Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 1
Mehmet F.
10 yıl önce - Cum 07 Eyl 2007, 11:58
RAW Fotoğraf Çekimi [Fotoğrafçılık]


Raw Nedir?
Raw İngilizce bir kelime olup ham, olmamış anlamındadır.
RAW, dijital fotoğraf makinelerinin negatifi olarak tanımlanır. CCD veya CMOS üzerindeki ham veriyi, hiçbir görsel işleme tabi tutmadan belleğe almayı sağlarlar. Zira aksi belirtilmedikçe dijital kameralar bazı görsel işlemler yaparlar.

Çekilen bir fotoğraf, JPEG olarak kaydedilmeden önce ona beyaz ayarı uygulanır, ardından keskinlik (sharpening) ayarı (makinede vardır, tarafımızdan belirlenen bir değerdir) uygulanır, benzer şekilde kontrast uygulanır ve son olarak, fotoğraf tanımlanan ölçüde kayıplı olarak sıkıştırılarak, belleğe saklanır. RAW ise, bunların hiçbirini yapmadan fotoğrafı ‘ham haliyle’ kaydeder ve bir RAW editör yazılımıyla, bu ayarları bilgisayar başında kendinizin yapmanızı sağlar. Bu bir anlamda ‘’dijital film banyosu'’ olarak düşünülmelidir.

Her dijital fotoğraf makinesi RAW formatında kaydedemez. Yeni ve gelişmiş makineler bu işlemi yapabilmektedir. RAW formatı, kayıplı bir sıkıştırma olmadığından, disk ve dijital bellek üzerinde fazla yer tutar, kaydetmesi ve aktarması da fazla zaman alır. Ama ciddi fotoğraflar genellikle RAW formatıyla çekilir ki, üzerinde istenen ayarlamalar yapılabilsin.

Kameralardaki algılayıcılar (CMOS, CCD) genelde 12 bit derinliğe sahip (Yani 4096 ton ayırt edebiliyorlar). Bu ham bilgi kameranın içindeki işlemci tarafından Bayer filtresiyle renkli JPG’e çevrildiğinde ne yazık ki 8 bit derinliğine düşürülüyor ve sıkıştırılıyor (Yani kanal başına 256 değişik ton).

RAW ise algılayıcıdan gelen HAM verinin sıkıştırmasız olarak korunması anlamına geliyor. Böylece RAW dosyayı Photoshop veya benzer bir yazılımın RAW Converter seçeneğiyle açarken çok ince ayarlar yapabiliyorsunuz (beyaz ayarı, keskinlik vs.). Ayrıca buna bağlı olarak beyaz ayarını da sonradan istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Kameranın çekim sırasındaki beyaz ayarı yanlış bile olsa bir şey fark etmiyor.

Tabi RAW çalışmak biraz zahmetli. Akıl almaz bir şekilde her kameranın RAW formatı ayrı. Ayrıca RAW dosyalar hem JPG’lere göre çok büyük yer tutuyor hem de acil işlerde veya anı amaçlı kullanımda başınıza bela olabilir ama yine de olabildiğince RAW’da kalmakta yarar var.

Teknik bağlamda dijital fotoğraf makinelerinde çekilen tüm resimler ilk aşamada doğrudan RAW olarak CCD algılayıcı­lar tarafından alınmakta, ancak daha sonra makine içindeki RAW Dönüştürücüler tarafından eksik RGB piksel bilgileri tamamlanarak RGB JPEG veya RGB TIFF kaydedilmektedir. Fotoğraf makinesinin yapısına göre gerçekleşen bu dönüştür­me işlemleri sırasında CCD sensor tarafından algılanan resim­lerin gerçek orijinal bilgileri değişmekte, RGB piksel yapısında kayıplar oluşmakta ve neticesinde bazı önemli ayarlar için fotoğrafa tekrar müdahale etme şansı ortadan kalkmaktadır. Özet olarak, kullanılabilir RGB resimlerin oluşumu ve işlen­mesi fotoğraf makinesi tarafından isteğimiz dışında gerçekleştirilmektedir.

RAW format olarak çekilen fotoğraflar ise, henüz banyo işle­minden geçmemiş konvansiyonel negatif filmler gibi, hiçbir işleme tabi tutulmadan, CCD Algılayıcılar üzerine düşen görüntünün 1:1 tamamı, dönüştürme işlemi yapılmaksızın, hiçbir değişikliğe uğramadan, ham olarak en temiz, en saf, el değmemiş haliyle ve tüm detayları olduğu gibi muhafaza edilerek gerçek orijinal bilgileriyle doğrudan hafıza kartına kaydedilmiş olmaktadır.

RAW formatta çekilerek saklanan ham resimlerin orijinal görüntüsünde eksik kalan RGB piksel bilgileriyle birlikte tüm ayar ve düzenlemeler daha sonra Photoshop Camera RAW gibi özel programlar kullanılarak yüksek teknolojiye sahip bilgisayarların kalibreli büyük ekranlarında çok daha profes­yonelce tamamlanmakta ve gerçek RGB fotoğraflara tümüyle kullanıcının kontrolünde ve kullanıcının istediği şekilde dönüştürme işlemi gerçekleştirilmektedir.

NEDEN RAW FOTOĞRAF KULLANILMALI

RAW formatta çekilen resimler üzerinde dijital fotoğraf makinesi tarafından hiçbir müdahale, düzeltme veya dönüş­türme işlemi yapılmadığı için, bu fotoğraflar üzerinde maksi­mum kontrol sağlanarak; poz ayarı, beyaz dengesi, ton eğrisi ve ton derinliği, kontrastlık, renk doygunluğu, keskinlik, yumuşatma vs., tüm ayarlar istenildiği zaman ve kullanılacak medya ya da amaca göre yeniden tekrar tekrar yapılabilmek­tedir. RAW resimlerde ISO-ASA ile enstantane ve diyafram ayarları dışında hiçbir fonksiyonun fotoğraf üzerinde doğ­rudan etkisi bulunmaz ve bu ayarların dışında kalan tüm düzenlemeler Photoshop Camera Raw programında istenildi­ği gibi gerçekleştirilir.Yüksek kalite 16 bit (65,536 gri seviye) RAW format resimlerde daha fazla detay, daha geniş ve daha yumuşak ton geçişleri ile daha zengin renk tonları ve daha fazla esneklik mevcuttur. RAW formatta sıkıştırma işlemi kullanılmadığı için, RGB piksellerde hiçbir kayıp meydana gelmez ve orijinal görüntü CCD algılayıcılar tarafından elde edilen tüm piksel bilgileri muhafaza edilerek kaydedilmiş olur. >> Düşük kalite 8 bit (256 gri seviye) JPEG formatlı resimler ise sıkıştırılarak kaydedildiği için piksellerde kayıplar mey­dana gelerek detaylar azalır, ton geçişleri bozulur, derinlik ve renk zenginliği kayba uğrar. Ayrıca JPEG resimlerde poz ve beyaz denge ayarlarının yeniden yapılması mümkün değildir. RAW resimlerin tüm kontrolü ve yeniden düzenlenmesi fotoğraf makinesi yerine kullanıcının elinde olduğu için, görüntünün orijinal hali bozulmadan herşeye müdahale etme şansı bulunmakta ve dönüştürme işlemi yapıldıktan sonra, istenilen her türlü formatta kayıt olanağı dakullanıcının tasar­rufunda bulunmaktadır.


RAW çekilen resimlerde ayrıca kullanılan fotoğraf makine­sinin markası, cinsi, modeli ile birlikte çekim ayarlarıyla ilgili bütün teknik bilgiler (metadata) de ayrıntılı olarak kaydedil­mektedir. Bu bilgilere Photoshop Camera Raw programında kolayca erişilerek çekim sırasında kullanılan enstantane, diyafram, ISO-ASA, flaş, odak uzaklığı, objektif vs., ayarlar incelenebilmektedir.
RAW formatta saklanan resimlerin bir diğer önemli avanta­jı ise, gelecek yıllardaki gelişmelerden maksimum yararı sağla­yacak şekilde teknoloji ve yeni yazılımlara açık olmasıdır. TIFF veya JPEG kaydedilmiş resimler çekim sırasında dönüştürme işlemleri tamamlanmış olduğu için gelecekteki gelişen tekno­lojilerden yararlanma şansı bulunmamaktadır. TIFF veya JPEG resimlerde geriye dönük işlem yapılması olanaksızdır.

CAMERA RAW YAZILIMI
RAW formatta çekilen resimlerin profesyonelce işlenmesi ve kullanılabilir RGB ya da CMYK resimlere dönüştürülmesi Adobe Photoshop Camera Raw programıyla mükemmel şekil­de gerçekleştirilebilmektedir.

Diğer 2.parti RAW dönüştürme yazılımlarıyla karşılaştırıldığında, Photoshop Camera Raw gelişmiş fonksiyonlarıyla tüm profesyonel fotoğraf sanatçıları tarafından çok daha fazla tercih edilen programdır. Adobe firması ile profesyonel fotoğraf makine üreticileriy­le yapılan çalışmalar neticesinde; Canon, Contax, Epson, Fujifilm, Kodak, Konica Minolta, Leaf, Leika, Mamiya, Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax, Samsung, Sigma ve Sony marka dijital fotoğraf makineleriyle çekilen Raw formatlı resimler .CRW .CR2 .NEF .RAF .DCS .ORF .DNG .MRW .PEF .SRF) Photoshop Camera Raw programında doğrudan açılarak Raw dönüştürme işlemleri profesyonelce yapılabil­mektedir.

Dijital fotoğraf makinelerinin yeni modelleriyle çekilen Raw resimlerin de Photoshop'ta açılabilmesi için, Adobe tarafından sürekli yenilenen Camera Raw yazılımın yeni versiyonlarını www.adobe.com/downloads/updates adresinden yükleye­rek güncelleme yapmanız gerekir.

(08 Mayıs 2006 tarihli son versiyon Camera Raw 3.4; bu gün­cellemede tanımlanan yeni modeller Canon EOS 30D, Leaf Aptus 65, Leaf Aptus 75, Olympus EVOLT 330, Olympus SP-320, Pentax *ist DL2, Samsung GX-1S)

Kaynak & Derleme : fotokritik.com & google.com & photoshopmagazin.com


Mehmet F.
10 yıl önce - Pts 10 Eyl 2007, 17:21

Kaldığımız yerden devam ;

CAMERA RAW YAZILIMI
CAMERA RAW PENCERESİ

RAW format fotoğrafın üzerine çift tıklama yapıldığı takdirde, Photoshop programı doğrudan açılarak resim Camera Raw penceresinde görüntülenmektedir. Toplu işlemler için aynı anda birden fazla Raw format çekilen resimler de Camera Raw penceresinde doğrudan açılabilmektedir.


Fotoğraf Makinesi Çekim Bilgileri
Camera Raw penceresinde açılan resim ile ilgili çekimin ger­çekleştirildiği dijital fotoğraf makinesinin marka ve modeli, dosya adı, ISO değeri, enstantane ve diyafram, f-stop ayarları ile objektif cinsi metaveri bilgileri pencerenin üst kısmında otomatik görüntülenir.


Resim Minyatürleri Penceresi
Camera Raw yazılımında birden fazla açılan Raw fotoğraflar pencerenin sol tarafında minyatürler halinde film şeridi olarak görüntülenmektedir. Minyatürlerin bulunduğu dikey bölüm çubuğu sağa-sola çekilerek minyatür görüntüler büyütülüp küçültülebilir.Minyatürlerin ana pencereye aktarıl­ması için resim üzerine tıklama yapmanız gerekir.Aynı anda birden fazla resim üzerinde düzenleme yapmak için Shift tuşunu kullanabilir veya select All
düğ­mesini tıklayarak resimlerin tamamını da ; toplu uygulama için seçebilirsiniz. Minyatürlerin üzerindeki noktacıkları tıklayarak her bir fotoğrafa ayrı ayrı yıldız verebilir; Alt veya Option tuşunu basılı tutup select Rated düğmesi üzerine tıklama yaparak sadece yıldız verdiğiniz resimleri toplu uygulama için aynı anda seçebilirsiniz.


Toplu İşlem Uygulaması (Synchronize)
Aynı ışık ortamında ve benzer poz ayarlarıyla çekilmiş birden fazla Raw formatlı resimleri toplu olarak aynı anda işleyebilir ya da tek bir resim üzerinde yapmış olduğunuz tüm ayarları diğer resimlere toplu olarak aktarılmasını Photoshop Camera Raw penceresinde kolayca sağlayabilirsiniz. » Toplu işlem uygulamasını ayarlar yapıldıktan sonra diğer resimlere aktarmak için, tek bir resim seçerek gerekli RAW düzenlemelerini gerçekleştirin ve minyatür penceresinde resimleri seçip Synchronize düğmesini tıklayın.

-Synchronizepenceresinde seçili resimlere uygulamak istediğiniz ayar, düzenleme veya fonksiyonları tek tek işaretleyerek, ya da açılır menüden grup seçimi yaparak OK tuşunu tıklayın.
-Raw düzenlemesi yapmış olduğunuz resimdeki tüm işlemler (veya işaretlediğiniz fonksiyonlar) seçili resimlere aynı anda otomatik uygulanmış olacaktır. Toplu işlem uygulamasını tüm resimleri önceden seçerekte gerçekleştirebilirsiniz.
-Penceredeki resimleri seçtikten sonra Synchronize düğmesini tıklayın ve gerekli fonksiyonları işaretleyin.
-Bu aşamadan sonra yapacağınız tüm Raw ayarları aynı anda diğer resimlere de otomatik uygulanacaktır.
-Daha sonra kayıt işlemlerine geçebilirsiniz.
CAMERA RAW ARAÇLARI

Camera Raw penceresinin üst kısmında yer alan araçlar paletindeki fonksiyonlar kullanılarak minyatür penceresinde seçilecek bir veya birden fazla resmin silinmesi, döndürülmesi, ufuk çizgisine paralel olarak düzenlenmesi, büyültme-küçültme ve kaydırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanır.

Resimlerin kadrajlama ve kırpma işlemleri için  kırpma aracı kullanılır. Normal seçilerek serbest kadrajlama, Custom seçilerek en ve boy ölçü girişleri yapılmak suretiyle kırpma işlemi gerçekleştirilir. Ratio (Orantı) tercih edildiği zaman, ölçüler dikkate alınmaksızın sadece en-boy orantısı girilerek kadrajlama ve kırpma işlemi yapılır. Kırpma işlemini gerçekleştirmek için ikonu üstüne çift tıklama; iptal etmek için de Esc veya delete tuşu basılır. Kadraj ve kırpma işleminin seçili tüm resimlere de aynı ölçülerde senkronize olarak toplu şekilde uygulanabilmesi için, minyatür resim penceresinde Synchronize düğmesi tıklanır ve seçeneklerden Crop işaretlenir.


Açık Ton Yolma ve Koyu Ton Tıkanma Görüntüleri Highlights (Açık Tonlar) ile Shadows (Koyu Tonlar)işaretlendiği zaman, resmin Açık Ton alanlarındaki yolmalar (fazla ışık almış, detay olmayan beyaz kabak alanlar: RGB=255) kırmızı renkte, Koyu Ton alanlardaki tıkanmalar (yeterli ışık almamış, detay olmayan çok koyu siyah alanlar: RGB=0) ise mavi renkte görüntülenerek kullanıcı uyarılır. Böyle bir durumda poz ayarları yeniden düzenlenerek yolma ve tıkanmalar ortadan kaldırılmalı veya azaltılmalıdır.(Devam edecek...)

Kaynak & Derleme : fotokritik.com & google.com & photoshopmagazin.com

Bu da 666. mesajım olarak hafızalarımda olsun. wowTurkey ve Kehanetler! Mehmet ve 666! hehehehe


En son Mehmet F. tarafından Pts 10 Eyl 2007, 17:39 tarihinde değiştirildi, toplamda 2 kere değiştirildi


Mehmet F.
10 yıl önce - Sal 11 Eyl 2007, 17:22

Renk Örnekleme Aracı Color Sampler Tool(Renk Örnekleme Aracı)|tf_, resim üzerinde yapılacak ayar ve düzenlemeler neticesinde RGB değerlerinde meydana gelecek değişikliklerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Kritik renkler üzerine tıklanarak yerleşterilen örnek noktalar (maksimum 9 adet), istendiği zaman mouse ile başka alanlara kaydırılabilir; Alt veya Option tuşu basılı tutularak kesip atılabilir; ya da Clear Samplers düğmesi tıklanmak suretiyle tümü ekrandan silinir. Renk Örnekleme Aracını aynı zamanda beyaz denge ayarmarının yapılması ve nötr gri alanların saptanmasında da kullanabilirsiniz.


Beyaz Denge AracıFotoğraflardaki renklerin gerçek orijinal değerlerine eşitlenmesini sağlamak şüphesiz en önemli, en yorucu ve en kritik işlemlerden birisidir. Renklerdeki sapmanın giderilmesi için kullanılan White Balance Tool (Beyaz Denge Aracı) £_ resim içinde gerçek görüntüde nötr gri olması gereken alan üzerine tıklanarak gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlar.

Bilindiği gibi, fotoğraflardaki renk sapmaları ancak beyaz, siyah ve nötr gri alanlarda tesbit edilebilir. Bu aracı kullanırken, üzerine tıklama yapacağınız renk tonunun gerçekte nötr gri olduğundan mutlaka %100 emin olmanız gerekmektedir. Aksi takdirde renk tonlarında daha çok sapmalara sebep olursunuz. Beyaz Denge Aracı düzeltme işlemini resimdeki ışığın sıcaklık (Kelvin) değerini değiştirmek suretiyle gerçekleştirir.

Çekilen fotoğraflardaki renk sapmalarını tümüyle ortadan kaldırmak, nötr gri alanların bulunmadığı resimlerde riske girmeden doğru renkleri yakalamak için yapılması gereken en önemli uygulama şüphesiz çekim sırasında profesyonel fotoğrafçılar için GretagMacbeth firması tarafından üretilmiş özel nötr gri ton kart (Gray Scale Balance Card) veya renk skalası(ColorChecker) kullanmaktır. Bilhassa aynı ışık ortamlarında çekilecek fotoğraflar için bu özel profesyonel kartların doğrudan çekimi yapılarak Camera Raw programında önceden işlenmesi ve gerekli düzeltmelerle tüm ışık ve renk ayarlarının bu kart üzerinde gerçekleştirildikten sonra aynı ışık ortamında çekilen normal Raw resimlere toplu şekilde uygulanması şüphesiz en pratik, en sağlam ve en doğru yöntemdir.

ADJUST (AYAR) PALETİ Raw Resimlerdeki Beyaz Denge ve genel ışık sıcaklığı ayarları ile poz, açıklık, koyuluk, kontrastlık ve renk doygunluğu düzeltmelerinin yapıldığı Adjust paleti kullanılırken azami dikkat gösterilmesi gerekir.

White Balance (Beyaz Denge): Çekimin yapıldığı ortamın ışık kaynağı seçilir.
As Shot: Çekildiği Gibi Auto: Otomatik Beyaz
Daylight: Gün Işığı
Cloudy: Bulutlu Hava
Shade: Gölgeli Ortam
Tungsten: Ampul
Fluorescent: Floresan Flash: Flaş Beyazı
Custom: Özel (seçildiği zaman ortam ışığının Kelvin cinsinden renk sıcaklık değeri özel olarak girilebilir)
Temperature: Sıcaklık (2.000 Kelvin ile 50.000 Kelvin arasında ışığın renk sıcaklık değeri girilir) Tint: Ton (-150 ile +150 arasında Yeşil'den Magenta'ya renk tonu verilir)
Exposure: Pozlama (f-stop değerleri kullanılarak fotoğrafın beyaz nokta ayarı yapılır 4.00...+4.00)
Shadows: Koyu Tonlar (f-stop değerleri kullanılarak fotoğrafın siyah nokta ayarı yapılır 0...100)
Brightness: Açıklık (Fotoğrafın gamma ayarı yapılarak genel orta ton açma/koyultma işlemi gerçekleştirilir 0...150)
Contrast: Kontrastlık ayarı düzenlenir (-50...+100)
Saturation: Rengin Doymuşluğu (Fotoğraftaki renk tonlarının saflığı, temizliği ve doymuşluğu ayarlanır -100...+100)
Auto: Exposure, Shadows, Brightness ve Contrast ayarlarını Auto (otomatik) olarak işaretlediğiniz takdirde, Beyaz Dengesi için yapılan değişikliklerde işaretli olan fonksiyonlar da Camera Raw tarafından otomatik yönlendirilerek kendiliğinden değişikliğe uğramış olur.
Beyaz Denge ayarı yapılırken Camera Raw tüm bu ayarları özel yöntemlerle hesaplayarak gerçekleştirir.


DETAIL DETAY PALETİ
Raw resimlerin keskinlik, yumuşatma ve renk grenlerinin azaltılma işlemleri Detail Detay paletinde gerçekleştirilir.
Sharpness: Keskinlik (0...100)
Luminance Smoothing:Parlaklık Yumuşatılması 0...100
(Yumuşatma işlemi genel olarak yüksek ISO-ASA kullanılmış ve yeterli ışık almamış fotoğraflardaki grenlerin azaltılması için kullanılır.)
Color Noise Reduction: Renk Greni Azaltılması 0...100 (İstenmeyen renkli piksellerin azaltılması için kullanılır)Detay Paletindeki Keskinlik, Yumuşatma ve Renk Grenlerinin Azaltılması değişikliklerini resim üzerinde net olarak görebilmek için fotoğrafı %100 büyülterek incelemeniz gerekir. Aksi takdirde yapmış olduğunuz değişikliklerin resim üzerindeki etkisini farkedemezsiniz. Öte yandan Yumuşatma ve Gren Azaltılması işlemlerinde aşırı değerler kullanılırsa, fotoğrafların genel görüntüsü de normalden daha yumuşak gerçekleşir.

LENS OBJEKTİF PALETİ
Ucuz ve kalitesiz ya da geniş açı veya balıkgözü objektiflerle çekilmiş olan Raw resimlerdeki objektif hatalarını düzeltmek için Objektif Paleti kullanılır.

Chromatic Aberration: Kromatik Kayıplar (Geniş açı objektiflerin kullanılmasıyla kenar ve kontürlerde ortaya çıkan piksel renk oturmazlıklarının düzeltilmesinde kullanılır.)
Fix Red/Cyan Fringe: Kırmızı/Cyan kenar piksel oturmazlık-lar düzeltilir.
Fix Blue/Yellow Fringe: Mavi/Sarı kenar piksel oturmazlıklar düzeltilir.
Vignetting: Vinyet Oluşumu (Bazı geniş açı objektiflerle çekilen resimlerin köşelerinde ortaya doğru ton koyulukları
veya ton açılmaları meydana gelir. Bu tür hataların düzeltilmesi için Amount ve Midpoint ayarları değiştirilir. Amount çubuğu sağa çekildiğinde köşe vinyetlerin tonu açılır, sola kaydırıldığında vinyetler koyulaşır. Midpoint ayarı değiştirilerek, vinyetlerin resmin orta merkezinden uzaklaşması veya kenarlardan içe doğru yakınlaşması sağlanarak hatalar düzeltilir.


CURVE EĞRİ PALETİ
Raw format çekilen resimlerde bilhassa orta ton eğrisinin düzeltilmesi Curve paletinde gerçekleştirilir.

>> Tone Curve: Ton Eğrisi (Hazır ton eğrilerinden seçim yapılabilir)
>> Linear: Doğrusal (Resimdeki tonlarda değişiklik yaratmadan ilk haline dönüştürür)
>>Medium Contrast: Orta Kontrast (Açık tonlara dokunmadan sadece koyu tonları biraz daha geri çekerek koyu alanları sertleştirir)
>>Strong Contrast: Yüksek/Sert Kontrast (Orta ton eğrisini yükselterek kontrastlığı daha fazla arttırır ve koyu tonlar sertleşir)
>>Custom: Özel (Maksimum etkiyi sağlamak için özel ton eğrisini kendiniz yapılandırabilirsiniz. Özel girişler yaparak toplam 16 değişik noktadan koyu, orta ve açık tonlar üzerinde özel düzenlemeler gerçekleştirebilirsiniz.)

CALIBRATE KALİBRASYON PALETİ
Kalibresiz fotoğraf makineleriyle çekilen Raw resimler için özel kalibrasyon düzenlemeleri yapabilirsiniz. Işık ayarlarıyla birlikte metamerizm problemlerini de ortadan kaldırabilirsiniz. Bu paletteki ayarlar daha çok profesyonel fotoğrafçılar tarafından RGB düzenlemeleri yapılabilmesi için kullanılır.

>> Camera Profile: Fotoğraf Makinesi Profili
Shadow Tint: Koyu Ton Renk geçişi
Red Hue: Kırmızı Renk Özü
Red Saturation: Kırmızı Renk Doygunluğu
Green Hue: Yeşil Renk Özü
Green Saturation: Yeşil Renk Doygunluğu
Blue Hue: Mavi Renk Özü
Blue Saturation: Mavi Renk Doygunluğu


WORKFLOW OPTIONS İŞ AKIŞI SEÇENEKLERİRaw çekilmiş resimlerin işlenmesinde kullanılacak İş Akışı Seçeneklerinin uygulama öncesi düzenlenmesinde büyük yarar vardır.

Space: Renk Evreni seçeneklerini içerir. Genel olarak bilgisayarınızda kullandığınız Photoshop RGB renk evreni modeli seçilmesi gerekir. (Edit>Color Settings>Working Spaces>RGB...)
Depth: 16 Bits/Channel veya 8 Bits/Channel tercihi yapılır. (16 Bits/Channel seçeneği daha fazla detay ve derinlik içerdiği için en yüksek kalitede Raw dönüştürme işlemi gerçekleştirilir, ancak dökuman ağırlığı çok daha büyüktür.)

Size: Boyut (Kadrajlama ve kırpma uygulamasına göre boyut değişikliklerinde - veya + değerlerde orijinal Raw fotoğrafın interpolasyon değişimini piksel olarak belirtir. Yanında - ya da + işareti bulunmayan boyut, Raw resmin orijinal boyutudur.)

Resolution: Çözünürlük (Baskı çıkışı için kullanılacak çözünürlük değeri girilir. Genel resim boyutunda veya ölçülerinde değişiklik meydana getirmez, sadece piksellerin dağılımını girilen çözünürlük değerine uygular.)

RAW AYARLARIN KAYDEDİLMESİ

Raw çekilmiş resimlere uygulamış olduğunuz tüm ayarları hafızaya alarak, benzer fotoğraflarda da zaman kaybetmeden aynı değerleri tekrar tekrar uygulayabilirsiniz. Gerçekleştirmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını kaydetmek için pop-up açılır menüden Save Settings seçmeniz gerekir.

Şayet yapmış olduğunuz düzenlemelerden bazı fonksiyonları devre dışı bırakarak kayıt yapmak istiyorsanız Save Settings Subset tercih ederek, açılan pencerede fonksiyon seçeneklerini istediğiniz gibi işaretleyebilirsiniz.

Önceden kaydetmiş olduğunuz Raw dönüştürme ayarlarını başka resimlerde kullanmak için Load Settings işaretleyerek Camera Raw penceresine yükleyebilirsiniz. Save New Camera Raw Defaults seçeneğini işaretleyerek, gerçekleştirmiş olduğunuz en son RAW Dönüştürme ayarlarını Photoshop varsayılan değerler olarak Camera Raw hafızasına atayabilirsiniz.

Reset Camera Raw Defaults seçeneğini işaretlediğiniz zaman, varsayılan olarak atamış olduğunuz yeni Camera Raw ayarları tekrar Photoshop orijinal ayarlarına dönmüş olur.


İŞLENMİŞ RAW FOTOĞRAFLARIN KAYDEDİLMESİ

Raw formatta çekilmiş orijinal ham resimlerin tüm ayarlarını ve dönüştürme işlemlerini tamamladıktan sonra kullanılabilir RGB fotoğraf olarak kaydetmek için; Save düğmesini tıklamanız gerekir.

Destination: Kaydedilecek yer
select Folder: Klasör Seçin...
File Naming: İsimlendirme
File Extension: Dosya Uzantısı
Format: Format Gerekli kayıt ayarlarını yaptıktan sonra Save tuşunu tıklayarak fotoğrafın kullanılacağı medyaya göre, kendi bilgi, beceri, yetenek ve zevkiniz ile görüşünüz doğrultusunda orijinal ham RAW resimleri kullanılabilir mükemmel RGB fotoğraflara dönüştürmüş olacaksınız...

-------- SON ---------

Kaynak & Derleme : fotokritik.com & google.com & photoshopmagazin.com
Önümüzdeki günlerde RAW denemeleri yapacağım ve buradaki anlatılanlara göre düzenlemeler yapıp siteye koyacağım.

Dip Not : Bu yazıların hiç bir satırı bana ait değildir. Belirtilen kaynaklardan toparlanmış ve derlenmiştir. photoshopmagazin.com en çok kaynak alınan sitedir. Fotoğrafçılık adına faydalı olan bu bilgilerin sitemizde bir başlık halinde olmasında yarar gördüm.

Denetçilerimize bir rica: http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=5255 başlığına bu konuyla ilgili bağlantı koyarsanız hem erişimi kolay olur hem de güzel olur düşüncesindeyim.
S.Memo
10 yıl önce - Sal 11 Eyl 2007, 21:27

Çok güzel bilgiler bunlar.SLR ye geçiş yaptığımda mutlaka işime yarayacak.

Mehmet F.
10 yıl önce - Sal 18 Eyl 2007, 13:28

Evet denemelerim sonucu vardığım sonuçlar;

- RAW çekimden sonra, hiç bir kalite kaybı olmadan; fotoğrafınızı baskı kalitesinde büyütebilir, DPI değerini ve çözünürlüğü değiştirebilirsiniz.
- En ufak değerlere kadar fotoğrafınız üzerinde hiç bir kalite kaybına uğramadan değişiklikler düzenlemeler yapabilirsiniz.
- Sadece doğru poz süresi ve diyafram kullanarak fotoğrafınızı muhteşem sonuçlara ulaştırabilirsiniz.
- Gece fotoğrafları çekmek hiç bi kadar zevkli olmamıştı. Çektiğiniz fotoğraflarda doğru diyafram, doğru poz süresi yeterli olacak ve daha sonra en ufak detaya kadar üzerinde değişiklik yapabileceksiniz.

Bu fotoğrafı Camera RAW ile açtıktan sonra üzerinde White Balance, Tone, FColor, Sharpen, Color değişiklikleri yaparak sizlere sunuyorum.(Düzenlenmiş Hali) 

(Orijinal Hali)


Mehmet F.
10 yıl önce - Çrş 19 Eyl 2007, 12:39

Camera RAW programının nasıl yükleneceğini anlatmamışım, özür dileyerek başlayayım.

Camera Raw Yüklemek
- Adobe Photoshop CS 2 programını edinmelisiniz.
- Bu linke tıklayarak Camera RAW isimli programı indiriyoruz. (Proceed to Download)
- Daha sonra indirdiğimiz zip dosyasının içinden çıkanı C:\Program Files\Adobe\Photoshop CS2\Plug-Ins\File Formats klasörü altına kopyalıyoruz.
- Daha sonra RAW formatlı fotoğrafa çift tıklayarak photoshop programı içinde Camera RAW açıldığını göreceksiniz.

Şimdi yeni bir deneme bu kez gece;

Konumuz Topkapı Sarayı :
Orijinal hali ile üzerinde oynama yaptığım hallerini size sunacağım.
 

(Orijinal Hali)(Düzenlenmiş Hali)


Diyeceksiniz ki "Eee ne var Mehmet, ben bu fotoğrafı RAW kullanmadan senin düzenlediğinden çok daha iyi çekebilirim." Evet haklısınız Fakat o zaman fotoğraf üzerinde çekim sırasında oluşabilecek "olası" hataları düzenleme şansınız olmayabilir, ayrıca o kareyi tekrar çekme şansınız olmayabilir, ayrıca baskı kalitesini yükseltemeyebilirsiniz. En önemlisi ise fotoğrafınızda oluşabilecek pikselleşme, (gren, noise ya da ne deniyorsa) normal fotoğraflarda düzeltilemeyecektir. Ama RAW ile çekerseniz çok rahat bir şekilde bu pikselleşmeden kurtulabilirsiniz
Nasıl eskiden negatifleri saklardık "daha sonra tekrar çıkarılır" düşüncesi ile, dijitalin de negatifi RAW'dır

Şimdi ben bu Topkapı Sarayı fotoğrafımı yükler miyim İlgili başlığa? Evet...

mesut tasdelen
10 yıl önce - Çrş 19 Eyl 2007, 12:51

verdigin bilgiler dogru ama iki fotografa da baktım oynanmamış orjinal hali daha hoş geldi.. sence?

Mehmet F.
10 yıl önce - Çrş 19 Eyl 2007, 12:53

Göz zevki meselesi,

Bana göre karanlık, net değil ve renk doygunluğu az.


Erhan GÜNEŞ
10 yıl önce - Pzr 28 Ekm 2007, 22:47
selam


RAW formatı ile zamanda yolculuk


RAW NEDİR?
Dijital fotoğraf makinelerinde filmin karşılığı olan sensör üzerine düşen görüntü dijital işlemci tarafından sayısal verilere dönüştürülüp fotoğraf haline getirilir. Çekim sırasında belli işlemlerden geçen ham görüntü genelde JPEG bazen de TIFF formatına dönüştürülür.
İşte bu değişikliklerin yapılmadan sensörden gelen sayısal verilerin doğrudan belleğe yazılmasıyla oluşan özel formata ‘RAW’ adı veriliyor. RAW dosyaları sensörden gelen ham bilgileri içerdiğinden yaygın olarak tercih edilen fotoğraf formatı JPEG’ten çok daha fazla yer kaplarlar. 6 Mpiksel bir fotoğraf makinesi için bu rakam 5-6 Mbyte’a ulaşabilir. Her marka ve modelin kendine has olgaritma yöntemleri olduğundan farklı dijital fotoğraf makinelerinin ürettiği RAW dosyaları farklı boyutlarda olur.

Bu formatı daha çok üst seviyede ürünler desteklediği için her dijital fotoğraf makinesinin RAW çekme özelliği bulunmaz.

RAW tam olarak bir fotoğraf türü olmadığı ve ham bilgiler olduğundan standart bir ebatı yoktur. Daha doğrusu makinenin maksimum çözünürlüğünde çekilen bu RAW dosyalar özel yazılımlarla neredeyse kayıpsız olarak büyütülebilir. Photoshop ya da üretici firmaların kendilerinin dağıttığı yazılımlarla açılabilen RAW dosyaları 4-5 kata kadar büyütmeye izin vermektedir. Ayrıca piyasada RAW formatını okuyabilen irili ufaklı birçok firmanın (third party) yazılımı da bulunmaktadır.

RAW formatının en önemli özelliklerinden biri de çekim yapıldıktan sonra üzerinde bazı değişikliklere izin vermesi. Yani bir nevi zaman içinde geri giderek yanlış ayarları düzeltebilmeye imkan tanıması.

ZAMANDA YOLCULUK
Üzerine kitaplar yazılıp filmler çekilen bir konu olan zamanda yolculuk bilim kurgu meraklılarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Dijital fotoğrafçılık alanında ise RAW formatı ile zamanda yolculuk kısmen de olsa mümkün.
Nikon Capture yazılımı ile RAW çekilen fotoğraflar işlenebiliyor

Bu formatı kullanarak çekim yaptıktan sonra keskinlik, pozlama, beyaz ayarı, renk doygunluğu, kontrast, parlaklık, renk greni, Choromatic Aberration vb. gibi birçok ayarı değiştirmeniz mümkün. Bu da JPEG ya da diğer formatlar tarafından desteklenmeyen bir özellik.

Daha çok üst model dijital fotoğraf makinelerinin özelliği olarak karşımıza çıkan RAW, profesyonellerin sıklıkla kullandığı bir formattır.

Günlük yaşamda RAW formatının kullanımı ile ilgili bir örnek vermek gerekirse: Bir arkadaşınızın düğününde fotoğraf çekiyorsunuz. Ancak bir önceki çekimde flaşsız ortam için beyaz ayarını floresan modunda ve poz telafisini de +2 Ev değerinde çektiniz. Bir sonraki kareyi çekene kadar üzerinden 10 dakika geçti ve bu ayarları uyguladığınızı unutup toplu bir aile fotoğrafı çekmek istediniz. Herkes size poz verdi çekimi yaptınız ve topluluk kareyi bozarak dağıldı. Görüntüye baktınız ancak çekilen fotoğraf karanlık ve siz bu çekimde flaş kullandığınız için tüm kare mavi tonlarda (beyaz ayarından dolayı).

İşte bu örnekte eğer JPEG fotoğraf çekerseniz bu fotoğrafı kurtarmanız oldukça zor (Photoshop’u yazan ekipte değilseniz o bile sizi kurtaramaz). Ya kareyi yeniden çekeceksiniz (ki bu her zaman mümkün olmaz) ya da en baştan RAW çekmeyi düşünmeniz gerekirdi.

Eğer RAW formatını kullansaydınız bu düzeltmeleri yapmak 2 saniyenizi bile almıyor. Ancak bunun için çekimlerin baştan RAW yapılması gerekiyor. Sonradan eldeki fotoğrafı RAW’a çevirmek mümkün değil.

AVANTAJLARI / DEZAVANTAJLARI
RAW, belli bir noktaya kadar bazı değişiklikleri yapabilmesi açısından çok faydalı bir format olduğu gibi, 4-5 katına kadar kayıpsız büyütme seçeneğine sahip olması ile de özellikle yüksek çözünürlük isteyen kullanıcıların imdadına yetişmektedir.

Daha fazla detay isteyen ancak orta format dijital fotoğraf makinelerine 20-25 bin euro verecek gücü olmayan kullanıcılar ya da büyük boyutta baskı yapan kullanıcılar için RAW formatının kayıpsız büyütmeye izin vermesi önemli bir özelliktir.
Yine Nikon Capture'dan ekran görüntüleri. Tonlama, Saturasyon gibi değişiklikler ve beyaz ayarını
çekim yaptıktan sonra değiştirmek mümkün.

Bu formatın bir diğer özelliği ise büyütmeye izin verdiği gibi istediğiniz boyutta küçültmeye de izin vermesi. Ayrıca kadrajınızı istediğiniz gibi değiştirebilmeniz ve seçtiğiniz kadrajda yeniden ebatlandırma yapmanız da mümkün.

Bu formatı destekleyen birçok dijital fotoğraf makinesinde RAW çekilirken aynı zamanda JPEG dosyası da oluşturulur. Bundan amaç bilgisayarlar tarafından standart olarak desteklenmeyen RAW karelerin içeriğinin JPEG versiyonunda görülmesi.

Her güzelin bir kusuru olduğu gibi RAW formatının da bir kusuru bulunuyor: Dosya boyutunun büyük olması. 6 Mpiksellik Nikon D70’in çektiği bir RAW kare 5-6 Mbyte arası yer kaplarken, 10 Mpiksellik Sony Cyber-shot DSC R1 için bu rakam 20 Mbyte’a çıkmaktadır. Her üreticinin optimizasyonları farklı olduğundan dosya boyutları da farklı olmaktadır.

RAW dosyalarının bu kadar yer kaplaması (ki aynı çözünürlükteki JPEG fotoğraf yarısı ya da dörtte biri oranında daha az yer kaplıyor) daha fazla büyük ve daha düşük çekim hızı anlamına geliyor. Dosya boyutu büyüdükçe kullanmamız gereken bellek daha büyük olmakta ve seri çekim gibi hız gerektiren işlemler yavaşlamaktadır. Her ne kadar yüksek çözünürlüklü D-SLR ürünler için bu seri çekim hızı RAW için bile tatmin edici seviyede olsa da JPEG kadar hızlı çalışmaya imkan vermez. Ayrıca spor karşılaşmaları gibi hızın önemli olduğu durumlarda bu yavaşlık can sıkıcı boyutlarda rahatsız edici olabilir. Öte yandan ileri seviyede kompakt ürünlerin de RAW çekebildiği fakat bu kabiliyetlerinin sınırlı olduğu ve yavaş oldukları düşünülürse hızın gerektiği durumlarda bu formatın yetersiz olduğu su götürmez bir gerçektir.

Eğer sürekli RAW çekmeyi düşüneceksek en az 1Gbyte belleğe sahip olmamız gerekir ki bu da ek maliyet anlamına gelir.

Bir diğer sorun ise RAW formatının bilgisayarlar tarafından standart olarak tanınmıyor olmasıdır. Birçok bilgisayara ek yazılım yüklemeden bu formatta çekilen bir kareyi görmek mümkün değildir. Görülebilse bile üzerinde değişiklik yapmak için üretici firmaların ya da diğer firmaların yazılımlarına ihtiyaç vardır. Zaten bu yazılımlar olmadan büyütme, küçültme, renk değişiklikleri ve diğer değişikliklerin hiçbiri yapılamaz. Yani bu formatta çekim yapmak bir iş ise bunların üzerinde gerekli değişiklikleri yapıp uygun formatta kaydetmek (genelde JPEG ya da TIFF olur) ayrı bir iştir. Bu yüzden her bir RAW fotoğrafı ile tek tek uğraşıp istenilen ayarların uygulanması gerekir ki bu da ek olarak zaman ayırmak anlamına geliyor.

RAW FORMATINI KİMLER KULLANMALI?
Bu format, tüm getirilerine karşılık, dosya boyutunda meydana gelen artış sebebi ile genelde stüdyo çekimlerinde tercih edilir. Ayrıca hıza ihtiyaç duyulmayan ortamlar da kullanılabilir. Çekim sırasında oluşabilecek belli hataları çekimin ardından düzeltmeye imkan vermesi özellikle stüdyo çekimlerinde çok kullanışlı bir özellik olarak karşımıza çıkar. Ürün, katalog vb. gibi çekimlerin yapıldığı stüdyolarda bu format sıklıkla kullanılır ya da kullanılmalıdır.

Ayrıca daha fazla detaya ihtiyaç duyan veya büyük ebatlarda baskı yapacak olan fotoğrafçıların da bu formatı kullanması gerekir. Daha fazla çözünürlük daha fazla detay anlamına geldiğinden (baskı ortamları aynı olsa bile) RAW formatı fotoğrafçılara bütçelerini fazla zorlamadan istedikleri sonuçları almalarına yardım eder. Bunlarla beraber eğer büyük boyutta baskı yapmak istiyor ve bunun için gerekli çözünürlüğe uygun fotoğraf makineniz yoksa RAW formatı imdadınıza koşuyor. %400-500 boyutlarına kadar kayıpsız (bu çok önemli) büyütmeye izin veren bu format, en büyük yardımcınız haline gelir. Örnek vermek gerekirse: 10 Mpiksellik Sony Cyber-shot R1’in çektiği RAW fotoğrafları 25 Mpiksele kadar büyütmek mümkün. Bu da 2.5 kat büyütebilme anlamın geliyor.

Görüldüğü üzere bu format günlük hayatımızda sürekli kullanmamız gereken bir format değil. Özel anlarda, özel işlerde ve daha çok profesyonellerin kullanması gereken bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Pratikte sürekli RAW çekmek kulağa hoş gelse de getirdiği bazı yükler sebebi ile her zaman mümkün olmayabilir.

RAW FORMATININ YAPAMADIKLARI
Bu kadar kabiliyetli ve zaman içinde bizi geri götürme özelliğine sahip olan bir formatın yapamadığı bazı şeyler de bulunuyor. RAW, belli bir noktaya kadar renk, gren, beyaz ayarı gibi değişiklikler yapmaya izin verse de bu formattan mucize beklememek gerekiyor. Onun da yapamadığı bazı değişiklikler var: Örneğin netliği yanlış yapılan bir fotoğrafta netlik düzenlemesi yapamazsınız (şu an prototip aşamasında olan bu tip fotoğraf makineleri var ancak bu formatın böyle bir özelliği yok). Ayrıca yanlış renkleri bir noktaya kadar düzeltseniz de üzerinde değişiklik yapılamayacak kadar kötü renkleri düzeltmeniz mümkün olmaz. Aşırı az ya da aşırı fazla pozlanmış fotoğrafları düzeltemezsiniz. RAW size sadece belli bir noktaya kadar poz düzeltmesi imkanı verir.

Tüm bunlarla beraber RAW formatına dönüşüm mümkün değildir. Yani bir fotoğrafı JPEG çektikten sonra RAW’a dönüştüremezsiniz. Bu formatı sadece çekim aşamasında belirledikten sonra kullanabilirsiniz. Çekim sırasında makinenizin mutlaka RAW çekebilecek durumda olması gerekiyor.

HANGİ TÜR FOTOĞRAF MAKİNELERİ BU FORMATI DESTEKLER
Bütün D-SLR fotoğraf makineleri (ucuz ya da pahalı, giriş seviyesi ya da en üst model olsun farketmez) RAW formatını destekler. Bu ürünlerle çekilmiş RAW dosyalarını ya Photoshop gibi yazılımlarla ya da ürünle beraber verilen ve bu iş için özel üretilmiş programlarla açıp işlem yapmanız mümkün. Öte yandan D-SLR ürünler dışında 'prosumer' adı verilen ileri seviyede kompakt ürünler de bu formatı desteklemektedir.
SONUÇ
Zaman içinde bize yolculuk yaptıran, renk düzenlemeleri ve boyut büyütmeleri gibi çekimden sonra pek yapamadığımız (yapsak bile çok iyi sonuçlar vermeyen) değişikliklere izin veren RAW formatını yeni yılın bu ilk dergisinde ele aldık. Özellikle stüdyo fotoğrafçılığı yapıyorsanız, büyük ebatta baskılara ihtiyacınız varsa, yüksek çözünürlük sizin için detay anlamına geliyorsa RAW mutlaka kullanmanız gereken bir format.


Ayhan B.

10 yıl önce - Pzr 27 Oca 2008, 02:16

Bende şu RAW olayına merak saldım. Ama ufak bir sorunla karşılaştım. Şimdi makinemde RAWla çektiğim resmi jpeg olarak kopyalatabiliyorum. Yani tüm değerler aynı iki adet fotoğraf elde ediyorum. Ancak RAW ile çektiğim fotoğrafla jpeg olarak kaydedilen arasında kumlanma açısından çok fark oluyor. RAWı Photoshopta düzenliyorum ama jpeg olarak kaydettiğimde bariz bir şekilde kumlanma oluyor. Halbuki aynı fotoğraf sadece formatlar farklı.
Bunun nedeni makineden mi kaynaklı? Yoksa Photoshopta kullanımdan kaynaklı bir sorun mu var?sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET