Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Akın Alan
13 yıl önce - Cum 27 Ekm 2006, 01:40
Kent Kültürü Dersleri Projesi


"Kent Kültürü Dersleri" Projesi

Amaç:

Tarih bilinci sürekli değişen bir olgudur. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yeni bir dünya düzeni oluşturmaktadır. Globalleşen bu dünya düzeninde, post-modernizm veya globalizm olarak anılan bu yeni hayat tarzına göre modern toplumun tüm değerleri bir değişim süreci içine girmiştir. Hızlı ve kolay iletişim sayesinde bir taraftan dünya ufalırken tek kültürlü bir dünyaya doğru bir ivme gözlenmektedir. Bu yeni dünya düzeninde, bir taraftan tüm dünya bütünleşirken, diğer yandan da yerellik ön plana çıkmaktadır.

Globalleşen dünyamızda kentler artık ayrı birer organizasyon gibi algılanmaya başlanmış, neredeyse devlet organizasyonu ile yarışır duruma gelmiştir. Bu aşamada kent tarihi ve kültürü, hemşerilik bilinci büyük önem kazanmaya başlamıştır. Bu bilincinin oluşması için de son yıllarda kent tarihi ve değerlerinin belirlenip koruma çabaları hızlanmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi de, bu yeni dünya anlayışı çerçevesinde, kent belleğini oluşturma ve kent kültürünü tüm hemşerilerine yayma misyonunu en önemli hedef olarak belirlemelidir.

Bursa, son bir asırdır hızlı kentleşme süreci yaşamaktadır. 30 yıl öncesine kadar yüzde sekseni köylerde yaşayan ülkemizin artık neredeyse yüzde yetmişi kentlerde yaşıyor.

Son otuz yıl içinde, köy yada başka kentlerden yeni bir hayat için kopup gelen yüz binlerce insan Bursa’ya yerleşti. Ülkemizin tüm kentlerinde yaşanan bazı sıkıntıları, Bursa da yaşıyor. Aynı köy ve kasabalardan göç eden aileler, aynı mahallelere yerleşip adeta köylerindeki gibi yaşamaya çalışıyor. 30-40 yıldır Bursa’da yaşamalarına karşın, köylerinde yaşar gibi yaşayan hemşerilerimiz bulunmaktadır. Aynı köyden ve şehirden Bursa’ya gelip yerleşenler, ayrı kahvehanelere gidip, Bursa’da ortak bir kültürün oluşmasına katkı yapmadıkları gibi Bursa’nın da bir hemşerisi olmayı içine sindiremedikleri görülür. İki-üç nesildir Bursa’da yaşayan bazı ailelerin bile “Ben Bursalıyım” diyemediği bir şehirde, yerel yönetimlerin en önemli hedefi, hemşerilik duygusunun geliştirilmesi için çalışmalar yapması olmalıdır.

Kapsam:

Bursa’da ortak bir hemşerilik duygusunu oluşturmak, ülkemiz ve hatta ülkemiz dışından gelen göçmenlere Bursa’yı sevdirmek için en önemli hedef, okullar olmalıdır. Bursalı öğrencilere daha ufak yaşlardayken yaşadığı kenti tanımalarını ve sevmelerini sağlamak için çalışmalar yapılmalıdır.

Bursa, bir göçmen kenti olduğu için, kentimize yerleşen göçmenlere, yaşamaya karar verdikleri bu şehri tanıtmalı ve sevdirmelidir. Bu amaçla her tür eğitim aracını kullanmalıdır.

Yaşadığımız kenti tanıyorsak, onun sahip olduğu kültürel zenginliğin farkındaysak, kentimizi daha çok sevebilir ve yaşadığımız şehirle gurur duyabiliriz.

Kentlilik bilinci için eğitim çok önemlidir. Özellikle genç nesillerin bu alanda eğitilmeleri ve yönlendirilmeleri gerekmektedir. Verilecek eğitimlerle, gençlerin yaşadıkları kente ait, yaşadıkları kentin tarihi ve kültürel değerlerini bilen ve onlara sahip çıkan, yaşadıkları kentle bütünleşen hemşeriler yetiştirilebilirler.

Proje Ortakları:

Bu proje, Büyükşehir (yada Osmangazi) Belediyesi, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Araştırmaları Vakfı ile birlikte sürdürülecektir.

Proje Koordinatörü:

Raif Kaplanoğlu (Bursa Araştırmaları Vakfı)

Yerel Tarih Bilinci:

Yerel tarih, günümüzü ve geleceğimizi aydınlatacak projeksiyonlar yapabilmek için geçmişi öğrenmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca yönelik de belge ve objelerin toplanması sağlanmalıdır. Ancak, yerel tarih çalışması, sadece eski belge ve objeleri toplamak değil, gelecekte kullanılabilecek olan belge ve objeleri de bugünden saklamak olmalıdır. Nitekim bugün Bursa’daki resmi dairelerinin hiç birinde, kent tarihi ve kültürünü aydınlatacak 20-30 yıl öncesine ait bir belge ve kaynak yoktur. Bu amaçla Kent Müzesi Arşivi’nde Bursa’ya dair tüm obje ve belgelerin toplanması önerilmektedir.

Öğretmenlere Bursa Seminerleri:

Kentlilik bilincinin Bursa’da yayılması için en büyük hedefimiz kuşkusuz öğrencilerdir. Ancak bu öğrencileri eğitecek olan öğretmenlerin, öğrencilere Bursa’yı tanıtabilmeleri için yaşadıkları bu şehri önce kendilerinin tanıması gerekmektedir. Bu nedenle, bu projenin ilk önemli ayağı öğretmenlere yönelik eğitim çalışmalarıdır. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bursa Araştırmaları Vakfı’nın ortak girişimleriyle, belirli bir proğram dahilinde öğretmenlere Bursa seminerleri verilmeli, semt gezilerine katılmaları sağlanmalıdır. Öğretmenlerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, ortak bir strateji belirlenmelidir.

Öğretmenler de Bursa konusunda araştırmaya teşvik edilmelidir. Bu amaçla, Bursa Araştırmaları Dergisi başta olmak üzere öğretmenlerin araştırmaları yayınlanarak teşvik edilmelidir.

Öğretmenlere ucuz Bursa kitapları sağlanmalı, Bursa Araştırmaları Dergisi başta olmak üzere Bursa’ya dair yayınların okullarda abone olması sağlanmalıdır.

Öğretmenlerimizin Bursa'ya dair yapacakları araştırmaların bir yarışma ile ödüllendirilmesi, öğretmenleri kente dair ilgisini teşvik edilmelidir.

Semt Gezileri:

Bursa Araştırmaları Vakfı ve diğer bazı sivil kuruluşların katkılarıyla Bursa'nın tarihi ve kültürel mekanlarının ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencilere gezdirilmesi, daha şimdiden onlara Bursa sevgisini aşılamak için yararlı olacaktır.

Öğrencilere, ilkokuldan başlayarak kent içinde geziler organize edilmelidir. Bu geziler için uzman rehberler yetiştirilmelidir. Düzenlenecek geziler, öğrencilerin yaşadığı şehri Bursa'yı, daha çok sevmelerini ve kentleriyle gurur duymalarını sağlayacaktır.

Gezilerde, öğrencilere Bursa’nın ne kadar önemli olduğunu gösteren semtlerden başlanmalıdır. Öğrencilere, ortak mirasımız olan doğal ve tarihsel anıtların ne kadar önemli olduğunu gösterecek hedefler belirlenmelidir. Bursa’nın uygarlıklar şehri olduğunu, Osmanlı’nın ilk başkenti ve bir tarih kenti olduğunu, yeşil ile birlikte anılan tek şehir olduğunu yaşayarak gösterilmelidir.

Orta Öğretimde “Bursa Seminerleri” Verilmesi:

Ortaokul ve liselerde, özellikle tarih, coğrafya ve vatandaşlık gibi derslerde, öğrencilere Bursa ile ilgili seminer ödevlerinin verilmesi sağlanmalıdır.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılmalıdır. Bursa Araştırmaları Vakfı ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmalarıyla, sosyal bilgiler ve tarih-coğrafya öğretmenlerine verilecek “Bursa Seminerleri” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılmalıdır.

Kent bilincinin aktif bir ilgiye dönüşmesi için gençlere, yaşadığı şehirle yada mahalle ve sokağıyla ilgili ödevler verilmelidir. Böylece bu ödevleri yapmaya çalışan gençler, bir bakıma kentle bütünleşmesi sağlanabilir.

Öğrencilere verilecek ödevler içinde, kendi aile tarihi de olabilir. Böylece gençler, hem kendi ailesini ve geçmişini daha iyi tanır hem de tarihe daha ilgi duyar. Ailesiyle ilgili yaptığı araştırmada, mutlaka övüneceği, onur duyacağı olayları saptayabilecektir. Böylece gençler, öğrendikçe övüneceklerdir.

Göçmen aileleri, yaşadıkları göçün hikayesini, köy çocukları da, yaşadıkları köyün tarihini yazarak, geçmişiyle bir bağ kurar.

Daha öğrencilik yıllarında Bursa üzerine araştırma yapan, düşünen bu gençler, yaşadıkları şehrin hakkında bilgi ve tasavvurlarını geliştirerek, geleceğin birer Bursa araştırmacısı olabilir.

Bursa'nın geleceğine ışık tutacak gençlerimizin zihninde yepyeni bir Bursa imajı oluştururken Bursa'yla ilgili değerlerin gelecek nesillere aktarılması için de zemin hazırlayacaktır.

Öğrenciler, yapacakları bu seminer ödevleri sırasında, Bursa’ya dair obje, belge ve resimlerin de toplanması sağlanabilir. Bu belge, resim ve objeler, Bursa’nın geçmişini aydınlatacak değerler olarak Kent Müzesi’nde koruma altına alınabilir.

Hatta Anaokullarında bile Bursa, Karagöz aracılığı ile anlatılabilir. Böylece Anaokulu çağındaki çocuklara bile kentlilik bilinci ve kent görgüsü aşılanabilir.

Okullarda Bursa Konulu Yarışmalar:

Gençlerin Bursa ilgilerini arttırmak üzere sanat ve spor etkinlikler de kullanılabilir. Bu amaçla spor ve sanat alanlarında yarışmalar tasarlanılabilir. Gençlerin aktif zihinsel ilgilerinin kentle bütünleşmesini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen bu yarışmalarda öğrencilerin yaratıcı yeteneklerinin kente yönlendirilmesi sağlanabilir.

Öğrencilerin yapacakları Bursa’ya dair seminer ödevlerini yada özel çalışmalarını da ödüllü birer yarışma biçimde değerlendirmek, gençlerin bu tür çalışmalarını daha da ciddiye almasını sağlayacaktır. Yapılan araştırmaların hem ödüle dönüştürülme, hem de yayınlanması, gençlerin Bursa araştırmalarına ilgisini daha da arttıracaktır.

Bursa Kolu:

Okullarda Bursa çalışmaların koordine edecek ve Bursa üzerine çalışmak isteyen öğrenciler için bir Bursa Kolu oluşturulabilir. Bu eğitsel kol, kentlilik bilincinin katılımcı bir biçimde sürdürülmesinin sağlanması amaçlanmalıdır.

Bura kolu üyesi olan öğrenciler eğitilerek, okullarda bilinçli bir Bursalı grubun oluşması sağlanabilir. Ayrıca bu kol, kent gezileri ve eğitimlerini de organize edebilir. Bu eğitsel kol, sergi vb etkinliklerde de bulunabilir.

Ailelere Bursa Seminerleri:

Özellikle yeni göçmen mahallerindeki okulların ailelerine de Bursa seminerleri verilmelidir. Böylece çocuğun yaşadığı şehri benimsemesi daha kolay olabilir.

Ailelere verilen Bursa seminerleri ile hem yaşamaya karar verdikleri şehri tanımaları ve sevmelerini sağladığı gibi, bu kentin görgüsünü de öğrenebilir. Bu seminerler, kırsal alandan gelmiş insanların modern kent yaşamının o kargaşa ortamına alışmasının sağlanması ve toplumsal ikileme düşmeden uyum sağlamasına katkı yapabilir. Öğrenciye ve ailesine, kent görgüsü ve kentlilik bilinci kazandırabilir.

Bursa Dersi:

Bursa’da  okullarda Bursa Dersi verilebilir. Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğine gidilerek seçmeli Turizm dersinin müfredatı, Bursa Dersi gibi, Bursa ağırlıklı olarak işlenebilir.

Ortaokul 6 ve 7 sınıflarda okutulan seçmeli Turizm dersinin, İlköğretim yönetmeliğinin olanakları araştırılarak Bursa Dersi biçiminde bir içerik kazandırılması, kentlilik bilincinin gelişmesinde çok önemli katkı yapacaktır.

Öğrencilere Yönelik Bursa Kitapları:

Öğrencilere yönelik basit Bursa kitapçıkları hazırlanmalıdır. Bu kitapçıklar, İlkokul 1. sınıftan başlayabilir. Birinci sınıflarda, öğrencilerin boyama kitaplarında, Ulucami, Yeşil Türbe veya Karagöz gibi Bursa’ya dair resimler seçilebilir.

Ortaokul ve liseler için, Bursa’nın değerlerini ve önemi anlatan basit fakat ilginç kitaplar basılabilir. Tüm okul öğrencilerin Bursa’ya dair yazılarının yer alabileceği bir dergi de basılması önerilmektedir.

Bence çok mükemmel ve uygulanabilir bir proje,kentlilik bilinci projesi kapsamında gerçekten en yararlı projelerden biri olabilir.


A.Nibal
13 yıl önce - Cum 27 Ekm 2006, 15:26

Bildiğim kadarıyla Yıldırım Belediyesi'nin bu konuda benzer bir çalışması var...
Otobüslerle tarihi eserleri ve hatta şehir merkezindeki çeşitli yerleri hiç görmemiş olan insanları gezdiriyorlar. Son durak da miniayıldırım. Yıldırım'da Ankara yolunun altındaki mahallerden başlanmış ve istek oldukça otobüs gönderiliyormuş.


Yasemin Doğuş
13 yıl önce - Cum 27 Ekm 2006, 18:22

Bursa adına çok güzel olur bunlar yapılsa.mümkünse sadece bursa değil Türkiyedeki tüm şehirlerde seçmelide değil zorunlu olarak bazı derslerin müfredatına kentlilik bilincini yerleştirmek için bişeyler konulmalı.6-7 yaşındaki ufacık yaşlardayken yaşadığı şehri tanımaya başlayıp özelliklerini güzelliklerini bilen çocukların muhakkak aklına bişeyler yerleşir de belki liseye giderken bindikleri otobüs koltuklarını çizip kesmketen biraz vazgeçseler bile büyük kanaç olur.

Akın Alan
13 yıl önce - Cum 27 Ekm 2006, 18:28

Alıntı:
Bursa adına çok güzel olur bunlar yapılsa.mümkünse sadece bursa değil Türkiyedeki tüm şehirlerde seçmelide değil zorunlu olarak bazı derslerin müfredatına kentlilik bilincini yerleştirmek için bişeyler konulmalı.


İzmir'de zannedersem böyle bir proje başlatılmış.Bencede bütün ülkeye yayılmalı.


serefulus1657
12 yıl önce - Sal 13 Şub 2007, 16:43

sayın Ziya Güney sizleri belediye başkanlığınız dönemin den biliyorum.. yazınız çok güzel . fikir jimnastiği ile birlikte  realist düşünceler ortaya koymuşsunuz..
  ancak yazınızın sonunda farklı kültürlerin özellikle hemşehri derneklerini kastediyorsunuz herhalde..
 ORTAK PAYDA da buluşmasını temenni ediyorsunuz .. bu bana pek gerçekçi gelmiyor çünki yemek kültürü ile mizah kültürlerimiz bile farklı olan şoven duygular ile özellikle yaşadığı kente ihanet eden yoz insanların ne kadar faydası olabilir...sizce...doğrusu ben pek ümitli değilim o konuda...SELAMLAR.. SAYGILAR.....ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet