Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Manisa - Mevlevihane
12345   sonraki »

ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
sayfa 1
yasin.yılmaz

10 yıl önce - Cum 17 Ağu 2007, 16:31
Manisa - Mevlevihane


M A N İ S A    M E V L E V İ H A N E S İSpil Dağı’nın kuzey eteklerinde 1369 yılında İshak Çelebi tarafından yaptırılmış olan Mevlevihane, projesi Mimar Emet Bin Osman’a ait bir tekkedir. Ortadaki kubbeli semahanenin güneyine sivri tonozlu geniş bir ana eyvan eklenip tekkenin mescit kısmı oluşturulmuştur. Giriş eyvanında iki katlı bir düzen uygulanmış ve üst kat musiki icra yeri olarak kullanılmıştır. Yapılışından bu yana birçok onarım geçirmiş ve bu onarımlar sırasında özelliklerini önemli ölçüde yitirmiştir(Spilden Mevlevihane)
Tepenin üzerinde çamların arasındaki bina


(doğu cephesi)
yasin.yılmaz

10 yıl önce - Cmt 25 Ağu 2007, 14:14(+)
(+)
(+)


yasin.yılmaz

10 yıl önce - Pzr 11 Ksm 2007, 20:41

Muzaffer Gulenc
10 yıl önce - Sal 18 Mar 2008, 19:56
Manisa'ya hizmet edenler


Manısa sevdalısı bir ağabeyimizi burada yad etmek istedim. Allah rahmet eylesin.


Alıntı:

Bir Hizmet Eri; EMREHAN KÜEY
Manisa yolunda, Hakka yürüyüşünün ikinci seneyi devriyesi olan Manisa’nın değerli fikir ve kültür adamı, Emrehan Küey’in kayıtlara intikal eden faaliyetlerinden bazılarını sayalım;

- Manisa Mevlana Araştırmaları Sanat ve Kültür Derneği kurucu Başkanı olarak, Manisa Mevlevihanesinin ihya edilmesine katkıda bulundu ve her yıl tekrarlanan Manisa’da Uluslar arası Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler sempozyumlarını düzenledi.

- Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve bu Üniversitenin Yüksek Öğrenim Vakfı Genel Müdürü olarak, 22 si ders kitabı olmak üzere, 35 kitabın yayınlanması, çok sayıda ihtiyaçlı öğrenciye burs verilmesini sağladı.

- C.B.Ü. Manisa ve Yöresi Türk Tarihini ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak, Çarşamba günleri Manisa Konuşmaları, baharda “kültür kokan şehir Manisa gezileri” tertip etti. Manisa Mesir ve Kültür Sempozyumu, Manisa Araştırmaları çerçevesinde paneller yaptı.

- Aydınlar Ocağı Manisa şubesi kurucu başkanı olarak, Pazartesi sohbetleri, Balkanlar ve Çanakkale konularında konferanslar ve Çanakkale Destanı adlı fotoğraf sergisi düzenlemesi ve de Çanakkale’ de şehit düşen 2540 Manisa doğumlu gencin isimlerini yaşatacak bir abide projesi için çalıştı.

- Müdafaa ı Hukuk Dernekleri Manisa Şube Başkanı, Tema Vakfı Manisa Şubesi Başkan Yardımcılığını yürüttü.

- Akademi kitapevini kurarak yüzden fazla Türk Kültürüne hizmet eden kitap neşretti. Yüzlercesinin de dağıtımcısı oldu. Kitap dünyasına olan aşinalığı sebebiyle bölgenin en önemli sahafı olarak tanındı.

- Ziraat mühendisi olarak da, bağcılık ve ziraat konulu makalelerinin yanı sıra, Manisa’nın endemit bitkileri hususunda yayınlanmaya hazır bir kitabı vardır.

- En önemlisi, İnsan yetiştiren bir mürebbiydi. Bu gün genç ve orta yaşlardaki birçok kişinin ağabeyidir. Çok sayıda konferansa konuşmacı olarak katıldı. En zengin tarihi Manisa Fotoğrafları koleksiyonu kendisindeydi. Keza Manisa’da yayınlanmış kitap ve dergilerin tamamı kütüphanesinde mevcuttu. Bunların bir kısmı kendisi gibi Manisa’ya tutkun babası Ahmet Küey’den tevarüs etmiş olsa da, O’na hizmet gücünü yükleyen membaın Ayverdi Mektebi olduğunu biliyoruz. Daha çocuk yaşlarında iken Manisa’yı ziyaret eden Mütefekkir, Yazar Samiha Ayverdi ile o sırada Manisa Lisesi Edebiyat öğretmeni iken dayısı Özcan Ergiydiren’ in de öğretmeni olan, Nazik Erik Hoca hanımın dostlukları vesilesi ile tanıştı, iltifatını aldı. Böylece Toprağına, Kültürüne ve İnsanına hizmet aşkı bu isimlerle birlikte senelerce mayalandı. Sonra coştu ve Türk Kültürüne hizmet olarak taştı.

Manisa, İzmir, İstanbul veya Ülkenin neresinde, konferans, sergi, seminer bir milli kültür-sanat toplantısı olsa, Emrahan Küey’i orada görürdünüz. Üşenmez geceleri yol alır gündüzleri program ne ise iştirak eder. Yanında da çoğunlukla yol-yordam gösterdiği genç takipçileri bulunur, Türk kültür, sanat ve irfanına hizmet merkezli gayreti şaşkınlıkla izlenirdi. Hatta bu sebeple takipçisi olduğu Mütefekkir Samiha Ayverdi, Onu Evliya Çelebi’ ye benzetmişti.

İşte yine bir kültür hizmeti çerçevesinde, Ankara’da Altay Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı ile Türk Kadınları Kültür Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Türk Kültürü ve Türkçe Sözlükler Paneline katılmış; Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfının, İlhan Ayverdi Başkanlığındaki bir heyet ile otuz dört yıllık bir çalışma sonucu Türk Kültürüne kazandırılmış en büyük sözlük olan “Kubbealtı Lügati” nın tanıtım toplantısından döner iken, gece vakti uşak yakınlarında, maveradaki aşıklar kervanına katıldı.

Bize de, yedi duasına katılmamızın vaki olduğu hafta, İstanbul’dan Manisa’ya gelirken aşağıdaki dörtlük ile kendisini yad etmek nasip oldu.

EMREHAN KÜEY

Manisa, İzmir, İstanbul, ayağının ucundaydı.

Hizmet, sohbet, muhabbet, ona her dem pusulaydı.

Demişti, Samiha Sultan, Evliya Çelebi ona,

Yine yolda, yoldaşlaydı, Ankara son durağıydı.


Yazar Adı: Cemil Altınbilek

Yazar İletişim: avukat@cemilaltinbilek.com


CEMİL ALTINBİLEK
10 yıl önce - Cum 28 Mar 2008, 18:09

MANİSA’DA MEVLEVİHANE VE MEVLANA*

Manisa Mevlevihanesi, Osmanlı Asırlarından da önce, Selçuklu-Beylikler döneminde, Saruhanoğlu İshak Bey zamanında 1368 tarihinde inşa edilmiştir.

Bu dönemde, İslami gaza ve cihat fikri, Alperenlik mefhumu ile birleşmiş, nazari İslam ilmi ve yaşayışının yanı sıra, daha halk tipi ve günlük hayata entegre olmuş, “eline, diline, beline” sahip olma gibi sade prensipler ile hayat bulmuş tasavvuf ocakları; hem toplum irfanını mayalanmış, hem de Türkmen Boyları arasında birleşme zemini sağlanmıştır.

İşte Manisa Mevlevihanesi de, Moğol istilaları sonucu siyasi ve ekonomik dengeleri bozulmuş Anadolu’nun batısında insanların maneviyatına yön veren tasavvuf ocaklarından birisi olarak kurulup, Konya merkezinden taşra Mevlevihanelerine de siyasi katkıları ile Saruhan Beyliğinin, Selçuklu Devleti ve bakiyeleri ile aralarında kaynaştırıcı bir rol de oynamıştır.

Manisa da 1400’ ler den sonra başlayan Osmanlı yüzyıllarında da Mevlevihane önemini sürdürmüş, hatta Osmanlı tahtına çıkacak şehzadelerin, Manisa Sancağından yetiştiği gibi, Mevleviliğin merkezi kabul edilen Konya Asitanesindeki posta oturacak halifelerin de Manisa Mevlevihanesinde yetişmesi geleneği yerleşmiştir.

Mensuplarına İslam dinini ilahi bir musikinin refakatinde sema ederek yaşatan, birkaç metrekarelik çile hanelerinde tefekkür ve ibadet ile terbiye eden, mutfaklarındaki edep ve erkân ile yoğuran Mevlevhaneler, şiir ve musiki ile bulundukları yerlerde, zamanın güzel sanatlar akademileri misali, kültür hayatına da yön vermişler, 1925 yılındaki Tekke, Dergah ve zaviyelerinin kapatılmasına kadar, bu faaliyetini sürdürmüşlerdir.

1925 yılından itibaren diğer tekke ve dergâhlar gibi, tarihi misyonları sona eren Mevlevihanelerden, Mevlana’nın zaman ve mekânları aşan sevgi ve aşk anlayışı; onu sevenlerinin gönüllerine, sohbetlerine ve sanatlarına taşınmıştır.

Tıpkı vaktiyle Mevlana’nın; “Hz. İbrahim’in inşa ettiği Kâbe’ye Allah gelip bir gün oturmadı, ama benim gönül Kâbe’mden bir gün bile çıkmadı.” Dediği gibi, bu gün Mevlana, sevenlerinin gönlünde yaşamakta, sevgi ve aşk öğretisi ise Akademik toplantı ve merkezlerde terennüm edilmektedir.

Nitekim, Manisa Belediyesi ile Manisa’da Kurulu, Mevlana Araştırma Kültür Sanat Derneği’nin (Maksad) ortaklaşa düzenledikleri “Mevlana, Mesnevi ve Mevlevihaneler Sempozyumu” 30 Eylül ve 1 Ekim 2006 günlerinde gerçekleşmiştir.

Bu toplantıda, Profesör, Doçent, Doktor veya araştırma görevlisi, tamamı Üniversite mensubu 47 kişi konuşmacı olarak katılarak Mevlana hakkında tebliğlerini sunmuşlardır.

Bu derece katılımlı ve kapsamlı bir sempozyumun Manisa’da, Manisa Belediyesi ve Manisa Mevlana Derneği-Maksad tarafından düzenlenerek, başarı ile gerçekleştirilmiş olması, her türlü takdirin üzerindedir ve Manisa’nın tarihi mirasına çok yakışmıştır. Bu sebeple Belediye yetkililerini ve bilhassa bu toplantının banisi, yakın bir tarihte hakka yürüyen Emrehan Küey’in kıymetli eşi Nazlı Küey ve yardımcısı Mehmet Veysi Dörtbudak’ı canı gönülden kutluyorum.

Cemil ALTINBİLEK
İstanbul’daki Manisalılar,
Manisa İli Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Onursal Başkanı-avukat@cemilaltinbilek.com
*Manisa Denge Gazetesinin 9.10.2006 nüshasında yayınlanmıştır.sayfa 1
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler