş, geniş bir transit yol ile ikiye bölünmüş birer mahalle ortaya çıkacak gibi.

Eski mesajlarda ise, bu ve benzeri arazları minimuma indirebilmek için yapılabileceklerden bahsetmiştim. Belediye ve diğer ilgililer sanırım semt sakinlerinin yaşayabilecekleri sıkıntıları azaltmayı düşünüyorlar ve buna göre planlamalar yapıyorlardır.


ahmet_can
11 ay önce - Prş 28 Arl 2017, 21:43


(+)(+)(+)
Misafir ec7

8 ay önce - Cmt 07 Nis 2018, 17:49

Melih Gökçek zamanında belediye ile üniversite arasındaki sorunlar yüzünden sanırım belediyenin ihtiyaş duyduğu teknik testler ve etütler için Teknik Üniversiteden İTÜden destek ve hizmet alınıyordu bir dönem.

ODTÜ denince akla devrim hadi biraz yumuşatalım halkçılık gelir. Ama üniversitede öğrenci değilseniz kapısından içeri giremezsiniz. Eymir Gölü ünivesiteninmiş. Bence ODTÜdeki yeşil alanlar imara açılmasın ama halka açılsın. İnsanlar gelsinler piknik vs yapmamlılar zaten artık bu şekilde. Üniversiteye girmek de bu kadar zor olmamalı.

İstanbul'da gittiğim için biliyorum İTÜ mesela diğer üniversiteden gelen araştırmacılara da kontrollü bir şekilde açık. Zaten İstanbulda mühendisliğin merkezi gibi. Yurt içi olsun yurt dışı olsun diğer üniversitelerden gelen araştırmacılar içeri girmek için sorun yaşamıyorlar. Çok uzatmıyorlar meseleyi. Günübirlik ise kayıt alıp izin veriyorlar içeriye. Kütüphaneye gidiyorsun. Orada da kayıt alıp içeriye giriyorsun. Kitaplardan yararlanabilirsin. Kütüphanecileri çok yardımcı oluyorlar. İster İTÜlü ol ister dışarıdan gel. Kitap içinden kopyalama yapmak istediğin bir bölüm ve varsa yasada tanına hak oranında kopya alabilmen için içeride birkaç tane yüksek çözünürlüklü cihazları da var.

ODTÜ bence elitist tavırlarda yumuşamaya gitmeli öncelikle. Bence de üniversitenin yeşil alanı korunsun. Halka açılsın ama imara açılmasın oralar ileride. Ankara'da güzel bir yeşil alan orası.


Misafir 3bf

8 ay önce - Cmt 07 Nis 2018, 17:59

Eymir gölü zaten halka açık, isteğin gibi girebiliyorsun, sadece araçla gurceksen ücret alınıyor, Halka kapalı olması dedikodusu Melih gökçeğin eymir gölünü göksuparkında yaptığı gibi ucube kafeler ve çadırlarla doldurmak için söylediği bir yalandan ibaret, eymir gölünde mangala ranta hayır!

Misafir ec7

8 ay önce - Cmt 07 Nis 2018, 18:09

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=161702 ...;start=420

Buradaki yeşil bölgelerde yapılaşma başlarsa hem Ankara için hem de üniversite için etkisi yıkıcı olur. ODTÜnün kalitesinde zaten var olan kan kaybı dramatik hale gelir.


Misafir b32

8 ay önce - Sal 10 Nis 2018, 21:46

Odtü ye pek çok araştırmacı giriyor zaten. Sadece elini kolunu sallayan giremiyor. Yazarken bilgiyle yazalim lutfen.sayfa 4
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   12345 ... 111213   sonraki »
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet