Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı

İzmir İl Sınırları içindeki Türbe ve Yatırlar Hakkında Bilginiz var mı?
Evet Çoğunu Ziyaret Ettim 9.1%  9.1%  [1]
Hayır Hiç Bilgim Yok Ziyaret Etmedim 36.4%  36.4%  [4]
Sadece Birkaç Tanesini İsmen Duydum 36.4%  36.4%  [4]
Sadece Bir Tanesini Ziyaret Ettim 18.2%  18.2%  [2]
Toplam Oy : 11

erkin1
9 yıl önce - Cmt 09 Oca 2010, 01:01
İzmir İl Sınırları içindeki Türbe ve Yatırlar Hakkında Bilginiz var mı?


İzmir il sınırları içinde Türbe ve yatırların sayısı fazladır...

TÜrbe ve Yatır Kavramı birbirine benzesede Kavram olarak farklıdır...

TÜRBE:
Devlet adamlarının veya din alimlerinin mezarlarının bulunduğu oda şeklindeki binaya verilen addır. İçerisinde (çoğunlukla) ünlü kişilerin gömülü bulunduğu anıtsal tarihi mezarlar için de türbe kelimesi kullanılır. Türbeler çoğunlukla eski çağlarda yaşamış önemli insanların yattığı yerdir.
YATIR:

Allah katında yüksek mertebelere ulaşmış olduğuna inanılan şahsiyetlerin, mezarlarına genel olarak yatır denilmektedir .Ancak yatır kelimesi daha çok mezarda yatan, gömülü olan zata işaret eder. Mezar, kabir gibi manaları zayıftır

İlimizdeki Türbe ve Yatırları tanıtmak amacaıyla foruma bu sayfa açılmıştır....

Tire'deki Önemli Yatırlardan Buğday Dede

Alıntı:
İzmir Tire ilçesinde Buğday Dede ismi ile bilinen tepe üzerinde, Kaplan Köyü yolundaki küçük bir mescit ve mezarlık bulunmakta olup, bu mezarlıkta Buğday Dede’nin mezarı vardır. Buğday Dede ile ilgili kaynaklarda yeterli birliye rastlanmamıştır. Yalnızca yöre halkı tarafından söylenen bazı söylenceler bulunmaktadır. Bu söylencelerden birine göre;

Yörede kıtlık olmuş ve Tire halkı Buğday dede’den ötürü bu kıtlıktan etkilenmemiştir. Buğday dede ve eşi oturdukları tepeden yola bakarak bir aç gelse de onu doyursak diye beklermiş. Buğday dede’nin evinde küpler dolusu buğday bulunmakta imiş, Bu buğday aç insanlara verildikçe daha da çoğalırmış. Buğday Dede buğdayını yalnızca erkeklere verir, kadınlara vermezmiş. Buğdayı alanlara da arkalarına bakmadan gitmelerini tembihlermiş. Bir gün Selçuk’tan bir aile buğday almaya gelmişse de dede onlara buğday vermeyerek kadınsız geleceksin demiştir. Bunun nedenini merak eden ailenin erkeği kadınsız gelmeye karar vermiş ancak, eşi ben de erkek kılığına girip geleceğim demiş. Böylece karı koca Buğday Dede’nin evine gelmiş, heybeleri doldurmuşlar, yola koyulmuşlar. Ne var ki aile Kesikbaş denilen semte vardıklarında kadın dönüp tepeye bakmış ve o anda da fenalaşarak ölmüştür.

Buğday Dede ile ilgili bir başka söylenceye göre de Buğday Dede’nin mezarının bulunduğu yerdeki bir servi ağacında Türk bayrağı dalgalanırmış. Yörenin Yunan işgali sırasında Yunan birliğinin komutanı bu bayrağı indirerek yerine Yunan bayrağını asmış. Bir süre sonra kargalar bu bayrağı parçalamış, bayrak yeniden asılmış ve aynı şekilde kargalar tarafından parçalanmıştır. Bunun üzerine de Yunan birliğinin komutanı ağaca yeniden Türk bayrağını asmak zorunda kalmıştır.

Buğday Dede’nin mezarı basit bir mezar olup, Karagazi Mahallesi’nde, Sır Hatunlar Sokağı’nda bulunan Sır Hatunlar Türbesinde gömülü olanların da Buğday Dede’nin kızları olduğu sanılmaktadır.

Günümüzde Buğday Dede’nin mezarı yatır olarak yöre halkınca ziyaret edilmektedir.

İzmir ili Tire ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde İbni Melek Medresesi’nin yanında bulunan bu türbe Tireli fıkıh, meal, tefsir alimi İbni Melek Abdüllatif Efendi’ye aittir. Abdüllatif İbni Melek Efendi Aydınoğlu Mehmet Bey’in ve oğullarının öğretmenliğini yapmıştır.

İBNİ MELEK TÜRBESİ....
Alıntı:
İbni Melek Türbesi içerisinde üç mezar daha bulunmaktadır. Bunlar Seyidi Rabbani Mevlana Nizamettin Nevvare (h.797 m. 1394), İbni Melek Abdüllatif Efendi’nin oğlu Mehmet Efendi ve Evliya Ali Efendi’ye aittir.

İbni Melek Abdüllatif Efendi’nin bu isimle anılmasının nedeni: Babası Abdülaziz Efendi Hicaz’a giderken eşini hamile olarak bırakmış ve çocuğunu da Allah’a emanet etmiştir. Dönüşünde eşinin bir gün önce öldüğünü, çocuğunun da anasının karnında defnedildiğini öğrenmiştir. Bunun üzerine “Ben evladımı Allah’a emanet ettim. Onu Allah korumuştur” diyerek eşinin mezarını açtırmış. Abdüllatif Efendi’yi sağ elinin küçük parmağını emerken canlı olarak görmüştür. Bundan sonra da Abdüllatif Efendi’yi meleklerin koruduğuna inanılmış ve meleklerin koruduğu anlamına gelen İbni Melek ismi yakıştırılmıştır.

Günümüzde İbni Melek Abdüllatif Efendi’nin mezarı ziyaret yeridir. Türbe 20 m2’lik bir alanda kesme taştan dört tarafı kapalı, üzeri açık bir yapıdır. Mezarın bulunduğu alana sivri kemerli birkaç basamakla çıkılan bir merdivenden ulaşılmaktadır. Yıkılan türbe 1956 yılında Tire Belediyesi tarafından yeniden yapılmış ve çevresi düzenlenmiştir.
Alıntı:
Evliya Çelebi, 1671'de gördüğü türbede, İbni Melek'in yanısıra pencere kenarında Hüsam Dede ile Şeyh Şücaeddin'in de yattığını ifade etmektedir. Oysa, günümüzde türbe'de Mevlana Nizameddin, Evliya Ali Efendi dışında kitabesiz iki mezar daha bulunmaktadır. Bu kitabesiz mezarların birinin İbni Melek'e diğerinin de oğlu Mehmet'e ait olduğu var sayılmaktadır. Bugüne değin Mevlana Nizamettin üzerinde hiç durulmamıştır. Afyon'a ait kayıtlarda, Beylikler Döneminde araları açık olan Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezit ile Anadolu Beyliklerinden Germiyan ve Dulkadiroğullarının önüne düşerek Afyon'da barıştırması, İbni Melek ile ilgili olarak, Tire'de Yıldırım Bayezit ile Aydınoğulları için de işlenmesi ilginçtir. Yoksa İbni Melek ile Mevlana Nizameddin aynı kişiler midir? Bursalı Tahir Efendi, "İbni Melek Hazretlerini ziyaret ettim, kabir taşında H.797 (1395) tarihi vardır.", demektedir. Oysa bu tarihi taşıyan kitabe, Mevlana Nizameddin'e aittir. Mevlana Nizameddin'in mezar taşında bu tarih vardır ;
"Tüveffîye merhum,el mağdur seyyidi rabbani Mevlana Nizameddin nuvvire ruhuhu tarih senete seb'a ve tis'ine ve seb'a mie. (H.797/1395)
Türbedeki ikinci kitabeli mezar daha önce de değindiğimiz gibi Evliya Ali Efendi'ye aittir. Evliya Ali Efendi, Alaybeyzadelerden olup İbni Melek Medresesi müderrisliğinde bulunan kişidir. Evliya Ali Efendi'nin kitabesinde ise şu ifadeler yer almaktadır.
" Hüvel baki
Merhum ve mağfur
İla rahmetil gafur
İbni Melek müderrisi Evliya Ali Efendi ruhuna fatiha, sene 1247/1831

Kaynak : Devlet Arşivlerinde Tire, A.Munis Armağan, 2003.

nurullah coşkun
9 yıl önce - Cmt 09 Oca 2010, 02:20

İzmirde yaşamama rağmen pek bi bilgim yok. Ama ödemiş tire ve bergamanın osmanlı zamanında müslüman nüfusun daha yogun bölgeler olduğu için buralarda türbeler olduğunu duymuştum. İzmir merkez ilçelerinde ben hiç görmedim. Vardır belki ama ben görmedim. İzmirde biraz ilgi azlığı var zannımca. Aslında ilgi kelimeside aklımdaki şeyleri tam ifade etmiyor. Mesala bir istanbul ziyaretimde yenibosnada geçireceğimiz için günleri anadolu yakasından avrupaya geçmeden önce üsküdarda Aziz Mahmud Hüdai r.a hazretlerini ziyaret edelim demiştik sabahın yedisinde dergah ana baba günüydü. Birde istanbul için örnek veriyorum evliyalarım kabirleri levhalarda belirdilmiş. Rahatlıkla levhaları ve haritaları takip edip bu büyüklere ulaşabiliyorsunuz ama izmirde ben bu bilgilendirici metaryallere rastlamadım.

evren3581
7 yıl önce - Pzr 06 Mar 2011, 18:38
İZMİR TÜRBE VE YATIRLARI


İzmir merkezdeki türbe ve yatırlarla ilgili yapmaya devam ettiğim çalışma bu linkte;
http://evrensmyrna.reklam_link.com/2008/02/izmir-yat ...-eski.htmlH.Bayraklı
7 yıl önce - Pzr 06 Mar 2011, 19:49

Bornova ilçesine bağlı Laka Köyünde;
köy mezarlığı yakınlarında BAYRAK DEDE adında bir yatır var. Bizzat gittim gördüm.

Yatırın yanında bir ağaç var ve ağaca bağlanmış dilekler var.
Ayrıca yatırın yanında büyükçe bir kaya ve kayanın ortasında bir oyuk var.

Dilek dileyen vatandaşlar bu oyuka 5 KURUŞ, 10 KURUŞ v.b. miktarlarda metal para atıyorlar.
Akşam olunca şarapçılar gelerek, bu oyuktaki paraları toplayıp kendilerine şarap alıyorlar

Yıllar önce BAYRAK DEDE'ye dilek dileyen mahallemiz sakinlerinden bir dedemiz dileğinin gerçekleştiğini iddia ediyor. Yıllar önce Bayrak Dede'ye gidip EV isteyen dedemiz, isteğinin ardından kısa bir süre sonra ev sahibi olduğunu söylüyor. Ne kadar doğru bilemem...

LAKA KÖYÜ ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki linke bakınız;
http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=107562


Misafir 4fa

1 yıl önce - Sal 07 Ksm 2017, 20:40

izmirde hangi türbeler varcevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet