Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Alev06

12 yıl önce - Pts 01 Oca 2007, 18:13
Ankara Halk Oyunları


Ankara Halk oyunları iki kısımda incelenir:Zeybekler ve Düz Oyunlar. Ankara Zeybeği: Oyunların en gösterişlisidir. Yiğitlik ve mertlik ifade eder.Duruş, kasılış ve poz zeybek oyununun bütün ihtişamını  ortaya koyar.
- Mendil Zeybeği: Bu zeybek oyunu da ağır ve akıcı figürleri ile Ankara Zeybeğine yakındır. Bu zeybeğin en güzel görünüşü, çöküşte her iki dizin de yere vurularak doğrulmasıdır.
- Karaşar Zeybeği: Ankara`nın ilçelerinden Beypazarı`nın Karaşar nahiyesinin oyunudur.Gerek melodisindeki akıcılık, gerek oyundaki tek ayak figürleri ile dikkati çeker. Zeybek söylenen türküyü takiben ve iki kişi tarafından oynanır.
- Seymen Zeybeği: Diğer zeybek oyunları gibi sazla değil, davul zurna ile, iki veya üç kişi tarafından oynanır.  seymen alaylarında, düğünlerde, alayın önünde bulunan davul ve zurnanın hemen önünde kılıç veya tekke palalarıyla giden zeybekler tarafından oynanır.Ankara düz oyunlarının ahengi farklı, ritmi yumuşaktır.Misket: Yıllar önce yaşanmış gerçek bir aşkı dile getirir.Mor Koyun:Dört efenin bir noktada toplanıp hafif sağa eğilerek açılmaları bir gül goncasına benzetilir.Name Gelin: daha çok yaşlı efelerin oynadıkları bir oyundur.Yandım Şeker: Düz oyunların en hareketlisidir.Ayrıca,Çarşamba,Sabahi,Yıldızve Arap oyunu da düz oyunlardandır. Ankara oyunlarında kadınlar ve kızlar yer almamıştır.


m_emin
12 yıl önce - Cum 15 Hzr 2007, 01:25Ankara Ayaşlı TRT sanatçısı Mehmet ERENLER'in söylediği "Şeker Oğlan" türküsü ve oyunu ...
Angaralı deliganlılar   ...Ayaş'ın halkoyunu ekibinden "Atım Arap" ve "Beypazar Güzelleri" türküleri ve oyunları ...


Aylin Çelik

12 yıl önce - Cum 15 Hzr 2007, 02:16

Halkoyunları o bölgenin kültürünü, yaşam tarzını yansıtır. Doğunun oyunlarına bakıyorum omuz omuzalar. Karadenizli elele, yardımlaşmalar var. Kafkaslar kadınını korur şekilde, kadın önde erkek gayet centilmen bir biçimde arkasında. Kadın nereye gitse peşinde. Ankara'ya, daha doğrusu İçanadolu'ya bakıyorum karşı karşıyam_emin
12 yıl önce - Sal 07 Ağu 2007, 11:16

Karaşar zeybeği:

Zeybek adını Ankara'nın ilçelerinden Beypazarı'na bağlı Karaşar bucağından almıştır. Tütün kaçakçılığının yapıldığı yıllarda bu kaçakçılık işini yörede tanınmış ağalar yaparlardı. Karaşar bucağında kaçakçılıkla ilgilenen ve halk tarağından sevilip sayılan 5 kardeşin bir baskın sonucunda öldürülmesi Karaşar'ı yasa boğmuş, 1885 yılında silahlı çatışmada öldürülen bu beş kardeşe söylenen türküden hareketli, canlı, kıvrak bir zeybek oyunu doğmuştur. Gerek melodisindeki akıcılık, gerek oyundaki tek ayak figürleri ile güzel bir oyun olan zeybeğin sözleri şöyledir:

Seğmen misin seğmen donu giyecek efem
Katil misin tatlı cana kıyacak
Cahil misin el sözüne uyacak efem
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz ahbap uğruna ölenlerdeniz.
Döküldü mü maşrapamın kalayı efem
Bozuldu mu seğmenlerin alayı
Düşmanları öldürmenin kolayı efem
Yattım uykulardan uyanamadım
Yağlı kamalara dayanamadım
Alıverin martinimi atayım efem
Atayım da Karaşar'ı katayım
Fırsat virin düşmanları haklayım efem
Koç gibi meydanlarda dönenlerdeniz
Biz millet uğruna ölenlerdeniz
Seğmenleri yaylalarda bastılar efem
Cepkenini çam dalına astılar
Beş kardeşi bir tahtada kestiler efem
Öldürmem Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye.
Üseyiniminde biber gibi benleri efem
Al kan oldu da cepkenimin yenleri
Şan verdi de bu diyarın efeleri efem
Öldürmen Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye
Üzengin kırıldı indim bağladım efem
Çektim martinimi kavzasından kavradım
Ben annemi nafile yere ağlattım efem
Öldürmen Üseyin'i kıymayın Ali'ye
Kelleleri bahşiş gitti valiye.

ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet