Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
sayfa 2
Akın Alan
14 yıl önce - Pzr 02 Nis 2006, 02:57

Çok Tartışılan Bursa 2020 Stratejik Planı

http://www.bursa.bel.tr/idari/cevduzplan.pdf


ziya güney
13 yıl önce - Çrş 13 Arl 2006, 14:05

STRATEJİK PLANLAR..(1 )

Stratejik planları 2020 çevre düzeni ile karıştırmamak gerekir. Bazı çevreler 1/100 000 lik ve bu plana göre hazırlanmakta olan 1/25 000 lik fiziki planlara stratejik plan adını verseler de bu planlar imar planı mevzuatı ve plan hiyerarşisi içerisinde çevre düzeni planıdır.

Stratejik plan kavramı batı ülkelerindeki kamu kurumlarında uzun yıllardan beri yer alıp uygulama alanı bulurken biz  bu kavram ile kamu reformu çerçevesinde birkaç yıl önce başlatılan düzenlemelerle tanıştık..

Önce  yazımıza strateji planı nedir ? sorusunun cevabını vermekle başlayalım,

Stratejik plan; kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını belirlemek için hazırlanır.

Stratejik planlar 5 er yıllık dönemleri kapsar. En az 2 yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir..

Ancak bu değişiklikler planın misyon, vizyon ve amaçlarını kapsamayıp küçük detaylarla ilgilidir.

Stratejik planlar;  kalkınma planı, orta vadeli proğram ve faaliyet alanı ile ilgili ulusal, bölgesel ve sektörel plan ve proğramlara uygun olarak hazırlanır.

Merkezi ve yerel idarelerin stratejik planlarının da birbirleriyle uyumlu ve tutarlı olması yanında il ölçeğindeki Çevre düzeni planı ile de uyumlu olması gerekir..

Bütün kamu kurum ve kuruluşları belirlenen takvime göre 2010 yılı sonuna kadar stratejik plan uygulamasına geçmek zorundalar..

Performans proğramları ise kamu idarelerinin stratejik plan ve hedeflerinin yerine getirilmesinde ulaşılan sonuçları ölçmek ve değerlendirmek için hazırlanır.

Stratejik planların hazırlanması zorunluluğu ülkemiz mevzuatına ilk defa 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu  ile girmiştir.

Daha sonra  5216 sayılı B. Şehir Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi,5393 sayılı Belediye  kanunlarında yer alarak yerel yönetimler  için de stratejik plan hazırlanması zorunlu hale getirilmiştir.

Nüfusu 50 binin altında bulunan belediyeler stratejik plan hazırlanmasından muaf tutulmuşlardır.

Ayrıca stratejik planın hazırlanması ile ilgili olarak bir adet uygulama yönetmeliği çıkarılmış ve detaylı bilgilerin yer aldığı  klavuz  hazırlanmıştır.

Stratejik planın önemi ve hukuki altyapısı ile ilgili olarak bu bilgileri verdikten sonra gelecek yazımızda  gerek Bursa İl Özel İdaresi gerekse Bursa B. Şehir Belediyesinin stratejik planlarının hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar ile batı ülkelerinden örnekler vermek istiyoruz

STRATEJİK PLAN  VE BATI’DAKİ UYGULAMALAR.. (2 )

Geçtiğimiz hafta Bursa İl Özel İdaresinin hazırladığı ve  kamuoyunda tartışmaya açtığı “ Bursa Strateji Planının “ hukuki alt yapısından ve hazırlanmasında dikkat edilecek prensiplerden bahsetmiştik..

Gelişmiş batı ülkelerinde gerek merkezi gerekse yerel yönetimler ( belediyeler ve İl Özel İdareleri ) uzun yıllardan beri ülkeleri ve kentlerinde strateji planları yapıp uygulamaktadırlar..

Bu planlar bizdeki gibi 5 yıllık değil çok daha uzun süreli 20-30 yıllık perspektiflerle  oluşturulan vizyona göre hazırlanmakta ve merkezi idare ve yerel idare yönetimlerinin değişikliklerinden etkilenmeleri de söz konusu olmamaktadır.

İdari yapısını örnek aldığımız Fransa’da bu konularda 30 yıldan beri yapılan araştırmalarda,  yöneticiler neden hep kötü  karar veriyor? sorusunun cevabı aranmış ve problemin insan değil sistem kaynaklı olduğu sonucuna varılmıştır..

Bu sebeble de Stratejik planlar ile Performans   proğramlarının gerek hazırlanmasında gerekse uygulanmasında yönetim anlayışından bütçeleme tekniklerine   kadar  yeni sistem ve  metedolojiler  geliştirilmiştir.

Bugün batılı kentlerin gündemlerinde 80-100 yıl önce başlattıkları toplu taşıma araçlarının ( raylı sistemler ) kentlerin en uç noktalarına kadar ulaştırılması, yeni kültür ve sanat merkezleri, sergi ve fuar alanları, eğlence ve dinlenme tesisleri, çok amaçlı alış veriş merkezleri, çevre koruma ve geri kazanma projeleri, teknoparklar, araştırma merkezleri, yeşil kuşak projeleri, kent bilgi sistemleri, spor kompleksleri yer almaktadır.

21. yüzyıla hazırlanan kentlerin birçoğunda yeni havaalanları, yeni metro şebekeleri, limanlar, kent içi trafiği rahatlatacak çok katlı ekspres yollar, raylı ulaşım sistemleri, teknoparklar, çağın en son teknolojileri ile donatılmış haberleşme ve bilişim sistemleri, saatte 350- 400 km hız yapan trenler birbiri ardından hizmete sokulmaktadır.

Yeni küresel dünyanın bankacılık, sigortacılık, ticaret, bilim, mühendislik gibi uluslar arası kurumları da böylesine alt yapısı gelişmiş merkezlere kısa sürede gitmektedirler..

Bu alt yapının üzerinde spor, sanat, kültür gibi etkinliklerin de hızla geliştiğini görüyoruz..

Bu kentlerin çevrelerinde oluşturulan yeşil kuşaklar içerisinde insan başına 20-30 m2 yi bulan aktif yeşil alanlar kent insanının daha sağlıklı daha mutlu olmasını sağlıyor. Bu ortamlarda yetişen çocukların beden ve ruh sağlıkları gelişmekle kalmıyor onlara yeni ufuklar açıyor, yaratıcılıklarını ön plana çıkarıyor.


Bizim bugünkü merkeziyetçi anlayış, kısa vadeli siyasi ve ideolojik yaklaşım, model ve uygulamalar ile kentlerimizi 3. lig’den süper lig’e çıkarmamız mümkün değildir.

Bizdeki büyümenin gelişme anlamını da taşıyabilmesi için sistemli, planlı, proğramlı ve disiplinli bir düzeni olması gerekir..

Bizde büyüme adına irili ufaklı bütün yerleşim birimlerimiz ve çevrelerini urlar sardı  halen de sarmaya devam ediyor..


sayfa 2
ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet