Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara - Yeşilahi Camii


ANA SAYFA -> ANKARA
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
galpay

11 yıl önce - Pts 11 Arl 2006, 08:18
Ankara - Yeşilahi Camii


.
Ankara - Yeşilahi Camii
 

(+ 06.04.2004)

.galpay

11 yıl önce - Pts 11 Arl 2006, 08:48
Ankara - Yeşilahi Camii


.
Ankara - Yeşilahi Camii (Ahi Hüsameddin Camii)

Ankara’da, Altındağ İlçesi’nde, Hamamönü Semti’nde, Akalar Mahallesi’nde, Sarıca ve İnci Sokaklarının köşesinde bulunmakta.
Kitabesi yok.
Ahi Hüsameddin H.650-690 (1250-1291) tarafından inşa edilmiş olduğu kabul edilir.
Dikdörtgen planlı.
Geniş saçaklı çatısı alaturka kiremitle kaplı.
Duvarları alt pencerelerine kadar kesme taşla, üst kısmı da kerpiç ile örülerek yapılmış.
Kuzey cephesi tamamen tuğla örülü.
Kuzeyinde avlusu bulunur.
Buradaki son cemaat yerinin iki yanı kapalı.
Önde kesme taş örgülü duvar ve iki ayağa oturan üç sivri kemerle dışa açılır. Kemer araları son zamanlarda kapatılmış.
Son cemaat yerinin üstü mahfelin devamı olup üç pencere ile kuzeye açılır.
Kıblede altta ve üstte ikişer, doğu ve batıda altta ve üstte dörder penceresi var.
Pencereler dikdörtgen şekilli olup alttakiler büyük.
Son cemaat yerinin batısında yer alan bodur minarenin alt kısmı taş ve küpünden yukarısı tuğla.
Minare şerefesinin altı stalaktitli.
Şerefe korkulukları da taştan yapılmış.
Petek konik bir külahla örtülü.
Harimi boyuna dikdörtgen planlı olup tavanı beden duvarları üzerine oturur.
Ayrıca kuzeydeki mahfeli taşıyan dört ahşap direkte tavanı takviye etmekte.
Müezzin mahfelinin üç penceresi var.
Tavanı çok muhteşem.
Özellikle orta göbeği çok kıymetli bir oyma.
Geometrik motiflerle süslü.
Tavana kadar uzanan mihrabı alçıdan.
Beş kenarlı mihrab nişinin  üstü mukarnas kavsaralı.
Nişi çevreleyen üç sıra silmeden en dıştaki yazı, ortadaki bitkisel süsleme ve içteki yine yazı silmesi.
Nişin köşeleri sütunceli.
Nişin içi ve üstündeki boşluk geometrik süslemeli.
Daha yukarda, ortadaki iki bölümlü olmak üzere üç sıra yazı panosu var.
Mihrabın üstü palmet sırası ile taçlanmış.
Minberi yeni.
1953, 1959, 1975 de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmış.
Bugün karşılaştığımız; bu onarımlar sonucu, orjinal şeklini tamamen kaybetmiş bir yapı.
Yanında bulunan Ahi Hüsameddin Mederesesi’nden günümüze hiç bir iz kalmamış.
Caminin kuzey batısında bulunan iki çeşme de harap durumda.

“Yeşil Ahi Medresesi = Yeşilhane Medresesi” camiin yanında idi. 1439 dan evvel Ahi Şemseddin Ahmed İbni Ahi el-Hac Murad tarafından yaptırılmış olup bugün izi dahi kalmamış.
.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA