Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Diyarbakır-Surkent Toptancılar Sitesi
« önceki   123 ... 101112   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 2
osman21
11 ay önce - Cum 22 Arl 2017, 01:43

bu site havaalanı karşısındaki boş arazide yapılacakmış.. Toki başkanı da onaylamış. sanırım ihale sürecine hazırlanılıyor..


Memet2101
11 ay önce - Cum 22 Arl 2017, 20:37
surkent toptancılar sitesi alınan son karar


Karar No:429Karar Tarihi:19.11.2017 23:00:00Gündem Konusu:Nazım imar plan değişikliğiKarar Özü:Nazım imar plan değişikliğiDetay:Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 14.09.2017 tarih ve 13814612.754/1742 sayılı yazısı ve 25.10.2017 tarihli komisyon raporu okundu, gereği görüşüldü. Mevzuun yapılan müzakeresi neticesinde ; Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına kayıtlı olup Diyarbakır İli, Bağlar İlçesi, Alipınar Mahallesi, 1243 nolu parselin, plan işlem numarası (PIN) : 28545 olarak alındığı, Adıyaman - Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı , sulama alanı , tarım arazisi ve havaalanı mania planı sınırında iken toplu işyerleri ( toptancılar sitesi) , askeri alana ve yol alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı dosyası incelenmiş olup aşağıdaki görüş oluşturulmuştur. ? Parselin yürürlükteki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı sınırı dışında olduğu, Adıyaman - Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında kentsel gelişme alanı, sulama alanı, tarım arazisi ve havaalanı mânia planı sınırında bulunduğu, ? Nazım İmar Planı ile toplu işyerleri ( toptancılar sitesi) , askeri alana ve yol alanı olarak planlandığı, ? İlgili parsele kadastro yolundan 15 metre genişliğinde yol bağlantısın verildiği, ? İlgili kurum görüşlerinin alındığı, ? DİSKİ Genel Müdürlüğü`nün 14.09.2017 tarih ve 10558 sayılı görüşte `? 1243 nolu parsel ve yakınında kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin olmadığı tespit edilmiştir. Yazımız ekinde verilen projede, yeni havaalanı kavşağında ve kamışlo Bulvarında kolektör hattı mevcut olup parsel ile hat arasında mülkiyet problemi olmayacak şekilde projelendirilerek diski genel müdürlüğümüze onaylatılması gerektiği belirtildiği, DİSKİ Genel Müdürlüğü`nün (yatırım ve inşaat dairesi başkanlığı) alınan ikinci görüşünde 09.10.2017 tarih ve 12055 sayılı görüşte söz konusu projeler incelenip onaylandığı?? belirtildiği, ? İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü: 4.10.2017 tarih ve E-2446275 sayılı görüşte; `? ilgili parselin kuru marjinal tarım alanının 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun 13. Maddesi gereğince tarım dışı amaçla kullanılabileceği, geri kalan Mutlak tarım alanı için 08.08.2017 tarih ve E.00026836723 sayılı gümrük ve ticaret bakanlığı yazısında 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun 13. Maddesinin (d) bendi kapsamında kamu yararı bulunduğu belirtildiğinde 5403 sayılı toprak koruma ve arazi kullanımı kanununun 13/d maddesi gereğince istenilen amaçla kullanılması uygun görülmüştür. ? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü: 07.04.2017 tarih ve 014146 sayılı görüşte; herhangi bir sakınca görülmediği belirtilmiştir. ? Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü: 14.04.2017 tarih ve E.143034 sayılı görüşte; söz konusu imar planı çalışması alanı içerisine isabet eden mevcut ve yapım aşamasında herhangi bir tesisimizin olmadığı belirtilmiştir. ? Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü Taşınmazlar Dairesi Başkanlığı: 27.04.2017 tarih ve E.128669 sayılı görüşte; söz konusu imar planı çalışmalarının yürütülmesinde idaremizce bir sakınca bulunmamaktadır. ? İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü: 30.03.2017 tarih ve 903 sayılı görüşte; yürürlükteki imar mevzuatı ve onaylı imar kararlarına uyulması kaydıyla anılan taşınmazların 2634/4957 sayılı yasa açısından bir sakınca görülmemektedir. ? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü:17.02.2017 tarih ve 109873 sayılı görüşte; herhangi bir sakınca olmadığı belirtilmiştir. ? Dicle Elektrik Dağıtım Aş. Diyarbakır İl Müdürlüğü: 31.03.2017 tarih ve E-3945 sayılı görüşte; kurumumuzca sakınca bulunmamaktadır. ? BOTAŞ: 14.04.2017 tarih ve E.15853 sayılı görüşte; 1243 parselde, mevcut veya planlanan boru hattımız ve tesisimiz bulunmamaktadır. ? Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü: 03.04.2017 tarih ve E-2366 sayılı görüşte; ?? Parsel 2872 sayılı Çevre Kanununun 9. Maddesine göre Bakanlar Kurulunca karara bağlanan Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Kıyı Kanununa tabi alanlar dışında kalmaktadır. Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında genel arazi kullanımı, Kentsel Gelişme Alanı, Sulama Alanı, Tarım Arazisi ve Havaalanı Mania Planı Sınırı kullanımı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle 1243 nolu parsel ve yakın çevresinde yapılması düşünülen planlama çalışmasının 3083 sayılı Sulama alanlarında arazi düzenlenmesine dair tarım reformu kanununa tabi araziler içerisinde kalan alanlar için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün uygun görüşü alınması, gerekmekte olup, ayrıca 23/08/2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Haberleşme,seyrüsefer,gözetim sistemleri mania kriterleri hakkında yönetmeliğe yazımız ekinde gönderilen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Genelgesindeki Havaalanı Mania Planı yapılaşma kriterlerine titizlikle uyulması gerekmektedir. Yapılması düşünülen Planlama Çalışmasının bölgesel bütünlük ve sürdürülebilir kalkınma amacı doğrultusunda yapılması gerektiği ve Adıyaman-Şanlıurfa-Diyarbakır Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Plan Hükümlerinde belirtilen esaslara, ilgili mevzuat, kanun ve yönetmeliklerine uyulması gerekmektedir. ? Halk Sağlığı Müdürlüğü:15.09.2017 tarih ve E-590 sayılı görüşte; `? Parselde yapılması planlanan tesislerin niteliklerine göre gerekli alt yapı ve çevre düzenlemesinin yapılması, çalışanların sosyal tesis alanlarının sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, atıkların yönetimine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, Gayri Sıhhi Müesselerin olması halinde kurumumuzdan ayrıca görüş alınması şartıyla, çevre ve toplum sağlığı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığı bildirmektedir.?? ? Şanlıurfa Orman İşletme Müdürlüğü : 03.07.2017 tarih ve E-1389926 sayılı görüşte; `? Söz konusu çalışmaların yapılmasında kurumumuzca herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.?? ? Parsele ilişkin İmar Planına Esas jeolojik-jeoteknik etüd raporu çevre ve şehircilik müdürlüğü tarafından 25/05/2017 tarih ile onaylandığı, Bu hususlar doğrultusunda Nazım İmar Plan değişikliğinin Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin Hükümlerine uygun olduğu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 14.maddesi uyarınca onaylanması için yukarda belirtilen komisyon raporu doğrultusunda, işaretle yapılan oylamada katılanların oy birliği ile kabulüne karar verildi.

osman21
11 ay önce - Cum 22 Arl 2017, 21:58

Ne kadar çok şey yapilmisosman21
9 ay önce - Sal 06 Mar 2018, 23:58

hala ihalesi yapılmadı ama bittiğinde diyarbakır da büyük bir ihtiyacı giderecek..
Memet2101
9 ay önce - Çrş 07 Mar 2018, 10:23

Osman abi ne zaman ihalesi yapılacak hani sider başkanı sonbaharda demiştisayfa 2
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
« önceki   123 ... 101112   sonraki »
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler