Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Kırşehir - Türbe ve Kümbetleri


ANA SAYFA -> Diğer Şehirler
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
Hüseyin Cumhur

9 yıl önce - Cum 30 Oca 2009, 21:24
Kırşehir - Türbe ve Kümbetleri

Melik Gazi Türbesi: Melik Gazinin eşi Muhterem Hatun tarafından 1250 tarihinde inşa ettirilmiştir. Sekizgen yapıyı uzay kapsülünü andıran konik bir kubbe örtmüştür. Yapının tümü kireç taşından, taç kapısı ise mermerden ve çok süslü olarak yapılmıştır. İçinde Mengücükoğlu Beyi Muzafferüddin Behram Şahın ve eşinin kabirleri vardır.Hüseyin Cumhur

9 yıl önce - Cum 13 Şub 2009, 20:27
Aşık Paşa Türbesi
(Aşık Paşa Türbesi doğu ve kuzey cepheleri)(Batı cephesi)

Aşık Paşa Türbesi, 1333 yılında Sivas Hükümdarı Eratna (Ertena) Beyliği'nin veziri Ali Şah Ruhi tarafından yaptırılmıştır. Cephi beyaz mermerden olan türbe, aynı zamanda Eratna Beyliği dönemine ait mimari unsurlara sahip tek örnek olma özelliği taşımaktadır. Türbe, taç kapıdan sanduka bölümüne kadar uzanan dikdörtgen bir koridor ve sandukanın bulunduğu kare plana sahip iki farklı mekandan oluşmaktadır. Taç kapı ve üzerindeki istiridye biçimindeki niş'te görülen mermer oymacılığı ise, dönemin belki de en güzel örnekleridir. Türbenin kubbesiyle birlikte bir Kırgız çadırlarını andırması, Anadolu'daki türbe mimarisinde ayrı bir başlık olarak değerlendirilmesini sağlamıştır. Türbenin içerisinde ise, Türkçe'nin gelişip yayılmasını sağlayan ve bu yolda da büyük hizmetleri bulunan Aşık Paşa'nın kabri bulunmaktadır.


Aşık Paşa (1272-1332 )
Asıl adı Alaeddin Ali olan Aşık Paşa, Kırşehir’de doğmuş ve yine Orhan Bey döneminde Kırşehir'de vefat etmiştir. Selçuklu Devleti’nin son dönemindeki Konya emirlerinden mutasavvıf Baba İlyas İbni Aliyyül’-Horasani'nin ya da bugün en çok kullanılan adıyla Ebu’l Beka Baba İlyas Sücaettin Veli'nin torunudur. Babası ise, Konya tahtında feragat ettiği söylenen Muhlis Paşa'dır. Üç kardeşten en büyüğü olduğu için çevresinde baş ağa olarak tanınmıştır. Şiirlerinde Âşık mahlasım kullandığı için de asıl adı unutularak Aşık Paşa olarak ün yapmıştır.
Din ve tasavvuf bilgilerini babasının yanı sıra yine Kırşehirli Şeyh Osman'dan almış olan Aşık Paşa, hece ve aruz vezinleriyle eserler kaleme almıştır. Mevlana’nın etkisiyle yazdığı mesnevi şeklindeki 10.613 beyitten oluşan Garib-name'si (1329) yanında, Fakrname, Vasf-ı Hal, Hikaye, Kimya Risalesi başlıca eserleridir.
Kaynak: http://www.turkiyat.selcuk.edu.tr/pdfdergi/s13/yavuz.pdf


onurnazliaka
8 yıl önce - Pts 12 Nis 2010, 22:46(+)

Aşıkpaşa Türbesi(+)

Yoldan Aşıkpaşa Türbesionurnazliaka
4 yıl önce - Prş 08 May 2014, 22:12

Fatma Hatun Kümbeti

Merkez Medrese mahallesi Kümbetaltı mevkiinde yer almaktadır. 1266 yılında dönemin ileri gelenlerinden Hoca Aka Maatır tarafından Fatma Hatun adına yaptırılmıştır. Kümbet; köşeleri üçgen pahlı kare kaide üzerine sekizgen gövdelidir. Örtü sistemi içte kubbe, dışta sekizgen konik külahıdır. Yapı düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir.


(+)(+)


ra55
3 hafta önce - Çrş 21 Ksm 2018, 01:48
Kümbet ve Türbeler


Kırşehir'deki tüm kümbet ve türbeler hakkında bilgi edinmek için geldim.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> Diğer Şehirler