Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Uşak Türküleri


ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Cum 08 Ağu 2008, 17:51
Uşak Türküleri


Uşak ve ilçelerinin türkülerini ayrı bir başlıkta toplayalım...

Uşak(merkez) türkülerinden başlayalım.
(Alfabetik Sıra)
-A-
-------------------------------------------------------------------------
Arpalar Hasır Oldu
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

Arpalar hasır oldu
Sevdiğim nasıl oldu
Sarmaya gıymaz iken
Ellere nasip oldu

(Bağlantı)
Üzüm sererim
Güzeli candan severim
Çirkini baştan savarım

Küp dibinde kavurma
Yar saçların savurma
Sevdim seni billahi
Almaz diye gayırma

Bağlantı

Küp dibinde unum var
Allah'tan umudum var
Verin benim yarimi
Dedelere mumum var

Bağlantı
-------------------------------------------------------------------------
Ay Bulutta (Geleceksen Gel Gayrı)
Yöre: Uşak
Kaynak: Yöre Ekibi

Ay bulutta bulutta
Mendilim kaldı dutta
Geleceksen gel gayrı
Onyedi benli Şadiye
Daha gönlüm umutta

Ay buluta gidiyor
Gözüm yari güdüyor
Geleceksen gel gayrı
Onyedi benli Şadiye
Gençlik elden gidiyor

Evleri camiye yakın
Ak gülleri sen takın
Zengin kocaya vardın
Onyedi benli Şadiye
Hani gerdanda altın

Aya karşı duramam
Dama kilit vuramam
Ay buluta girince
Onyedi benli Şadiye
Bağlasalar duramam
-------------------------------------------------------------------------
Ayağında Mesi Var
Yöre: Uşak
Kaynak: Muzaffer Sayan

Ayağında mesi var
Başında mor fesi var
Yaslan dağlar göreyim
Ardında yar sesi var

Ceviz dalı eğmeli
Kaş kirpiğe değmeli
Benim olmecek yari
Sevip de neylemeli

Köprünün altı çiçek
Bunu kimler biçecek
Benim nazlı yarimden
Gönlüm vaz mı geçecek

İndim nane biçmeye
Eğildim su içmeye
Yar karşıdan gelirken
Kanatlandım uçmaya
-------------------------------------------------------------------------
Ayşe Dedim Adına
Yöre: Uşak
Kaynak: Hasan Çolak

Ayşe dedim adına
Doyamadım dadına
A gız seni gaçırcem
(Gülüm can Ayşe'm)
Annene inadına

(Bağlantı)
Hadendi dendi canım gülüm dendi dağlar meşeli
İstanbul'un gızları dokuz köşeli
(Bizim köyün gızları dokuz köşeli)

Entarine peş olem
Yanına yoldeş olem
Ateş dutan eline
(Gülüm can Ayşe'm)
Şıngırdaklı maş'olem

Bağlantı

Enterin dikildi mi
Gaytanı çekildi mi
Ayşe dedim ünnedim
(Gülüm can Ayşe'm)
Dillerin dutuldu mu

Bağlantı
-------------------------------------------------------------------------
Aşağıdan Gelir Yörük Evleri
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

Aşağıdan gelir sevdiğim yörük evleri
Önüne düşmüş de ağaları beyleri
Devesinin de aman burnu ciğalı of of

Aşamadım da sevdiğim şu dağın ardını
Bölemedim de yaylanızın karını
Bulamadım da sevdiğim şu gönlümün yarini of of

Çeşmeler yaptırdım da sevdiğim altın oluklu
Sularını akıttım da mercan balıklı
Bir kız sevdim de ince belikli of of
-------------------------------------------------------------------------
Aşağıdan Geliyor Fadime'm
Yöre: Uşak
Kaynak: Yöre Ekibi

Aşağıdan geliyor Fadime'm aman
İk'elleri tutam tutam kadife (Fadime'm aman)

Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun

Aşağıdan geliyor on kadar
Annen seni sevmiyor ben kadar

Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun

Çay başında çırpınıyor çay kuşlar
Kadir Mevlam seni bana bağışlar

Kemendim atmadık aman daller mi kaldı
Başıma gelmedik aman haller mi kaldı
Yarimin geydiği aman abalar olsun
Bir dahi yar sevmem aman tövbeler olsun
-------------------------------------------------------------------------
Aşağıdan Geliyor Gül Ayşe
Yöre: Uşak
Kaynak: Akif Yağcı

Aşağıdan geliyor amman da gül Ayşe
İk'elleri dutam dutam menevşe
Menevşenin bir bağını ver Ayşe

Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok

Aşağıdan geliyor amman da donanma
El lafları (sözleri) yalan olur inanma
Benden başka yar seversen amman da gönenme

Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok

Aşağıdan geliyor amman da hamazlar
Yaha yarin geliyor amman da demezler
Yar yollarına geçirdiğim amman da namazlar

Aha şu dağlardan aşdım da geldim
Bir güzel peşine düştüm de geldim
Aha şu dağlarda gar var duman yok
Benim sevdiğimde din var iman yok

-B-
-------------------------------------------------------------------------
Bahçenin Harı Mıyım
Yöre: Uşak
Kaynak: Sıdıka Yapıcı

Bahçenin harı mıyım
Ben sana varır mıyım
Sen ettiğinden utan
Ben yarsız kalır mıyım

Bahçelerde erik dalı
Dibinde buldum yari
Sen bana yar olamazsın
Yüzüme gülme bari

Bahçelerde erik m'olur
Dibinde goruk m'olur
Ben yarimi kaybettim
Arasam ayıp m'olur
-------------------------------------------------------------------------
Bahçenizde Güren Var
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Mehmet

Bahçenizde güren var
Pulluğunan süren var
İnkar etme Dudu gız
Sarılırken gören var
Aman Dudu gız öldüm yalınız

Aşam aşam pencireyi depmeli
Görüp görüp ah Dudu gızı n'etmeli
Nerelisin ah Dudu gelin nereli
Deli oldum ah sana meyil vereli

Bahçede güren dalı
Dibinde buldum yari
Ben söyleyem sen dinle
Başıma gelen hali
Aman Dudu gız öldüm yalınız

Aşam aşam pencireyi açmalı
Bulup bulup ah Dudu gızı gaçmalı
Nerelisin ah Dudu gelin nereli
Verem oldum gız sana gönül vereli
-------------------------------------------------------------------------
Binnaz Kızı Naz Kızı
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Bozan

Binnaz kızı naz kızı
Yanakları kırmızı
Al yanağın üstüne
Doğdu sabah yıldızı

A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim

Entarisi aktandır
Ne gelirse Hak'tandır
Bu bizim ayrılmamız
Çokca sevişmektendir

A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim

Entarisi aklı yar
Sevileri tatlı yar
Neden selam vermedin
Sevileri tatlı yar

A güzelim güzelim
Dur ikimiz gidelim
Sevmediğim oğlana
Gelin olup gidelim

-Ç-
-------------------------------------------------------------------------
Çattılar Gazan Taşını 1
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Memet

Çattılar gazan taşını (Ney haydi vay vay)
Kurdular düğün aşını (Ney haydi vay vay)
Süslesinler gelinin de başını (Ney haydi vay vay)

Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)

Gelin de hamama vardın mı (Ney haydi vay vay)
Yunduğun yeri gördün mü (Ney haydi vay vay)
Şimdi gıymatım bildin mi (Ney haydi vay vay)

Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)

Duz torbası duzsuz galdı (Ney haydi vay vay)
Gız evleri ıssız galdı (Ney haydi vay vay)
Gız babası yolsuz galdı (Ney haydi vay vay)

Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)

Atladı geçti eşiği (Ney haydi vay vay)
Sofrada galdı gaşığı (Ney haydi vay vay)
Haftada oğlan beşiği (Ney haydi vay vay)

Yaren gınan gutlolsun da (Ney haydi vay vay)
Şimdi düğünün datlolsun da (Ney haydi vay vay)
-------------------------------------------------------------------------
Çattılar Gazan Taşını 2
Yöre: Uşak
Kaynak: Fadime Kılınç

Çattılar gazan daşını da nininay nom
Vurdular düğün aşını da nininay nom
Çağırın da gelsin anasını da ninay nom
Tutsun gızının yasını da nininay nom

Gel anam gel gel de yanıma otur nininay nom
Anam ellerini gınama batır nininay nom
Anam ben bu gece misafirinim nininay nom
Al da beni son kez koynunda yatır nininay nom

Ocağa kurdum da yufka sacını ninay nom
Aldırdım elimden küçük bacımı ninay nom
Bacım bana söyle derdin acı mı ninay nom

Şen ol bacım evin yuvan şen olsun ninay nom
Yarın gece anangil evinde mum yansın ninay nom

Altın tas içinde kınam ezildi nininay nom
Gümüş tabak ile zülfüm çözüldü nininay nom
Benim yazım gurbet ele yazıldı nininay nom

Şen ol yavrum evin yuvan şen olsun nininay nom
Yarın gece anangil evinde mum yansın nininay nom

Binmiş atın incesine de nininay nom
Düşmüş yolun nicesine de nininay nom
Çağırın da gelsin anasını da nininay nom
Gız babasız gelin olur mu nininay nom
Gelin olsa melin olur mu nininay nom
-------------------------------------------------------------------------
Çay Başında Çırpınıyor Baykuşlar
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Memet

Çay başında çırpınıyor baykuşlar
Kadir mevlam seni bana bağışlar
(Bağışlar aman)

Kemendim atmadık dallar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı

Aşağıdan geliyor Fadime
İk'elleri tutam tutam kadife
(Kadife aman)

Kemendim atmadık dallar mı kaldı
Başıma gelmedik haller mi kaldı
-------------------------------------------------------------------------
Çeşmeden Dudu Geçti
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Çeşmeden dudu geçti
Elini yudu geçti
Elini yudu geçti
Çeşmem seni yıkarım
Dudum ne dedi geçti
Dudum ne dedi geçti

Vardım çeşme başına
Yazı yazdım daşına
Yazı yazdım daşına
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
O da geldi başıma

Kara daş boyanır mı
Yarim tez uyanır mı
Yarim tez uyanır mı
Sen orada ben burda
Buna can dayanır mı
Buna can dayanır mı
-------------------------------------------------------------------------
Çeşmeden Döndü Geliyor
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

Çeşmeden Döndü geliyor
Elinde testi aman testi
Birşeycikler demedim ki
Bana da niye küstü

Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin

Bahçede kiraz topluyor
Hopul hopul hopluyor
Yarim gelecek diye
Yollarımı bekliyor

Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin

Bahçede pınar akıyor
Çaylar gibi çağlıyor
Sevdi de almadı diye
Döndü gelin ağlıyor

Sallan da gel sarı gelin
Kolları boynuma dola gelin

-E-
-------------------------------------------------------------------------
Ekinler Ekilirken
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Kıran

Ekinler ekilirken
Çiziye dökülürken
Seni de benden ayırdılar
Suna da boylu Neriman
Şafaklar sökülürken

Vardım pınar akmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Dokuz da daldan gül kopardım
Suna da boylu Neriman
Senin gibi kokmuyor

Uşak duman sis oldu
Açan güller hep soldu
Aç gözünü göreyim
Suna da boylu Neriman
Kalbim hasretle doldu
-------------------------------------------------------------------------
Evlerinin Önleri Kuyu
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Kıran

Evlerinin önleri kuyu
Kuyudan alırlar suyu
Kalk kaçıverelim a zalimin oğlu

Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel

Evlerinin önü marul
Sular akar harıl harıl
Var git oğlan dengine sarıl

Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel

Ali'm Ali'm Ali'm gibi
Kaşları var kalem gibi
Benim yarim civan gibi

Uyan Ali'm nenni nenni nen nen nen
Eller gelmiş sen de gel
-------------------------------------------------------------------------
Evlerinin Önünde Bulgur Dibeği
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Mehmet

Evlerinin önünde baygın Emine'm
Bulgur dibeği hadi yallah
Dibeğe vurdukça baygın Emine'm
Kalgır kepeği hadi yallah

Evlerinin önünden baygın Emine'm
Gelir geçerim hadi yallah
Güzellerin içinden baygın Emine'm
Yari seçerim hadi yallah

Kılcan köyün tepesi baygın Emine'm
Nerde efesi hadi yallah
Oynadıkça şıngırdar baygın Emine'm
Akçe kesesi hadi yallah
-------------------------------------------------------------------------
Evrenköy'ün Alt Yanında Bostanı
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Mehmet

Evrenköy'ün alt yanında bostanı amman
Can Fadime'm de birman giyer ammanın da fistanı

(Bağlantı)
Gelive gidive tın tıngırda
Zilleri takıve şın şıngırda
Hopdiri yarim fın fıngırda dünya güzeli

Evrenköy'ün alt yanında baldıran amman
Dört delikanlı can Fadime'yi amman da kaldıran

Bağlantı

Evrenköy'ün alt yanında söğüdü amman
Can Fadime'm de nerden almış ammanın da öğüdü

Bağlantı
-------------------------------------------------------------------------
Ey Su Yolu
Yöre: Uşak
Kaynak: Musiki Yurdu Üyeleri

Ey su yolu su yolu (edalım hey)
Boş gider gelir dolu
Destide kulpun kırılsın (edalım hey)
Yoruldu yarin kolu

Güyer bostanım güyer (edalım hey)
Su gelir bendi döğer
Hem öksüzüm hem yetim (edalım hey)
Her gelen beni döğer

Değirmenin bendine (edalım hey)
Döner kendi kendine
Değirmende üç kız var (edalım hey)
En güzeli kendime

-F-
-------------------------------------------------------------------------
Feslikenim Dam Başında (Şımdım)
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Feslikenim dam başında çanakta
Benim yarim şu karşıki de konakta

Şımdımdım şımdımdım şımdım da
Şımdım şımdımdım şımdım da

Gün görünmez menengicin dalından
Kim ayrılmış ben ayrılem de yarimden

Şımdımdım şımdımdım şımdım da
Şımdım şımdımdım şımdım da

-G-
-------------------------------------------------------------------------
Garanfil Oylum Oylum
Yöre: Uşak
Kaynak: Arif Yağcı

Garanfil oylum oylum
Geliyor selvi boylum
Selvi boylum gelince
Şen olur benim gönlüm

Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
Ben seninim ister öldür ister as

Garanfilsin tarçınsın
Dalda bir güvercisin
Ne büyüksün ne küçük
Tamam benim harcımsın

Haydi güzelim kunduranı sağa sola bas
Ben seninim ister öldür ister as
-------------------------------------------------------------------------
Gül Kurusu Kalburda
Yöre: Uşak
Kaynak: Mehmet Gündüz

Gül kurusu kalburda
Neler vardır sabırda
Arşın kollu can yarim
Ankara'da taburda

Kayalar yarıldı
Naz etme gülüm darıldı

Kara tren kay da gel
Düdüğünü çal da gel
Gönderdiğin emaneti
Zay etmeden al da gel

Hamır aşına
Ben yandım çatık kaşına
-------------------------------------------------------------------------
Göçdere'den Gece Geçtim
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Memet

Göçdere'den aman aman gece geçtim
Eğildim suyundan içtim
Ben o yardan vaz mı da geçtim

Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu

Göçdere'nin aman aman kuyuları
Çayır çimen olmuş kıyıları
Avdan da gelir dayıları

Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu

Göçdere'den aman aman geçerken
Ayağıma battı da diken
Ayrılıktır efem aman belim büken

Ne hal de oldu ne hal oldu
Gitti de ellere yar oldu

-H-
-------------------------------------------------------------------------
Hadi Gidelim Garadaş'a
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Hadi gidelim garadaş'a üzüme (aman)
Gelin sürme çekmiş kaşlarına gözüne

Garadaş'ın bağlarında üzüm var (aman)
Şu giden güzelde benim gözüm var

Selendir'in sarı sarı samanı (aman)
(Ah) Gine geldi ayrılmanın zamanı
-------------------------------------------------------------------------
Hani Benim Yemenim
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Kıran

Hani benim yemenim
İşte benim yemenim

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Çiçeği nasıl ekerler
Şöyle şöyle ekerler

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Güzeli nasıl severler
Şöyle şöyle severler

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Güzele nasıl bakarlar
Şöyle şöyle bakarlar

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa

Güzeli nasıl kaparlar
Şöyle şöyle kaparlar

Al başından koy başa
Yazıverin ta başa
-------------------------------------------------------------------------
Harman Yeri Düz Düze
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

Harman yeri düz düze
Oturalım diz dize
Selam söylen o kıza
Ayrılık düştü bize

(Bağlantı)
Amman emine'm allanıver
Gonaklarda dilleniver

Harman yerine hopladım
Fişeğimi topladım
Selam söylen emine'ye
Düşmanını hakladın

Bağlantı

Goca gapı sürgülü
Yün basmalar dürgülü
Emine'yi sorarsan
Şu gürleğin gül gülü

Bağlantı

-İ-
-------------------------------------------------------------------------
İslice'nin Çeşmeleri Harlıyor
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

İslice'nin aman çeşmeleri de harlıyor
Fistan giymiş aman etekleri de parlıyor

Yokuştan indirdim aman dolu dolu gağnıyı
Elimden gaçırdım aman basma da donluyu

Sünbül sandım aman şu dağların da otunu
Menekşeyle besler aman efelerin de atını
-------------------------------------------------------------------------
İslamoğlu 4
Yöre: Uşak
Kaynak: Yılmaz İpek

İslam da oğlu efeler de derler benim sanıma
Beşyüz atlı gelemiyor hayda,efem de yanıma
İslam oğlu efelerde kale yapar taş ile
Gözlerim boyandı al kanlara yaş ile

İslamoğlu efelerde gelir inişten
Heryanları görünmüyor efeminde gümüşten
Hayda efemde Allahına kurban olayım
Sen sallan dur boylarına bakayım
-------------------------------------------------------------------------
İnce Garanfildir Gavganın Başı
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Memet

İnce (de) garanfil aman gavganın başı
Akıyor dinmiyor aman gözümün yaşı

Yeni serdim şu yaylanın otunu
Menevşeynen beslesinler a canım da atımı

-K-
-------------------------------------------------------------------------
Karşı Karşı Evimiz
Yöre: Uşak
Kaynak: Mehmet Gündüz

Karşı karşı evimiz (aman)
(Ah) yeni düştü senin ile sevimiz
Ay doğarken gaçıverek ikimiz (aman)

Bahçeye gel ah Mecide'm bahçeye
Serenli kuyudan bir maşrapa su içmeye

Karşıda oturanlar (aman)
(Ah) derdimi artıranlar
Cennet yüzü görmesin (aman)
Aramızı senin ile bozanlar

Bahçeye gel ah Mecide'm bahçeye
Serenli kuyudan bir maşrapa su içmeye
-------------------------------------------------------------------------
Kiremitte Buz Musun
Yöre: Uşak
Kaynak: Selçuk Erim

Kiremitte buz musun
Gelin misin kız mısın
Yarim size varacam
Evde de yalınız mısın
Yan Osmanım yan

Deniz üstünde biber
Kayıklar gelir gider
Ne mektup var ne haber
Yüreğim yanar gider
Yan Osmanım yan

Şu binanın üst yanı
Altı da berber dükkanı
Teskereli geliyor
Hacıların Osmanı
Yan Osmanım yan
-------------------------------------------------------------------------
Küp Dibinde Bulgurum
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Kırhan

(Of) küp dibinde bulgurum
Bulgurum kaşlarına vurgunum

(Of) küp dibinde cevizim
Cevizim serilmiyor çeyizim

(Of) aman aman nar danesi
Nar danesi kızlar olmuş yar delisi

(Of) attım attım yanmadı
Gavurun kızı sözlerime kanmadı

-M-
-------------------------------------------------------------------------
Meleme Koyunum Vazgeç
Yöre: Uşak
Kaynak: İbilak Memet

Meleme koyunum vazgeç meleme guzundan
Hep anneler ayrılıyor kızından

Bir giderim bir ardıma bakarım
Gözlerimden ganlı yaşlar dökerim

Sen gideli ben ayrılık çekerim
Yol ver dağlar ince bele geçelim

Goyun seni güde güde getirdim
Getirdim de taş kışlaya yatırdım

Ablam sağdı ben bakırı götürdüm
Meleme goyunum meleme vazgeç guzundan
Her anneler vazgeçiyor gızından

-N-
-------------------------------------------------------------------------
Nazoğlu'nun Biber Gibi Benleri
Yöre: Uşak
Kaynak: Hasan Çolak

Nazoğlu'nun aman biber gibi de benleri vay
Yere düşdü efem cepkeninin
Amanın da yenleri vay

Nazoğlu da efem Akçadağa da dayandı vay
Allah dedi efem yüreğine amanın da güvendi vay
(Allah dedi efem bileğine had'efem de güvendi vay)

Nazoğlu'na efem yağlı gurşun da işlemez vay
Namert gula aman eşgin de atlar
Had'efem de kişnemez vay

-O-
-------------------------------------------------------------------------
Ormandan Gel A Cavırın Gızı
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Koçak

Ormandan gel a cavırın gızı da ormandan
Daha dün ayrıldım mor yazmalı da yarimden

Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor

Dam üstüne sermişler de siniler
Sevip sevip almıyorlar da yeniler

Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor

Eklemedir goca gonak ekleme
Benden başka yar sevmişsin saklama

Ay anam a bubam da denk geliyor
İkimizin boyları da denk geliyor

-P-
-------------------------------------------------------------------------
Pabucumun Beli Kırık Sürürüm
Yöre: Uşak
Kaynak: Sami Şentürk

Pabucumun beli kırık sürürüm aman
Kaçan ben yarimi görsem sarhoş bir hoş görürüm
Görürüm de yar yoluna ölürüm aman

Çöz Aslı'm göğsünün aman düğmelerini
Sararsın okşarsın aman gül memelerini

Beşyüz dedikleri aman binin yarısı aman
Aldılar kaçtılar gecelerin yarısı
O yarin saçları da altın sarısı

Ne dedin de eylendin yolum üstüne
Kim dayanmış sen dayanacan hovardanın kahrına

Sallana pullana da nerden gelirsin aman
Kasavet gönlümün aman gamın da alırsın
Erde geçte sen benim olursun aman

Ne dedin de eylendin yolum üstüne
Kim dayanmış sen dayanacan hovardanın kahrına
-------------------------------------------------------------------------
Paşa Beyin Merdivenden Enişi
Yöre: Uşak
Kaynak: Akif Yağcı

Paşa da beyin merdivenden enişi
Şıngır mıngır aman sahatının gümüşü
Yaktı beni can paşanın gülüşü

Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir

Paşa da beyin cıgarası elinde
Kanlı gömlek aman kolağasının belinde
Düşmüş o güzel zalimlerin elinde

Avcılar avından aman enmediniz mi
Sahat gözlü can paşayı görmediniz mi
Avcılar avında aman potin dar gelir
Yiğidin alnına aman yazılan gelir
-------------------------------------------------------------------------
Penceresi Yeşil Perde 2
Yöre: Uşak
Kaynak: Ahmet Çopur

Penceresi yeşil perde
Sen uğrattın beni derde

Penceresi yeşil boya
Ben vurgunum sizin soya

Penceresi püskül müskül
Ne dedim de bana küstün
-------------------------------------------------------------------------
Portakalın Sarısı (Memduh Bey)
Yöre: Uşak
Kaynak: Arif Gölge

Portakalın sarısı
Oldu mu Ayşe'm gecelerin yarısı
Ayşe de gelini sorarsan
Memduh beyin karısı
Yanarım Ayşe'me
Geliriz akşeme

Memduh beyin arabası dört teker
Çayırlardan ot çeker
Ayşe gelini sorarsan
Gecelerim diye ah çeker
Yanarım Ayşe'me
Geliriz akşeme

Acı çeşmenin taşları
Yaktı beni Ayşe gelinin ela gözlü kaşları
Memduh beyi sorarsan
Çetelerin başları
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme

Memduh beyin elinde de bağlama
Kömür gözlü Ayşe'm bana ağlama
Ben asker oldum gidiyorum
Bana gönül bağlama
Ben yanarım Ayşe'me
Geleceğiz akşeme

-S-
-------------------------------------------------------------------------
Siyah Keten Carım Var
Yöre: Uşak
Kaynak: Muzaffer Sayar

Siyah keten carım var
Gürlek yanda darım var
Aç gapıyı gardiyan
Siyah da carlı Cennet'im
Benim mahpuslarda yarim var

Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın

Dere boyu giderim
Mandaları güderim
Yarim de damdan çıkmazsa
Siyah da carlı Cennet'im
Başımı da alır giderim

Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın

Şu dağlar bizim olsa
Yaprağı üzüm olsa
Cennet'in uykusu gelmiş
Siyah da carlı Cennet'im
Aman yastığı dizim olsa

Ağlasın da garip anam ağlasın
Başına da kara yazma bağlasın
-------------------------------------------------------------------------
Sizin Dükkan Bizim Dükkan Demirden
Yöre: Uşak
Kaynak: Ali Kırhan

Sizin dükkan bizim dükkan demirden
Kaşlar değil gözler beni del'eden

A benim hacı yarim
Başımın tacı yarim
Eller bana acımaz
Sen olsun acı yarim

Minareden atıverdi yel beni
Hiç kaygusu yok sanıyor el beni

A benim nazlı yarim
Elleri sazlı yarim
El yanında ah çeker
Yangın avazlı yarim

-U-
-------------------------------------------------------------------------
Uzun Uzun Kamışlar
Yöre: Uşak
Kaynak: Cemal Ünlü

Uzun uzun kamışlar
Ucunu boyamışlar
Benim nazlı yarimi
Gurbete yollamışlar

Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende

Ay ikimiz ikimiz
Eli bağda yükümüz
Ben gurbetten gelince
Evleniriz ikimiz

Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende

Karşı karşı evimiz
Ne koyaktır sevimiz
Bu seviler bizdeyken
Telef olur birimiz

Hop dın dın dın varıvendi
Haydi dın dın dın davranda
Oyna dın dın dın sallanda
Haydi dın dın dın varıvende

-V-
-------------------------------------------------------------------------
Vardım Takmak Hanına
Yöre: Uşak
Kaynak: Akif Yağcı

Vardım Takmak hanına
Fiske vurdum camına
Bir güzelin yoluna
Kıydım tatlı canıma

İbişim çeşmelerde şanlıdır
Şanlıdır alamala canlıdır
Ünlü Bedir'in semtinde
Belkim alamala canlıdır
İbişim buzalaklar açıldı
Açıldı ganım yere saçıldı

Kekliğim dağ içinde
Gavrulur yağ içinde
Analar gızları beslemiş
Basma şalvar içinde

İbişim çeşmelerde şanlıdır
Şanlıdır alamala canlıdır
Ünlü Bedir'in semtinde
Belkim alamala canlıdır
İbişim buzalaklar açıldı
Açıldı ganım yere saçıldı

-Y-
-------------------------------------------------------------------------
Yordu Beni Evinizin Yokuşu
Yöre: Uşak
Kaynak: Mustafa Çobanoğlu

Yordu da beni a güzel de evinizin yokuşu
Yaktı da beni o gelinin a canım da bakışı
Yaktı da beni o gelinin a canım da bakışı

Çıkma da dedim a güzel de merdivenin başına
Sen getirdin güzel bu sevdayı a canım başıma
Sen getirdin güzel bu sevdayı a canım başıma

***

TRT Repertuvarındaki hali

Yorduda beni a güzelde evinizin yokuşu
Yaktıda beni beni o gelinin
A canım a güzelde bakışı
Yaktıda beni beni o gelinin
A canım a güzelde bakışı

Çıkmada dedim a güzelde merdivenin başına
Sen getirdin güzel güzel bu sevdayı
A canım a güzelde başıma
Sen getirdin güzel güzel bu sevdayı
A canım a güzelde başıma
-------------------------------------------------------------------------
Yılan Aktı Kamışa
Yöre: Uşak
Kaynak: İbrahim Şenbaba

Yılan aktı kamışa
Su verin susamışa
Soğuk sular kar etmez
Yarinden ayrılmışa

Hadi gidelim dağlara dağlar yolumuz olsun
Gürgen yaprakları örtü döşeğimiz olsun

Dağların pembesine
Yandım yar sevdasına
El etse çağırsaydı
Giderdim arkasına

Hadi gidelim dağlara dağlar yolumuz olsun
Gürgen yaprakları örtü döşeğimiz olsun


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Cmt 09 Ağu 2008, 01:39

Banaz türküleri.
(Alfabetik Sıra)
-G-
-------------------------------------------------------------------------
Guruldu Mu Şu Banaz'ın Bazarı
Yöre: Banaz
Kaynak: Mustafa Koçak

Guruldu mu şu Banaz'ın bazarı
Daş çatlatır yad ellerin nazarı
Bartının altında yanak kızarı
Kızaran yanağın ben olam gelin (ben olam)

Kalktı mı da şu köylerin harmanı
Yangınıyla bulamadım dermanı
Eller sılasında keser kurbanı
Ben seninle edemedim bayramı (gelin bayramı)

Caminin önünde izlerim galdı
Goca gapınızda gözlerim galdı
Kalk gidelim kömür gözlüm ağlama
Anayın lafları bağrımı deldi (gelin bağrımı deldi)

-H-
-------------------------------------------------------------------------
Hortumlanan Halkın Marşı
Yöre: Banaz
Kaynak: Hızır Demirci

Bakma, dönmez şafak vakti yurttan kaçan o alçak
Dönmeyip Amerika'da, arlanmaksızın yaşayacak
O benim milletimin hırsızıdır, yurdu soyacak
Hortumladıkları benimdir, milletimindir ancak

Çalma kurban olayım hepsini, ey hırslı çakal
Gariban halkıma da bir pul, bırakacak kadar al
Olmaz sana götürdüğün paralar sonra helal
Hakkını vermezsen buradaki ortaklarının behemal

Ben ezelden beri aç yaşadım, aç yaşarım
Hangi hükümet beni kurtaracakmış Şaşarım
Kurumuş musluk gibiyim, ne akar ne taşarım
Yırtsam da bir tarafımı, hiç görülmez başarım

-K-
-------------------------------------------------------------------------
Kara Çadırımda Vardır Üç Direk
Yöre: Banaz
Kaynak: Mustafa Köçek

Kara çadırımda vardır üç direk
Musa'mı görenlerin dayanmaz yürek
Gençliğime doymadım kırılsın tüfek

Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum

Ali Yusuf jandarmalar sefa geldiniz
Benim gara habarımı kimden aldınız
Dokunman elbiseme mahkum oldunuz

Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum

Tüfeğim duvarda asılı galdı
Elbisem bavulda basılı galdı
Yavukulum ardımda küsülü galdı

Anam babam gardaşlarım ben gider oldum
Düştüm gara toprağa ben heder oldum
-------------------------------------------------------------------------
Karanfilim Eğriği
Yöre: Banaz
Kaynak: Mehmet Gündüz

Karanfilim eğriği de
Dam ardında öğreği
Sevdiğimin gözleri
Kara koyun böğreği

Haydi yarim aş da gel de
Dağları dolaş da gel
Senin yaşın küçücük de
Annennen görüş de gel

Olmadı yarim olmadı da
Söz yerini bulmadı
Bize olan kadirlik de
Kimselere olmadı

Tarladan keçi geçti de
Sayın ki kaçı geçti
Ben yarimden ayrılalı
Kaç yıl kaç mevsim geçti

Haydi yarim aş da gel de
Dağları dolaş da gel
Senin yaşın küçücük de
Annennen görüş de gel

Olmadı yarim olmadı da
Söz yerini bulmadı
Bize olan kadirlik de
Kimselere olmadı

-T-
-------------------------------------------------------------------------
Tarlaları Bozarıyor
Yöre: Banaz
Kaynak: Mustafa Koçak

Tarlaları bozarıyor
İnce Memed'in fanillesi de gızarıyor

Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere

Ekseni var gürgenden
İnce Memed niye geldin erkenden

Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere

Şişeleri vay dolsun
İnce Memed sana uğurlar olsun

Ay anam vay anam da
Sen nerelere goydu gidiyo
O hayırsız derelere


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Cmt 09 Ağu 2008, 18:14

Eşme türküleri.
(Alfabetik Sıra)
-A-
-------------------------------------------------------------------------
AL ELMA KIZIL ELMA
Yöre : Kayalı Köyü / Eşme
Kaynak: Şükrü Kayalı

El elma kızıl elma
Yollara dizil elma
Ben alnına yazılmışım
İster al ister alma

Oğlan yandan kız yandan
Seviyom seni candan
İki tane yar sevilmez
Ya ondan geç ya benden
Oğlan diyorum sana
Bir cevap versen bana
Kaldır gelin kollarım
Bende sarayım sana

Al elmanın üçünü
Öp ağzının içini
Öpem derken ısırmışım
Affet benim suçumu

Oğlan yandan kız yandan
Seviyom seni candan
İki tane yar sevilmez
Ya ondan geç ya benden
Oğlan diyorum sana
Bir cevap versen bana
Kaldır gelin kollarım
Bende sarayım sana


-E-
-------------------------------------------------------------------------
Elvanlarla Şu Takmağın Arası
Yöre: Takmak Köyü / Eşme

Bir taş attım pencereye tık dedi
Bir kız çıktı annem evde yok dedi
İnanmazsan çık yukarı bak dedi

Gelme oğlan gelme vururum seni
Yazarımda bozarım Manisa'ya yollarım
Elimde de evraklar Ankara'ya yollarım seni

Elvanlarla şu Takmağın arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Gaş gaş olmuş Elvanların Halisi

Gelme oğlan gelme vururum seni
Yazarımda bozarım Manisa'ya yollarım
Elimde de evraklar Ankara'ya yollarım seni
-------------------------------------------------------------------------
EMİNEM
Yöre: Takmak Köyü / Eşme

Eminemi bindirdiler gemiye
Dillerim varmıyar Emmem öldü demeye
Hoca gelsin dalkınımı vermeye
Aman aman Emmem vay benim
Baygın Eminem
Anasını uykularda koyup kaçan Eminem

Emine'mi has bahçede bastılar
Şalvarım gül dalma astılar
Fiyatım binbeşyüze kestiler
Aman aman Eminem
Akşamlara kalmışsın
Yaşların küçücük sulara dalmışsın

Karanfili budamışlar dal diye
Sarılır boynuma beni al diye
Sen olmazsan sadıcımı ver diye
Aman aman Eminem
Akşamlara kalmışsın
Yaşların da küçücük sevdalara dalmışsın

-I-
-------------------------------------------------------------------------
IĞIL IĞIL
Yöre: Takmak Köyü / Eşme

Iğıl ığıl akar derenin suyu
Geçtiğim yolların gölgesi goyu
Basında yazması kendinden dayı
A benimde sarmalarına gıyamadığım
Sarılıpta öpmelerine duyamadığım

Aşağından geliyorda hamazlar
Yar yoluna geçirdiğim namazlar
Hanide senin nazlı yarin demezler
A benimde sarmalarına gıyamadığım
Sarılıpta öpmelerine doyamadığım-K-
-------------------------------------------------------------------------
KOSTAK BOYLARINA VERMİŞ DE DÜZENİ DE DÜZENİ
Yöre: Eşme
Kaynak: Şevki Ünlü

ördeğine kaz diyorlar
şu feleğe yaz diyorlar
kime derdimi söylesem dostlar
Bu dert bana az diyorlar

Bir yokuşun başındayım
Yüzüğünün kaşındayım
Bana idamlık diyorlar dostlar
Daha ondört yaşındayım
Yar ben senin peşindeyim

Şu yaylanın gülü sarı
Geçilmiyor karlı dağı
Küçücükken derde düştük dostlar
Biz ağları ahu zarı
Ayırdılar nazlı yari

Bülbül yuvan yıkıldı mı
Yavruların döküldü mü
Doğru söyle küçük hanım dostlar
Sunguların tutuldu mu
Yar dillerin tutuldu mu

*sugu:korkudan kalbin bir an durması

-T-
-------------------------------------------------------------------------
TAKMAK AĞIDI
Yöre: Takmak Köyü / Eşme

Giyinmiş kuşanmış alın üstüne
Soğuk sular içilmez balın üstüne
Dünyanın malına malım var deme
Uzatırlar bir gün salın üstüne

Uzun kavak olsam dalım olmasa
Yarim güzel olsa evim olmasa
Yar seninle sarılıp yatsam
İçinde duracak evim olmasa

Salimi götürün zalim Takmak'a
Nazlı yarim gelsin bana bakmaya
Nazlı yar salıma gelip girmezse
Yemin ettim girmem kara toprağa


-Y-
-------------------------------------------------------------------------
YAĞMUR YAĞAR
Yöre: Takmak Köyü / Eşme

Yağmur yağar tıpır tıpır yerlere
Ben ağlarım yalan gelir ellere
Pusulamda çıkmış ben askere gidiyom
Ben gidersen bakarmısın ellere

Haticede hanım ekleme şalvar dikiyor
Bu ayrılık bellerimi büküyor
Gaş gaş olmuş eller bize bakıyor
Ben gidersem sararmışın ellereRemzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pzr 10 Ağu 2008, 11:21

Sivaslı türküleri.
(Alfabetik Sıra)
-N-
-------------------------------------------------------------------------
Nennen Diyende Beleyim
Yöre : Sivaslı
Kaynak: Köy Kadınları

Nennen diyende beleyim
Allar yeşiller doliyim
Ben de küçücük yavrumu
Bir mevlamdan dileyim

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

İstanbul'un ağaçları
Hep tomurcuk uçları
Yavrumdan selam getirmiş
Yedi dağın da guşları

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Şu dağların da meşesi
Dibini keklik eşesi
Benim küçücük yavrum da
Ciğerimin de köşesi

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni

Şu dağların da eteği
Eteği bülbül yatağı
Benim küçücük yavrum da
Benim derdimin ortağı

Ninni yavrum (guzum) ninni
Uyusun da büyüsün
Yüzünü de güller bürüsün
Benim yavrum da çabucak yürüsün
Ninni yavrum ninni de
Küçücük kuzum da ninni


Remzi BÜLBÜL
10 yıl önce - Pts 11 Ağu 2008, 21:23

Ulubey türküleri.
(Alfabetik Sıra)
-İ-
-------------------------------------------------------------------------
İnay'ın İçinde Üçtür Minare
Yöre: Ulubey
Kaynak: Erdoğan Üstündağ


İnay'ın içinde üçtür minare
Yandım anam yandım döndüm kömüre
Eski ahbaplarım şimdi nerede
Yandım anam yandım döndüm fenere

Gümüşkol Kışla'ya buradan geçilir
Yedioluklu'nun suyu içilir
Böyle memleketten nasıl geçilir
Yandım anam yandım döndüm fenere

İnay'ın içinde bir kuru dere
Yandım anam yandım döndüm kömüre
Eski ahbaplarım şimdi nerede
Yandım anam yandım döndüm fenere

-K-
-------------------------------------------------------------------------
Köyüm (Kucağını Açtın Bana)
Yöre: Ulubey
Kaynak: Yaşar Sert

Kucağını açtın bana
Sevmeyi öğrettin bana
Hayır dualarım sana
Köyüm köyüm İnay köyüm

Sen kimlere göğüs gerdin
Ruma bile sevgi verdin
Bize nice nimet verdin
Köyüm köyüm İnay köyüm

Hasret kaldım sana
O güzelim bağlarına
Üç dağlar arasında
Köyüm köyüm İnay köyüm

Herkes susmuş onları dinler
Inay türküsünü söyler
Yeni yetişen bebeler
Köyüm köyüm İnay köyüm


Misafir 97e

1 yıl önce - Çrş 30 Ağu 2017, 17:01

peşkir aldım dürüden.sivaslı yöresine ait.sadettin polat tan alınmıştır.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET