Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Atilla DÜNDAR
12 yıl önce - Prş 28 Eyl 2006, 13:28
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'nin Kuruluş Tarihi, Amaç ve Görevleri [Kültür]                 
                   (+)ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİN KURULUŞ TARİHİ, AMAÇ VE GÖREVLERİ

Atatürk Kültür Merkezi Anayasanın 134. maddesi uyarınca, 2876 sayılı kanunun gereği olarak Ankara'da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı, tüzel kişiliğe sahip bilimsel hizmet ve faaliyette bulunmak üzere 1983 yılı Eylül ayında kurulmuştur.
Atatürk Kültür Merkezi'nin amacı, milli varlığımızın ve milli gücümüzün devamında ve gelişmesinde, "Milli Kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üstüne çıkartmak" Ülkemizde temel unsur olan Türk Kültürü'nü; Atatürkçü düşünce, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, bilimsel yoldan incelemek, araştırmak ve bir bütünlük içerisinde yaymak ve yayımlamaktır.
Bu kanunun ilkeleri doğrultusunda, Atatürk Kültür Merkezi'nin görevleri şunlardır.
a) Türk Edebiyatı'nın, Türk sanatı'nın, Türk Folklorunun, Türk töre ve geleneklerinin tarihini ve gelişmelerini incelemek, araştırmak, yaymak ve yayımlamak,
b) Türk Kültürü'nün bir bütünlük içerisinde ve amaçlarda belirtilen esaslar çerçevesinde tanıtmak,
c) Yurtiçinde ve yurtdışında Türk Kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan, Türk Kültürü'nü yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faaliyetler gösteren, kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak.
d) Türk Kültürü'nün çeşitli alanlarında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kurumların çalışmalarına katılmak, onlarla işbirliğinde bulunmak, gerekli görülen talepleri karşılamak,
e) Süreli ve süresiz yayınlar yapmak, kongre, konferans, toplantı, gösteri, gezi ve sergiler düzenlemek ve benzeri faaliyet ve hizmetlerde bulunmak,
f) Yurtiçinde ve yurtdışında Türk Kültürü'nün, Töre ve geleneklerinin tanıtılması için gerekli her türlü hizmet ve faaliyetleri yerine getirmek, tanıtma kurum ve kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, işbirliğini gerçekleştirmek,
g) Yüksek kurulun, yüksek kurumun ve bu kanunun verdiği diğer görevleri yerine getirmek.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ'NİN ÇALIŞMA KONULARI

1) Atatürk ve Kültür
   a) Atatürk'ün Kültür konusundaki görüşleri,
   b) Atatürk devrinde Türkiye'de Kültür Politikası ve faaliyetlerinin incelenmesi
2) Kültür ve Türk Kültürü konusunda yayınlanmış olan başlıca yerli ve yabancı kaynak niteliğindeki eserlerin tespiti, gerekenlerin tercümesi ve yeniden basımı,
3) Türk toplumundaki farklı sosyal grupların "Kültürel" durumlarının tespiti ve değerlendirilmesi,
4) Türk Kültürü'nün yabancı kültürlere etkileri ve onlardan gelen etkilerin araştırılması,
5) Kültür unsurları ve bunların değişmesinde rol oynayan faktörler üzerinde inceleme,
6) Bütün türlerde Türk Sanatı'nın ayrı ayrı tarihi gelişmesinin ve bugünkü durumunun araştırılması,
7) Edebiyatın bütün dallarında tarihi gelişimin ve bugünkü durumunun tespit edilmesi,
8) Türk folklorunun, töre ve geleneklerinin tarihi gelişmelerinin araştırmalarla tespit edilmesi,
9) Türklerin tefekkür, bilim ve din alanlarındai faaliyetlerinin incelenmesi,
10) Bütün örgün eğitim kademelerinde okutulan ders kitaplarının milli kültür açısından değerlendirilmesi,
11) Atatürk Kültür Merkezi
   a) Türk Kültürü alanında yapılacak yarışmaların incelenip değerlendirilmesi ve ödüllendirilmesi,
    b) Atatürk Kültür Merkezi adına açılabilecek yarışma ve ödül esaslarının tespiti,
   c) Uluslararası ödül ve yarışmalarda Türkiye'nin temsili faaliyetlerinde aranacak niteliklerin tespiti,
12) Türk Kültürü'nün bir bütünlük içerisinde yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması,
13) Yurtiçi ve yurtdışında Türk Kültürü üzerinde araştırma ve incelemelerde bulunan Türk Kültürü'nün yayılmasına hizmet eden, gelişmesi yolunda çalışma ve faaliyetler gösteren kurum, kuruluş, araştırma merkezleri, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunma esaslarının tespiti,
14) Yabancı ülkelerde yapılan kültür anlaşmalarının incelenip değerlendirilmesi,
15) Kolların kendi konularıyla ilgili şahıs ve kuruluşların doğum, ölüm ve kuruluş yıl dönümlerini takip ve değerlendirme,
16) Türk ansiklopedisi çalışmaları için Türk Dil Kurumu'nun desteklenmesi,
17) Türk Dil Kurumu Türkoloji bilim ve uygulama kolunun desteklenmesi,
18) Taşınabilir eski eserlerin, belgelerin tespiti ve korunması ile ilgili faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin tarihinin incelenmesi.


Yararlanılan Kaynak : Atatürk Kültürmerkezi Başkanlığı web sitesiserkanen

12 yıl önce - Cum 29 Eyl 2006, 17:23

Atilla abi, bu merkezin yayınlarını nerden edinebiliriz? Birkaç güzel yayınını gördüm bizim kütüphanede de

Atilla DÜNDAR
12 yıl önce - Cum 29 Eyl 2006, 17:42

Sevgili Serkan;

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı'nın bünyesinde bir kütüphanesi var. Bu kütüphaneye bazı şahıslar bağışlar yapıyor. Böylelikle de arşivin genişlemesi sağlanıyor. Aşağıda bu merkezin adresini veriyorum. Tüm ilgilenenler buradan gerekli bilgi ve belgelere ulaşabiler.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı   G.M.K.Bulvarı NO: 133 Maltepe / ANKARAserkanen

12 yıl önce - Cum 29 Eyl 2006, 23:53

Peki merkezin kendi yayınlarını sattığı bir yer var mı?

Atilla DÜNDAR
12 yıl önce - Cmt 30 Eyl 2006, 10:06

Serkanen demiş ki;

Alıntı:
Peki merkezin kendi yayınlarını sattığı bir yer var mı?


Atatürk Kültür Merkezi Yayınları için online satış mağazaları bulunmaktadır. Ayrıca yukarıda verilen adresten yayınların satışı ile ilgili genel bilgi edinmek mümkündür. Benim bilgim dahilinde olan online satış mağazasının linkini aşağıda veriyorum.

http://www.ottomanstore.com/switch.php?file=Produ ...%FDnlar%FDcevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet