Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
huseyinbilik
11 yıl önce - Prş 15 Şub 2007, 14:22
Nevşehir - Ürgüp - Yeşilöz (Tağar)


Yeşilöz Köyü; Nevşehir İlinin güneydoğusunda yer alır. İl merkezine uzaklığı 39 km, İlçe merkezi Ürgüp'e uzaklığı ise 17 km dir. En yakın ana yol olan Kayseri-Ürgüp yolu köyün 7 km uzağından geçmektedir. Yerleşim alanı olarak Nevşehir ilinin en yüksek noktalarından birisi olan Hodul dağının Kuzeybatısında yer alır. Kuzeyinde Karlık, doğusunda Akçaören, güneyinde Kayseri iline bağlı Gülbayır ve Kavak köyleri, güney dogusunda Başdere beldesi, batısında ise Taşkınpaşa ve Cemil köyleriyle komşudur. Köyün yerleşim alanı konum olarak üç tarafı çevrili olan bir vadi tabanındadır.

Köyün yerleşim alanı dışındaki arazisi yüksek rakımlı plato görünümündedir. Arazide doğal erozyonun oluşturduğu büyüklü küçüklü çok sayıda vadi bulunmaktadır. Hodul dağının yanında Gözele, Çağşak, Çatal tepeleri de köyün yüksek noktalarıdır. Köyün ekilebilir arazisi 15.000 dekar civarındadır. Bu arazinin bir kısmı taşlık ve engebelidir.

KÖYÜN TARİHÇESİ VE TARİHİ ESERLER;

Köyün yerleşim alanı içerisinde değişik uygarlıkların izleri mevcuttur. Bunlardan başlıcaları; Kapadokya Krallığı. Roma ve Bizans uygarlıklarına ait olanlardır. Bölgede Türklerin izleri Selçuklularla başlamaktadır. Daha sonra beylikler döneminde Danişmentliler ve Karamanoğulları Beyliğinin sınırları içerisinde yer almıştır. Karamanoğullarının Osmanlı devletine katılmasıyla birlikte bölge Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından 1954 yılına kadar Kayseri sınırları içerisinde yer almaktaydı. 1954 yılında Nevşehir'in il olmasıyla birlikte Nevşehir'e dahil edilmiştir.
Köyün ilk ismi Tağar dır. Ancak sonrası isim değişikliğine gidilmiş, 1961 yılında "Beydeğirmeni" 1966 yılında da yeşillikler içerisinde şirin bir görünüm arz eden yerleşim alanına atfen "Yeşilöz" ismi verilmiştir. Yapılan araştırmalar neticesinde köyün ilk ismi olan Tağar'ın Türkçe olmadığı gerekçesiyle, devlet eliyle değiştirildiği anlaşılmaktadır. Ancak bugünkü edinilen bilgiler ışığında bu uygulamanın yanlışlığı ortaya çıkmaktadır. Çünkü Tağar dil özellikleri bakımından öz Türkçe bir kelime olup köyü kuran topluluğun soya dayalı adını ifade etmektedir.
Tağarlıların tarih içerisindeki seyrine baktığımızda, Orta Asya'daki ilk Türk medeniyet alanlarından birinin adının Tağar kültürü olduğunu görüyoruz. Bu dönem (M.Ö.700-1000) yılları arasına tarihlenmektedir. Bu dönemde Türk kültürü madeni işleyerek gelişmiş eserler meydana getirmiştir. Söz konusu döneme ait keskin bıçaklar, hançerler ve çok sayıda ok uçları ile altın ve tunç tokalar, iğneler, taçlar, bilezikler bulunmuştur. Bu bilgiler Tağar toplumunun medeniyetle erken dönemde tanıştığının işaretidir. Bu topluluğun Osmanlıya kadar geçen zaman dilimi içerisinde hangi siyasi devlet teşekkülü içerisinde yer aldığının izi net olarak sürülememektedir. Osmanlı devleti döneminde Tağarlıların Anadolunun değişik yörelerine dağıtıldığı anlaşılmaktadır. En kalabalık bölümü bugünkü Tunceli iline bağlı Çemişgezek ilçesini kurmuştur. Diğer yerleşim alanları ise şunlardır. Adana merkez Sarıçam köyü, Kayseri İncesu Tağar köyü, Aksaray ve Maraş merkez ilçeleridir.
Araştırmalardan ortaya çıkan bir sonuçta, köyün ilk yerleşim yerinin Ören mevkisi olduğu daha sonra Alkaya mevkisine yerleşildiği son olarak da bugünkü yerleşim alanına inildiği anlaşılmaktadır.

KÖY SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN BAŞLICA TARİHİ YAPILAR;

1- Teodara Kilisesi: Bizans imparatoriçesi Teodora'nın adına yaptırılmış, Kapadokya'nın kayadan oyma en büyük erken dönem kilisesidir. Aziz Theodore (Tağar) Kilisesi

Buradaki kilise 'T' planlı, merkezi kubbelidir. (Kubbe çöktüğünden camla kapatılmıştır.) Üst katta bulunan galeriye bir merdiven vasıtasıyla çıkılmaktadır. Bu nedenle Kapadokya kiliseleri içinde tek örnektir. Genelde resimleri iyi korunmuş olan kiliseyi üç sanatçı kendi stillerine göre farklı zamanlarda süslemişlerdir. Aziz Theodore adına yapılmış olan Tağar Kilisesi, 11-13. yüzyıllara tarihlenmektedir.

2- Çağlak Yer altı Şehri: Değişik uygarlıkların izlerini taşıyan bu yer altı şehri, karmaşık dehlizleri, direkli denilen kral mezarı ve yüz merdivenle inilen halk tarafından "Sazlı Kuyu" denilen su kaynağı ilgi çekicidir.
3- Alkaya Harabeleri: Bu bölgede Kapadokya krallığı ve Roma imparatorluğuna ait kaya mezarlar ve yerleşim alanları mevcuttur.
4- Ağmaz Harabeleri: Burada da Roma ve Selçuklular dönemine ait yerleşim alanları ve mezarlar mevcuttur.
5- Necip Paşa Camii: Osmanlı Paşalarından Necip Paşa tarafından Hicri 1210 Miladi 1794 yıllarında yaptırılmıştır. Giderlerini karşılamak üzere Aydın ili sınırları dahilinde bir zeytinlik camiye vakfedilmiştir.
6- Abiş Pınarı: Osmanlı saray mensuplarından Hacı Osman Efendi tarafından Hicri 1233 Miladi 1817 yılında yaptırılmıştır.(+)
huseyinbilik
11 yıl önce - Prş 01 Mar 2007, 21:26
Yeşilöz de Roma Mezarı


Ürgüp-Yeşilöz deki Tarihi Roma Mezarı(+)
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler