Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ahmet Nadir İşisağ

4 yıl önce - Pts 28 Arl 2015, 13:42
Iğdır- Eski Fotoğraflar


IĞDIR KISA TARİHÇESİ

Cumhuriyetin ilanından hemen sonra yürürlüğe giren 1924 Anayasasının 89. maddesinde yer alan "Türkiye, coğrafi durumu ve ekonomik ilişkileri bakımından illere, iller ilçelere, ilçeler bucaklara ve bucaklar da köylere ayrılır." hükmü gereğince ülkemizin idarî yapısında yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenlemeye göre ülkemiz, yönetim organizasyonu bakımından il (vilayet), ilçe (kaza), bucak (nahiye), ve köy yönetim birimlerine ayrılmıştır. Ancak, 1978'de yapılan bir düzenlemeyle Bucaklar kaldırılarak "Muhtarlık" birimi şekline getirilmişlerdir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 1924 Anayasası ile yapılan bu düzenlemelere göre, Iğdır da bir nahiye durumuna getirilerek "Beyazıt Valiliği"ne bağlanmıştır. 1934 yılına kadar Beyazıt (Doğubayazıt) Valiliği'ne bağlı bir nahiye olarak kalan Iğdır, bu tarihten sonra yapılan yeni düzenlemelerle, Beyazıt'ın Kars'a bağlanması üzerine, Iğdır'da Kars iline bağlı bir "ilçe" yönetim birimi durumuna getirilmiştir.

İlk Belediye teşkilâtının 1923 yılında kurulduğu Iğdır, 1934 yılında ilçe merkezi 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3806 sayılı kanunla da "İL" yönetim birimi durumuna getirilmiştir.
Aynı kanunla "Karakoyunlu" beldesi de "İLÇE" statüsüne kavuşturularak Aralık ve Tuzluca ilçeleriyle birlikte Iğdır iline bağlanmıştır.Iğdır ili, merkezi bir konumda bulunduğu yaklaşık 3.588 km2'lik bir yönetim bölgesi içinde yer alan merkez ilçeyle birlikte 4 ilçe, 8 belediye ve 157 köy yerleşmesinden müteşekkildir


(Iğdır-Şerafettin Kara Kervansarayı restorasyondan önce- )


(Iğdır- Ş.Kara Kervansarayı restorasyondan sonra- )


(Iğdır- Ana Cadde-1938- )


ANA SAYFA -> Diğer Şehirler