Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Bayburt - Bayburt Kalesi
123   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1

Bayburt Kalesini ziyaret etmişmiydiniz?
Evet 60.0%  60.0%  [12]
Hayır 40.0%  40.0%  [8]
Toplam Oy : 20

MENDERES NAÇ
7 yıl önce - Pts 26 Eyl 2011, 13:19
Bayburt - Bayburt Kalesi


Zigana ve kop dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt kalesi aynı zamanda Karadeniz'i Basra körfezine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır.

Şehrin kuzeyinde yalçın kayalar üzerinde inşa edilmiş olan kalenin kimler tarafından yapıldığı kesinlikle bilinmemektedir. İlk yapının Ermenilere ait olduğu ileri sürülürse de, Bağrat sülalesi zamanında (885-1044) varlığından söz edilen Bayburt kalesinin çok daha önce miladın ilk yüz yıllarında mahalli prens ve krallıkların mücadelelerinde rol oynadığı anlaşılmaktadır.

Kborenli Movses'den öğrenildiğine göre Bağratların geliştikleri devrede 1.asırda Bağrat'lı Piurad oğlu "Senbad" (Asbed) süvari başbuğu ve batı ordusu başkumandanı olarak atabeyliğini yaparak kurduğu hükümdar çocuklarını kendi müstahkem yerleri olan "Papert"yani Bayburt kalesine 58 yılında götürmüştür.

Bundan da anlaşıldığı gibi Bayburt kalesinin 58 yıllarından önce kurulduğu ortaya çıkmaktadır. Kale Türklere geçmeden önce Roma, Ermeni, Bizans, Arap ve Kommenos hakimiyetinde kalmıştır. Zengin bir tarihe sahip olan Bayburt kalesinin bir çok defa onarım gördüğü duvarlarında görülen farklı inşaat ve tarihi kaynaklardan anlaşılmaktadır. Buna göre Selçuklu hükümdarı II.Kılıçarslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki olan Tuğrul Şah (Ö.622/1225) özellikle Trabzon İmparatorluğu'ndan gelecek saldırılara karşı müstahkem bir mevki olan bu kaleyi adeta yeniden inşa ettirmiştir.

Bir müddet de Akkoyunlular'ın elinde kalan kale 1514 yılında Osmanlılar'a intikal ettikten sonra Kanuni Sultan Süleyman ve III. Murat Dönemlerinde de Büyük onarımlar görmüştür. 1647'de Bayburt'u ziyaret eden Evliya Çelebi kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebü'l Feth camii'nin bulunduğunu yazmaktadır .Zaman zaman işgal ve tahribata uğrayan kale son olarak 1828 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiştir.

Ayrıca bu kaleye "Çinimaçin" kalesi de denmektedir. Kaleye bu ismin verilmesine sebep olan çini süslemelerdir. Bunların dış yüzeylerinde tezyinat olarak mor ve yeşil renkli firuze çiniler kullanılmıştır. Gerek savaşlar, gerekse tahribatlar yüzünden bugün bu çinilerden eser kalmamıştır.

Bayburt kalesi, Dede Korkut hikayelerinden "Kam Büre Oğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder" adını taşıyan hikaye de Beyrek (Bey Böyrek veya Bamsı Böyrek)'in fethedip ün kazanmak üzere yola çıktığı kaledir.

(Yukarıdaki bilgiler www.bayburt.bel.tr adresinden alınmıştır.)
(+)

(+)
fikri aktan

7 yıl önce - Cmt 05 Ksm 2011, 23:01
Bayburt - Bayburt Kalesi


Bayburt - Bayburt Kalesi


BAYBURT KALESİ;

KALE NİN TARİHÇESİ
Kop Dağlarından aşılarak ulaşılan Bayburt Kalesi aynı zamanda Karadeniz’i Basra Körfezine bağlayan ticaret yolunun üzerinde bulunmaktadır. Bayburt kalesinin Türk öncesi tarihi durumu tam olarak aydınlanmamıştır. Bir kısım araştırmacı ilk Kale yapısının Ermenilere ait olduğunu öne sürerken, bazıları ilk olarak I.Justıanus tarafından tahkim edildiğini kabul ederler. Aslında kale kilise kalıntısının absısı yanında ki sunak çukurlarına göre M.Ö.VIII.Y.Y. da Urartular tarafından şekillendirilmiş olması muhtemeldir. Daha sonra ki dönemlerde mahalli Prensliklerle, Bagrati , Roma Ermeni, Bizans, Müslüman, Arap ve Trabzon Kommenegosları arasında el değiştiren Bayburt Kalesi’nde geçen uzun zaman içinde çeşitli dönemler de onarım ve tadilatlar yapılmıştır. Günümüze ulaşan surların büyük bir bölümü ise Türkler tarafından yeniden inşa edilmiştir. Kale üzerinde bu yapımı belgeleyen 20 adet Arapça kitabe mevcuttur. Kitabelerin sekizi çift, üçü tek levha ve biri uzun yazı frizi şeklindedir. Hepsi taş üzerine işlenen kitabelerden Tuğrul Şah ve Melik Sultan’a ait dördü kabartma diğerleri kazıma nesih harflerle yazılmıştır. Bu kitabelerden anlaşılacağı gibi, Kale Anadolu Selçuklu döneminde Erzurum Meliki Muhlugusiddin Tuğrul Şah tarafından 610 (1213) tarihinde yaptırılmıştır. Ziyaitdin Kutsal Bey, Ulu Tuğrul Şahin in komutanı ve Bayburt Kalesinin yapımından sorumlu mimardır. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra Sultan 3. Murat zamanında 952(1574) de tamir edilen kalenin sürekli bakımı için ekipler tahsis edilmiştir. Kale 1828- 1829 Osmanlı-Rus savasında büyük ölçüde tahrip olmuş 1967 yılında bazı kısımları tamir edilmiştir.


KALENIN TOPOĞRAFIK DURUMU VE MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Bayburt Kalesi Çoruh nehri ile çevrilen yarımada şeklinde sarp kayalık üzerinde kurulmuştur. Deniz seviyesinden 1610 m.de başlayıp 1665 m.lere kadar ulaşan surlar, kuleler ve bugün tamamen yok olan kale içi yapılardan meydana gelmiştir. Tepenin konumuna uydurulduğu için kale duvarları planına bakıldığında kare ile altıgen arası bir konum arz etmektedir. Bu konumu desteklemek için sur duvarları oturduğu zemine göre düz, üçgen, yarım yuvarlak ve kare burçlar kullanılmıştır. Çeşitli yönlere bakan sur duvarlarının bir kısmının ikili, bir kısmının ise üçlü olduğu kalıntı izlerinden anlaşılmaktadır.Sur duvar uzunluğu yaklaşık 3000 m civarındadır. Sur içi ise tepenin şeklinden dolayı 500 m. ile 900 m. Arasında genişlemektedir. Temelleri sağlam kayaya oturan sur duvarları kaplama/dolgu tekniği ile inşa edilmiştir. Temelde 3.00-4.20 m kalınlıkta olan duvarlar bedende 2.30-3.00 m genişliktedir.Sur duvarlarının iç ve dış yüzeyleri sarı ve sarı tonu kahverengi taşlar ile kaplanmıştır. Sur cepheleri incelendiğinde kaleye çeşitli zamanlar da yapılan müdahaleler gözlenmektedir Bu gözlenme taşların renginde, işleme tarzında kesilmesinde bariz bir şekilde görülmektedir. Sur duvarlarının içi ise her dönem müdahalelerde hep özgün konumu olan moloz taş ve arası kireç, kum, keçi kılı ile yapılmış harçla doldurulmuştur. Sur duvarları için kullanılan yonu taşları kalenin oturduğu kaya kütlesinin bünyesinde bulunmamakla beraber 6/8 km uzaklıkta bulunan taş ocakları çevresinden temin edildiği sanılmaktadır. Yüksekliği bir bölümünde 30m. ye ulaşan sur duvarları üzerinde 1.20 m yükseklikte dendan mazgalları ile bu mazgallar gerisinde seğirdim denilen gezinti koridorları olduğu görülmektedir. Bakışa en uygun olan mevkilerde surlar yerini daha önce dediğimiz burçlara bırakmakta, bu burçlar da bazen durumuna göre iki katlı olmaktadır. Katlara çıkış ve kat döşemesi için ahşap seçilmekle beraber kule üst örtüsü daima tonoz ile kapatılmıştır ve üzerinde yine mazgal ve seyirdim bulunmaktadır. Kalenin mimarisi kadar sur duvarlarında ki süslemelerinde ilginçtir. Bayburt şehir olarak Çoruh Vadisinin tabanında olup, yanına varıncaya kadar görülmeyecek şekilde konumlanmıştır. Kale ise bu vadinin doruk noktasında ve görüş acısı fazladır. Bu özelliğinden faydalanılarak sur cephesinde ince yönü kaplama sur cephe tasları yer yer oyularak içine güneş ışığını yansıtacak cam elemanlar ve firuze renkli “bacını” denilen çini tabaklar monte edilmiştir. Bunlar çok uzaklardan görülecek konumdadırlar. Bacinilerin bir kısmının yuvarlak olduğu bir kısmının ise kare olduğu örneği kalmadığından duvarda ki oyuklarından anlaşılmaktadır.”


1996 yılında, kuruluşumuzun sponsoru olan Aktan Mimarlık Bürosu tarafından hazırlanan kaleye ait kısmı restorasyon projeleri Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 20 06 1997 gün ve 5279 sayılı kararı ile onanmış olup kalenin tamamında yapılacak araştırma kazısının bitirilmesinden sonra T.C. Kültür Bakanlığı, Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce restorasyon uygulaması yaptırılacaktır. M FIKRI AKTAN *Ani Anıtsal Yapılar Ltd. Şti. *www.reklam_link.com


onurnazliaka
5 yıl önce - Pzr 02 Hzr 2013, 23:50(+)
mehmetpeker
5 yıl önce - Pts 03 Hzr 2013, 00:04

Dışarıdan muhteşem görünüyor fakat içerisi harabe. Şarapçıların mekanı olmuş, her yer çöp, cam kırığı vs. İçeri düzenleme yapılması ve güvenlik konması şart. Muhteşem bir eser böyle heba edilmemeli.

Muhsint
1 yıl önce - Pts 03 Tem 2017, 10:29

'Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi' restore edilecek

Türkiye'nin en büyük üçüncü kalesi olma özelliği taşıyan Bayburt Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında restore edilecek.BAYBURT - Abdulkadir Nişancı

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen Bayburt Kalesi'nin kentin kuzeyindeki yalçın kayalar üzerinde yer aldığını söyledi.

Sur yüksekliği 30 metreyi bulan kalenin Türkiye'nin ve dünyanın sayılı kaleleri arasında yer aldığını belirten Kavcıoğlu, Bayburt Kalesi'nin yapılırken dış yüzeyinde tezyinat (süsleme-bezeme) olarak kullanılan mor ve mavi çiniler dolayısıyla "Çinimaçin" kalesi olarak anıldığını anımsattı.

Kavcıoğlu, tarih boyunca birçok savaşa tanıklık eden kalenin çeşitli dönemlerde onarım gördüğünü ifade ederek, "Bayburt Kalesi'nin Bizanslılar zamanında İmparator Justinianus, Selçuklu hükümdarı İkinci Kılıçarslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki Tuğrul Şah, Kanuni Sultan Süleyman ile Üçüncü Murat dönemlerinde onarıldığı biliniyor." dedi.

"Arkeolojik kazılar, kalenin içindeki yaşam alanlarını ortaya çıkartacak"
Kavcıoğlu, şehri ziyaret eden Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde Bayburt Kalesi'nden bahsettiğini anlatarak, eserde Bayburt Kalesi'nin içinde 300 evlik mahalle ile Ebü'l Feth Camisi bulunduğu bilgisinin yer aldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda Bayburt Kalesi'nin onarımı noktasında çeşitli çalışmalar yapıldığını aktaran Kavcıoğlu, "Kısmi olarak gerçekleştirilen çalışmalar, tam istediğimiz gibi olmadı. Kalenin çok değişik özellikleri var. Örneğin tarihte 'Çinili kale' olarak anılıyor ama günümüzde bu özelliğinden eser kalmamış. Bu özelliğini ortaya çıkaracağız. Kalenin iç bölümünde yaşam alanları var. Arkeolojik kazılar, kalenin içindeki yaşam alanlarını ortaya çıkartacak. Kaleyi gezmeye gelenler, geçmiş dönemlerdeki yaşam alanlarını da görme şansı bulacaklar."diye konuştu.

Kavcıoğlu, kalenin çevresinde de çeşitli çalışmalar yapılacağına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Kalenin etrafı çevre düzenlemesiyle turistik mekan haline getirilecek. Kale çevresinde alışveriş alanları, kafeler ve restoranlar yapılacak. Kale çevresindeki mevcut çirkin yapılaşma yok edilerek, tarihi yapının görkemi daha da belirgin hale getirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Bayburt Kalesi Projesi çerçevesinde kalenin onarımı için ilk etapta 4,5 milyon liralık ihale gerçekleştirecek. İhalenin 20 Temmuz'da yapılması planlanıyor. Restorasyonun ilk aşamasının ardından gerekli görüldüğü dönemlerde yeni ihaleler gerçekleştirilecek. Böylece, Bayburt Kalesi baştan başa restore edilmiş olacak."

KAYNAKsayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler