Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
serkan_
11 yıl önce - Cum 16 Şub 2007, 18:02
ANKARA Sempozyum da Tartışılacak


--ANKARA’NIN SORUNLARI EYLÜL AYINDAKİ “ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU”NDA TARTIŞILACAK..


 

   Sekreteryası Ankara İl Koordinasyon Kurulu tarafından yürütülen Ankara Kent Sorunları Sempozyumu, 6-8 Eylül 2007 tarihinde düzenlenecek.

   Ankara'nın aşındırılmak istenen başta "Başkentlik" kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen "büyük" projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanan sempozyum kapsamında düzenlenecek oturumların ana başlıkları "Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara", "Başkent Ankara'nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları", "Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu" ile "Başkent Ankara ve Büyük Projeler" olarak belirlendi.


-ANKARA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU-

   TMMOB’dan yapılan açıklamalarda sempozyumun konusu ve amaçları şu şekilde sıralandı…

”Küreselleşme süreci ile birlikte; sermaye, bilgi, mal ve emek önündeki tüm sınırlar neredeyse ortadan kalkmakta, doğa kapitalist sistemin acımasız yayılması karşısında insan ve diğer bir çok türün yaşamına elverişli koşulları yitirmekte, tüm sosyal güvenlik mekanizmaları zayıflarken yoksulluk, işsizlik ve eşitsizlik yaygınlaşmakta, kentler küresel kentler ağına rekabetçilikleri oranında eklemlenerek ayakta kalabilmektedirler. Kentler her türlü ekonomik ve bilimsel öngörünün dışında yayılarak büyümekte, var olan kent derinleşen enerji, altyapı, ulaşım, planlama vb. sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Küresel ekonomik sistem ve yapısal uyum politikaları sonucunda özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı, sanayisizleşme ve hizmet sektörünün öne çıkması ile kırılganlaşmakta, arazi spekülasyonu ve kamu yararı gözetmeyen, rant odaklı kentsel vitrin yatırımları öne çıkmaktadır. Yoksul kesimlerin kent yaşamından uzaklaştırılması ve üst gelir gruplarının alışveriş merkezlerine ve duvarlarla çevrili korunaklı sitelere dayanan yeni yaşam tarzı, kentlerdeki sosyal mekanları parçalamakta, kutuplaşmalara neden olmaktadır. Kent mekanı bir ortak yaşam kültürü alanı olarak anlamını yitirmekte, değişim değeri kullanım değerinin önüne geçmektedir. Kentlerde yaşanan bu değişim ve dönüşümler kentleri kamu yararı gözetilmeyen, sınırlı çıkarlara hizmet eden, bilimselliği ve bütünselliği göz ardı eden, uzun erimli değil günübirlik çözümler üreten, katılıma ve eşitlikçi temsiliyete dayanan karar alma süreçlerinden uzak bir yapıya sürüklemektedir. Ankara kenti bu süreci bütün olumsuzluklarıyla birlikte yaşamaktadır. Bir yandan küresel kentler ağına dahil olabilecek bir dinamiği üretemeyen bir Başkent olarak çözülmekte, diğer yandan da cumhuriyetin tüm Türkiye'ye örnek uygulamaları, mekanları ve göstergeleri şiddetli saldırılarla karşı karşıya kalmaktadır.

  Bu kapsamda Ankara Kentinde verilecek her türlü mücadele ve oluşturulacak her türlü birikim, Ankara Kentinin Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana her anlamda örnek ve öncü bir kent olması bakımından büyük önem taşımaktadır. Ankara'nın kent sorunlarının tartışılacağı sempozyumda, yukarıda ifade edilen çerçevenin, Ankara'nın Türkiye Cumhuriyetinin Başkenti oluşu sebebiyle geçmişten günümüze ve geleceğe taşımakta olduğu değerlerin, Ankara'da uygulanan ulaşım, altyapı, enerji politikaları ile kentsel dönüşüm gibi değişim değeri odaklı politika ve uygulamalar ile birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yapıda meydana gelen değişimlerin tartışılması büyük önem taşımaktadır. Bu tartışmaların içeriği kadar tartışma yönteminin ve yaklaşmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve yerel seçimler gibi konjonktürlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

  Bu doğrultuda "Ankara Kent Sorunları Sempozyumu"nun; Ankara'nın aşındırılmak istenen başta "Başkentlik" kavramı ve bağlantılı tüm mekan ve değerlerinin, planlı gelişimin, yerel demokrasinin ve gerçekleştirilmek istenen "büyük" projelerin tartışıldığı bir ortam olması amaçlanmaktadır."

-OTURUMLAR_

I. Küreselleşme Karşısında Başkent Ankara

II. Başkent Ankara'nın Aşındırılan ve Yok Edilen Değerleri ve Mekanları

III. Başkent Ankara ve Yerel Demokrasi Sorunu

IV. Başkent Ankara ve Büyük Projeler

tum ankaralılar fikirlerini acıklasınlar kazanan ankara olsun


cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet