Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Akın Alan
12 yıl önce - Cum 08 Eyl 2006, 18:32
Sağlıklı Kentler Birliği


Arkadaşlar bu başlık altında Sağlıklı Kentler Birliği Çalışmaları ile ilgili bilgiler verelim.Bursa'nın kurucusu olduğu bu birlikle ilgili düşüncelerimizi ve görüşlerimizi burada yazalım.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

BİRLİĞİN KURULUŞU

Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde, 66 ülkede, 220 Dünya kentinde ve 55 Avrupa kentinde devam eden ve gelişen “Sağlıklı Kentler” Hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği “Sürdürülebilir Kalkınma” ve “Sürdürülebilir Kentler Yaratmak”
çok gerekli bir düzenlemedir.

1996 Habitat II, 2002 Johannesburg Yerel Yönetimler Zirvesi ve WHO(DSÖ)’nün 2000 Milenyum yılı Deklarasyonun ana temaları, hep “Sürdürülebilir Kentler“ yaratmak, etkili yerel yönetimler sağlamak, Ulusal-bölgesel-yerel ortaklıklar kurmak ve sağlık temelli stratejiler üretmek olmuştur.

2003 yılında Belfast da yayınlanan kentlerin politik temsilcilerinin imzaladığı ve Dünya Sağlık Örgütünün onayladığı deklarasyonda da;

· Uluslararası birlikteliği ve ilişkileri güçlendirmek için kentler ve bölgeler arasında kaynakların, bilginin ve tecrübelerin paylaşılması gerektiği,
· Diğer bölgelerde sağlıklı şehirler hareketini destekleyerek sorumluluğunun bilincinde olmak, her bölgenin küresel olarak erişilebilir olmasında öncülük edebilmek gerektiği belirtilmiş.
· Kentler tek başlarına hareket edemezler. Onları davet ediyoruz denilmiştir,

Tüm bu deklarasyonlara imza atmış, Türkiye’den ilk Dünya Sağlık Örgütü Sağlıklı Şehirler Projesi üye kenti olarak Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliği kurulması ve geliştirilmesi için öncülük etmiştir.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması ile ilgili çalışmalar 2003 yılında başlatılmış, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ulusal ağa üye kentlere çağrı yapılarak “Tüzük Hazırlama Komisyonu” kurulmuştur.

20.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Bursa Valiliği, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile III. Faz üyesi olan Bursa Büyükşehir, Eskişehir/Tepebaşı, Bartın, Yalova Belediyelerinin katıldığı bir toplantı düzenlenmiş ve tüzükle ilgili öneriler alınmıştır.

Ulusal ağa üye kentlere Sağlıklı Kentler Birliğine kurucu üye olarak katılma çağrısı yapılmış, Yalova, Van, Kadıköy, Afyon, Tepebaşı, Çankaya, Ürgüp, Ordu, Kırıkkale ve Bursa Büyükşehir Belediyeleri birliğe katılmak istediğini belirten meclis kararı almış ve birliğin kurucu üyeleri olmuşlardır.

Sağlıklı Kentler Birliği’nin kurulması 22.12.2004 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak İçişleri Bakanlığı tarafından Birlik Tüzüğü onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

“Sağlıklı Kentler Birliği’nde Yer Almanın Yararları”

Türkiye’de Sağlıklı Kentler Birliğinin kurulması ile üye kentlerin aktif olarak deneyimlerini paylaşmaları, sorunları aktarmaları, ortak projeler geliştirmeleri, uluslararası düzeyde temsil edilebilmeleri ve ortak ihtiyaçların çözümünde güç birliği sağlanacaktır.

Yaşanabilir ve sağlıklı kentler için sağlık ve sağlığı ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularda eşitsizlikleri azaltmak ve kent yoksulluğu ile mücadele etmek amacıyla, birliğe üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi devam edecektir.

Üye belediyelere belediyecilik, sağlık, planlama, çevre, konut, ulaşım, eğitim, güvenlik ve benzeri sağlıklı kent konularıyla ilgili tecrübeler, bilgi, belgeler ve proje deneyimleri aktarılacaktır. “Sağlıklı Kentler Birliği” Türkiye’de bu hareketin güçlenmesi ve işbirliği açısından kentlerimiz için çok önemli gelişimler sağlayacak, daha sağlıklı kentler yaratılacaktır.


En son Akın Alan tarafından Cum 08 Eyl 2006, 18:42 tarihinde değiştirildi, toplamda 1 kere değiştirildi


Akın Alan
12 yıl önce - Cum 08 Eyl 2006, 18:42

Sağlıklı Kentler Birliği Güçleniyor


Türkiye’de kentlerin sağlıklı gelişmesine öncülük etmek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Sağlıklı Kentler Birliği, yeni üyeleri İstanbul, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile Eskişehir Odunpazarı’nın da katılımıyla güçlendi.  

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin (TSKB) 2. Yıl Konferansı Aydın’da başladı. Aynı zamanda TSKB Başkanı olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin, Türkiye’de insanlara daha sağlıklı yaşam koşulları sunmayı amaç edinen kentleri bir araya getirmek üzere kurdukları Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir yılda büyük aşama kaydettiğini söyledi.  
Türkiye’nin 3 büyük şehri olmasının yanı sıra gelişmesinde ve kalkınmasında önemli konuma sahip İstanbul, İzmir ve Antalya’nın büyükşehir belediyelerinin de katılımıyla birliğin güçlendiğini ifade eden Başkan Şahin, “Hedefimiz daha sağlıklı kentlerle, daha sağlıklı bir Türkiye” dedi.  

“Aydınlık geleceğin hayata ‘bugün yine bir gün’ diyenlerin değil, ‘yeni bir gün’ diye bakabilenlerindir” diyen Başkan Şahin, her yeni güne, yeni güzellikler katarak, yeni nesle aydınlık yarınlar bırakmak ve başta sağlıklı yaşam koşulları olmak üzere, insanlara özlem duydukları yaşamı sunmak için kurdukları birliğin yeni üyelerle artan tecrübesiyle her geçen gün hedefine daha da yaklaşmakta olduğunu belirtti.  

Birliğin kurucusu Hikmet Şahin’e teşekkür

Aydın Belediye Başkanı İlhami Ortekin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin kent yöneticilerini bir araya getirerek, bilgi ve deneyimin paylaşılmasını sağladığını belirterek, bu oluşumu sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin’e teşekkür etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bir yıllık çalışmalarını dışarıdan takip ettiklerini, birliğin kentlerin sağlıklı yapılandırılmasına büyük katkılar sağladığını gördükten sonra üye olmaya karar verdiklerini söyledi. Kocaoğlu, Sağlıklı Kentler Birliği’nden alacakları bilgi, tecrübe ve gücün İzmir’in daha sağlıklı ve yaşanabilir olması yolunda yaptıkları çalışmalara önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getirdi.  Sağlıklı Şehirler Projesi En İyi Uygulama Ödülleri sahiplerini buldu

Toplantıda ayrıca birlik üyelerini sağlıklı şehirler yolunda teşvik etmek amacıyla düzenlenen “Sağlıklı Şehirler Projesi En İyi Uygulama Ödülü”nde derece girenlere ödülleri verildi. Bilim adamlarından yer alan jüri tarafından Trabzon Belediyesi, ‘Zağnos ve Tabakhaneler Vadileri Kentsel Dönüşüm Projesi’ ile Sağlıklı Şehir Planlaması Kategorisi’nde birinci seçildi. Trabzon Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu’na ödülünü Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Hikmet Şahin verdi. Sağlıklı Yaşlanma Kategorisi’nde en iyi uygulama ödülünü hayata geçirdikleri ‘Yaşlı ile İletişim Projesi’ ile Yalova Belediyesi kazandı. En İyi Uygulama Ödülü’nün Fiziksel Aktivite ve Aktif Yaşam Kategorisi’nde ‘Kavaklı Sahili Düzenleme Projesi ile Gölcük Belediyesi birinci oldu. Aydın Belediyesi de ‘Katı ve Tıbbı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yapım İşi SED’e Örnek Kurumsal Yaklaşım Uygulama Projesi ile Sağlık Etki Değerlendirmesi Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Çankaya Belediyesi’ne de ‘Çengel Cafe Projesi’ ile ‘Sağlıklı Şehirler Projesi Teşvik Ödülü verildi.  

Yabancı uzmanlar üyelere tecrübelerini anlatacak

2 gün sürecek Sağlıklı Kentler Birliği 2. Yıl Konferansı’nda DSÖ Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis Tsouros, sağlıklı şehirler 4. faz ana teması, DSÖ Sağlıklı Şehirler Dayanışma Kurulu Başkanı Erica Ison da sağlık etki değerlendirmesi hakkında birlik üyelerine bilgi verecek. Avrupa Sağlıklı Şehirler Birliği Belfast Koordinatörü Joan Devlin ise ‘Sağlıklı yaşlanma’ ile ilgili nelerin yapılabileceğini anlatacağı konferansta, birlik üyelerine bu konuda Avrupa’daki örneklerini sunacak


Akın Alan
12 yıl önce - Pzr 10 Eyl 2006, 14:18

Sağlıklı kentlerin rotası belirlendi

Dünyada 66 ülkenin 271 kentle katıldığı Sağlıklı Şehirler Hareketi'nin Türkiye'de öncülüğünü yapan Sağlıklı Kentler Birliği'nin (TSKB) Aydın'daki
buluşmasında yabancı uzmanlar, sağlık etki değerlendirmesi, kentlerdeki yaşamın sağlıklı hale getirilmesi ve sağlıklı yaşlanma konularında birlik üyelerini bilgilendirdi. Bursa'yı temsilen Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Şahin'in de katıldığı Aydın'daki konferansta, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Kent Sağlığı Merkezi Başkanı Agis Tsouros, sağlığın imtiyaz değil, bir insan hakkı olduğunu belirterek, bunun için kent yöneticilerine çok iş düştüğünü söyledi.

Belediye başkanları kentin doktoru

Kentlerin doktorları olarak tanımladığı belediye başkanlarının yaptıkları yatırımlarla insanların sağlıklı yaşamalarına ve nesillerin de sağlıklı yetişmesini sağladığının altını çizen Tsouros, "Aslında gerçek doktor sizlersiniz. Çünkü doktorlar teşhis ve tedavi yapıyorlar. Ama sizler kentlerin daha yaşanabilir olması için yaptığımız yatırımlarla insanların sağlıklarını muhafaza etmesini, oluşturduğunuz yeni yaşam sahalarıyla mutlu olmalarını sağlıyorsunuz" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın veya kent yöneticilerinin insanlara bisiklete binmeleri, TV karşısında oturmamaları yönünde tavsiyelerde bulunduğuna dikkati çeken Tsouros, "Tavsiyeler yapılıyor. Ama vatandaş, bisiklete bineceği ve TV'nin dışında kendisine yaşam olanağı sunan alanlar olmazsa bunu nasıl gerçekleştirecek. Bunun için Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Türkiye'deki kentlerin yaşam kalitesinin artırılmasında çok önemli görevler üstleniyor" şeklinde konuştu.

Bütçeye onay

Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bursa Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü Nalan Fidan da, sempozyumda Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kirletici sanayilerin kent dışına çıkarılmasına yönelik yaptığı sağlık etki değerlendirmesi çalışması hakkında bilgi verdi. Bu arada Yalova Belediye Başkanı Barbaros Binicioğlu başkanlığında yapılan meclis toplantısında birliğin 2007 bütçesi oybirliği ile onaylandı.Akın Alan
12 yıl önce - Pts 11 Eyl 2006, 18:47

SAĞLIK EĞİTİMİ PROJESİ

HEDEF GRUP
İLKÖĞRETİM , LİSE ÖĞRENCİLERİ VE AİLELER

PROJE SÜRESİ, BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ
2003-2007

EĞİTİM KONULARI
– Sigara ile mücadele*
– Alkol-uyuşturucu bağımlılığı*
– Aile planlaması*
– Cinsel yolla bulaşan hastalıklar*
– Çocuğun psiko-sosyal gelişimi
– Diş sağlığı
– Gıda hijyeni ve kontrolü

HEDEFLERİMİZ:

Bursa da ilköğretim ve lise düzeyindeki öğrenciler arasında sigara-alkol kullanımı ve aile planlaması konusundaki istatistik bilgilerinin ortaya çıkarılması
Sigaranın sağlığa zararlı etkilerinin hedef gruba etkili ve bilimsel olarak anlatılması
Sigara ve alkol kullanımının yıllar içinde azaltılması
Tedavi edici programlar uygulayarak sigara bağımlılarının sigarayı bırakmasının sağlanması
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri ile ilgili gençlerin eğitilmesi


Sigara Kullanımı Anket Sonuçları


Akın Alan
12 yıl önce - Pts 11 Eyl 2006, 18:51

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Hikmet Şahin - Büyükşehir Belediye Başkanı - 0224 223 50 41 - 225 18 16
Nalan Fidan - Projeler Daire Başkanı, Saglikli Sehirler Proje Koordinatörü - 0224 234 00 87 - 234 77 58
Jülide Alan  - Sağlıklı Şehirler Proje Yöneticisi-Tel:0 224 235 23 99 Faks:0 224 235 34 70
e-mail :nfidan@bursa-bld.gov.tr , jalan@bursa-bld.gov.tr
web www.bursa-bld.gov.tr , :www.sagliklikentlerbirligi.org.tr
Acemler BUSKİ Tesisleri B Blok Hizmet Binası Kat:2 Osmangazi -BURSA  

YALOVA BELEDİYESİ  
H. Barbaros BİNİCİOĞLU -Yalova Belediye Başkanı-Tel: 0226 8115000
Dr. Metin SABUNCU – Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü-Tel:0 226 813 98 47 Faks: 0 226 813 98 47
e-mail : drmetinsabuncu@msn.com  
web : www.yalova-bld.gov.tr
KADIKÖY BELEDİYESİ
Selami Öztürk
-Kadıköy Belediye Başkanı- 0216 4143800  
Şule Onur - Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü
e-mail:  sule.onur@kadikoy-bld.gov.tr  
web:  www.kadikoy-bld.gov.tr  
Tel: 0 216 3480301 - 0 216 4143800 / 340-448
Kadıköy Belediyesi A.P.K Müdürlüğü
Sağlıklı Şehirler Proje Ofisi
Hasanpaşa/Kadıköy/İstanbul  

TEPEBAŞI BELEDİYESİ
M.Tacettin SARIOĞLU -Tepebaşı Belediye Başkanı -Tel: 0222 2212253
Fatih YILMAZ – Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü- Tel: 0 222 221 22 50 Faks:0 222 221 22 54  
e-mail:  fatih@tepebasi-bld.gov.tr  
web:  www.tepebasi-bel.tr  
 
ÇANKAYA BELEDİYESİ  
Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz -Çankaya Belediye Başkanı – 0 312 458 88 00
Metin PEKER -Başkan Yardımcısı 0 312 431 13 56  
Ethem Torunoğlu -Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü - 0312 458 89 32
e-mail : etorunoglu@cmo.org.tr  
web : www.cankaya-bld.gov.tr  
Çankaya Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Müdürlüğü
Ziya Gökalp Caddesi No: 47 Eski TED Koleji G Blok 2. Kat Kızılay/ANKARA  
 
KIRIKKALE BELEDİYESİ  
Veli KORKMAZ - Kırıkkale Belediye Başkanı - 0318 224 27 61- 224 25 63  
Zühtü BOZDEMİR - Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü - 0318 224 30 41
Fax : 0318 224 70 18
 
TRABZON BELEDİYESİ  
M.Volkan CANALİOĞLU – Trabzon Belediye Başkanı -Tel: 0 462 321 10 23 Fax: 0462- 321 08 01
e-mail:  belediyebasin61@hotmail.com
Oğuz KARAAĞAÇLI - Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü
0462- 322 46 01 4 hat santral
0462- 326 81 80 Ofis
0462- 321 08 01 fax
0532- 265 62 59 mobile  
e-mail:  trabzonhealthycity@yahoo.com  /  oguzkaraagacli@yahoo.com
web:  www.trabzon-bld.gov.tr  /  www.trabzon.bel.tr
 
AVANOS BELEDİYESİ
Mustafa KÖRÜKÇÜ - Avanos Belediye Başkanı - 0384 511 40 64  
Dr. Alper ZOBARLAR - Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü
e-mail az@healthycityavanos.org , az@saglikliavanos.org  
web:  www.avanos.bel.tr
: www.healthycityavanos.org
 
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ
Abdullah KAPTAN - Belediye Başkanı - Tel: 0272 215 22 53 Faks:0272 212 09 74
Hüseyin TANRIKULU - Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü-Tel:0272 214 07 62
Faks: 0272 2120974  
e-mail : huseyintanrikulu@yahoo.com
web:  www.afyon.bel.tr
 
ORDU BELEDİYESİ  
Seyit TORUN – Ordu Belediye Başkanı – 0452 225 01 04-09
Ender YILMAZ – Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü - 0452 225 05 04 – 223
Fax: 0452 225 01 15
e-mail : endyilmaz@yahoo.com  
web:  www.ordu.bel.tr  
 
NİLÜFER BELEDİYESİ
Mustafa BOZBEY  -Nilüfer Belediye Başkanı-Tel: 0224 444 16 03  
Evrim EKİZ  –Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü-0 224 253 09 35/ 172 Faks: 0 224 253 09 35
e-mail : evrimekiz@gmail.com
web : www.nilufer.bel.tr
 
BARTIN BELEDİYESİ
Rıza YALÇINKAYA  - Belediye Başkanı  
Celal ERDOĞAN - Meclis Üyesi
Emel BALTA  - Proje Koordinatörü-Tel: 0378 227 02 30 Faks: 0378 227 0232
e-mail:  emel.nilgun@gmail.com  
web:  www.bartin.bel.tr
Bartın Belediyesi Hükümet Caddesi No:4
74100 BARTIN
 
MARDİN BELEDİYESİ  
Metin PAMUKÇU  - Belediye Başkanı  
Dr.Hamit KASSAP  – Proje Koordinatörü-Tel: 0482 212 10 49 Faks: 0482 2122136
e-mail:  hamitkassap@hotmail.com  
web:  www.mardinbelediyesi.com
 
GÖLCÜK BELEDİYESİ
Mehmet ELLİBEŞ  - Belediye Başkanı
Dr. Metin ŞENTÜRK  – Proje Koordinatörü Tel: 262 414 10 12, 0262 413 11 61 Faks: 0262 412 0630
e-mail:  drmsenturk@superonline.com , drmsenturk@gmail.com  
web:  www.golcuk-bld.gov.tr
 
AYDIN BELEDİYESİ
İlhami ORTEKİN  - Belediye Başkanı  
Dr.Didem EVCİ  –Proje Koordinatörü – Tel: 0256 214 91 34 Faks: 0 256 214 91 31
Dr.Devrim GÜLGÜN -Proje Koordinatörü  
e-mail:  devci@yahoo.com ,  saglik@aydin-bld.gov.tr  
WEB:  www.ssmaydin.org  
 
ÜRGÜP BELEDİYESİ
Bekir ÖDEMİŞ - Belediye Başkanı - 0 384 3417076 bodemis@urgup.bel.tr  
Ömer KIVANÇ  –Sağlıklı Şehirler Proje Koordinatörü - 0 384 3414008-120  
e-mail:  okivanc@urgup.bel.tr ,  omerkivanc@hotmail.com ,  kivancomer@gmail.com  
web:  www.urgup.bel.tr  
 
MUDANYA BELEDİYESİ  
Erol DEMİRHİSAR  Belediye Başkanı - 0 224 544 16 50  
Dr.Neşe TÜREYENGİL  Proje Koordinatörü  
e-mail : nesetureyen@gmail.com  
web : www.mudanya.bel.tr/
   
OSMANCIK BELEDİYESİ
Emin Serdar KURŞUN  Osmancık Belediye Başkanı Tel : 0 364 6114323  
Mustafa IŞIK
Sağlıklı Kentler Birliği Koordinatörü Tel : 0 364 6112940 Fax: 0 364 6112940
GSM: 0 532 5668719
e-mail : bilgiislem@osmancik.bel.tr  
web : www.osmancik.bel.tr


VAN BELEDİYESİ
Burhan YENİGÜN  - Van Belediye Başkanı E-mail: burhanyenigun@van.bel.tr
Cevdet YILDIZ , Çetin CAN  - Meclis Üyesi
Hakan ÖZKÖK  Proje Koordinatörü Tel: 0432 214 95 79 Faks: 0432 2162008  
e-mail : vanbelediyesi@van.bel.tr ,  hakan_ozkok@hotmail.com  
web :  www.van.bel.tr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En son birliğe İstanbul, İzmir ve Antalya Büyükşehir Belediyeleri ile Eskişehir Odunpazarı Belediyesi dahil olmuştur.


Akın Alan
12 yıl önce - Pts 11 Eyl 2006, 19:17

DSÖ / SAĞLIKLI ŞEHİRLER AĞI
 
“Sağlıklı Şehir Projesi Nedir?”

Şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziki,psikolojik ve çevresel refahlarını geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir kalkınma projesidir.
· Sağlıklı Şehirler Projesi bir şehrin ne olduğu ve sağlıklı şehrin ne olması gerektiğinden yola çıkar.
· Yaklaşıma göre “şehir”; yaşayan, nefes alan, büyüyen, sürekli değişen bir iç dinamiğe sahip karmaşık bir organizmaya benzetilebilir.
· Sağlıklı şehir çevresini geliştirebilen ve kaynaklarını genişletebilen bir şehirdir.
· Sağlıklı şehir kavramı bir sonuç değil, aynı zamanda bir yöntemdir.
· Sağlıklı şehir sadece belirli bir sağlık düzeyine ulaşmış şehir değil, sağlık bilincine sahip ve onu geliştirmek için çaba harcayan şehirdir. Nitekim herhangi bir şehir varolan sağlık statüsüne bakılmaksızın sağlıklı şehir olabilir; gerekli olan başarmak için bir yapı ve işleyişe sahip olmak ve sağlık için kesin karar almaktır.

“WHO (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesinde Yer Almanın Yararları”

· Halk sağlığı konularında bilincin artması ve ilgili uluslararası hareketlerin bir parçası olmak,
· Milenyum 21 ilkeleri ve uygulamaları içindeki "Herkes İçin Sağlık" hedefinde yerel çalışma olarak yer almak,
· İçinde etkin uygulamaların geliştirileceği uluslararası bir ortam oluşturmak
· Ortaklık projeleri için Avrupa fonu gibi ekstra kaynaklar için uygun güç sağlamak,
· Bursa'da yapılacak örnek çalışma ile Türkiye'deki diğer kentlere örnek olmak, Türkiye'deki Sağlıklı Şehir Ortaklığı çalışmalarını geliştirmek,
· Sağlık sorunları üzerine diğer üye şehirlerle bilgi ve uygulama deneyimi paylaşmak için bir ağ oluşturmak,
· Sağlık ve sağlıktaki hakça olmayan dağılımın sosyal etkileri ile ilgili araştırma ve geliştirmelere ulaşılabilmek,
· Kentte bütün tarafların, kent için katılımcı ve demokratik çalışma kültürünü geliştirmelerini sağlamaktır.

“Sağlıklı Şehirler Ağı”

Şehir sağlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi için giderek artan önemde ve ilginç bir faaliyet alanıdır. Birçok çalışma ve rapor, yoksulluk, şiddet, sosyal dışlanma, kirlilik, standardın altında olan barınma, orta ve genç yaştaki insanların karşılanamayan ihtiyaçları, evsiz insanlar ve göçmenler, sağlıksız yerleşim planlaması, katılımcı çalışmaların eksikliği ve eşitsizlik ile sürdürülebilir gelişme konusuna ciddi şekilde eğilme ihtiyacı şeklinde sıralanabilecek sağlık alanında büyüyen tehditleri vurgulamaktadır. Avrupa Bölgesi’nde Sağlıklı Şehirler Projesi, bu tür problemlere bütüncül bir yaklaşımın değerini göstermektedir. Bu, açık bir politik taahhüdü, kurumsal değişim ve sektörler arası ortaklığı, sağlık ve yaşam koşullarının tüm açılarını hedefleyen yenilikçi faaliyetleri, Avrupa ve ötesindeki şehirler arasında yoğun bağlantıları içeren bir süreç aracılığıyla, yerel düzeyde herkes için sağlık temalı politika ve programları geliştirmek için etkili ve popüler bir mekanizmadır.

DSÖ Avrupa Bölgesindeki otuzdan fazla ülkeden 1000’in üzerinde şehir ve kent, sağlıklı şehir sıfatını almıştır. Bunlar; ulusal, bölgesel, metropoliten ve tematik sağlıklı şehirler ağlarının yanı sıra, daha ileri aşamadaki sağlıklı şehirler için DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı ile de bağlantılıdır. Bu ağlara katılan şehirler, korunmasız grupların ihtiyaçlarına, yaşam stillerine, çevresel sağlığa hitap eden sektörler arası işbirliği, toplumsal gelişim inisiyatifleri ve programlarını baz alan, şehir sağlık profilleri ve şehir sağlık planları ve stratejilerini ve Gündem 21’i içeren geniş bir program ve ürün aralığını geliştirmekte ve uygulamaktadırlar.

DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı, sorumluluk ve yeniliği geliştirmek için anahtar bir yapılanmayı temsil etmekte ve değerli bir uzmanlığın, meşruluğun ve devam eden öğrenmenin bir kaynağıdır. Ulusal ağlar ve uluslararası-ulusal düzeyde çok sayıda bulunan tematik/konu bazlı networkler, tüm konvansiyonel politik, profesyonel, bölgesel ve sektörel sınırların ötesine geçen dinamik işbirliği ve yenilik ağı içinde gelişmektedir.

Sağlıklı Şehirler Ağı Arka Planı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlıklı Şehirler Projesi, Avrupa ölçeğinde sağlığı karar vericilerin gündeminde ön sıralara yerleştirmeyi, ve 21.yy’da ve Yerel Gündem 21’de herkes için Sağlık stratejisinin prensipleri ve hedefleri doğrultusunda sağlık ve sürdürülebilir kalkınma için kapsamlı yerel stratejiler geliştirmeyi amaçlayan uzun dönemli bir uluslararası gelişim inisiyatifidir. Eninde sonunda Sağlıklı Şehirler yaklaşımı, şehirde yaşayan ve çalışan insanların fiziksel, zihinsel, sosyal ve çevresel gönençlerini arttırmaya çabalamaktadır.

Projenin 3. Aşaması tamamlanmış ve 4. Aşaması(2003-2007) devam etmektedir. Her beş yıllık dönem, kendini bu işe çok iyi adamış proje şehirlerinin networkleri tarafından uygulanan spesifik hedef ve sonuçlara odaklanmıştır. Bu şehirler, resmi bir başvuru sürecini takip ederek DSÖ Sağlıklı Şehirler Ağı’na DSÖ tarafından atanmışlardır. Her beş yılda, her aşamanın başlangıcında yeni bir network kurulmuş ve eskisi lağvedilmiştir.

1. Aşama (1987-1992), DSÖ proje şehirleri ağı içerisinde 35 şehri kapsamıştır. Farklılık temsilcileri değiştirme görevi üstlenecek yeni yapılar yaratmak ve şehir içerisinde sağlık için çalışmanın yeni yollarıyla tanışmak konusunda olmuştur.

2. Aşama (1993-1997), daha önce 1. Aşamada herhangi bir ağa katılmamış 13 şehir de dahil olmak üzere, ağ içerisinde bulunan 39 şehri kapsamıştır. Bu aşama, sağlıklı toplum politikası ve kapsamlı şehir sağlık planlaması konusunda güçlü bir vurguyla beraber daha fazla faaliyete yönelikti. Haziran 2000’deki Atina Konferansı 2.Aşamanın bitip 3.Aşamanın başladığını gösterdi.

3. Aşama (1998-2002) hali hazırda başvuran şehirlerle beraber networkte yaklaşık 50 şehre hitap etmektedir. Sağlık gelişimi için bütünleşmiş planlamaya odakla üzerinde oydaşmaya varılan hedefler, eşitlik, sürdürülebilir kalkınma ve sosyal gelişme olmuştur. Şehirlerden izleme ve değerlendirme yaklaşımlarında sistematik olmaları beklenmektedir.

Geçen yılların ardından Sağlıklı Şehirler, geniş ve dayanıklı bir uzmanlık yapısı kurmuştur. DSÖ ile katılımcı şehirler ve ulusal ağlar, sektörler arası işbirliği, toplumsal gelişim inisiyatifini baz alan ve korunmasız grupların ihtiyaçları, hayat tarzları ve çevresel sağlıklarına hitap eden geniş bir program ve ürün aralığı geliştirmiş ve uygulamışlardır.

4. Aşama 2003 – 2007 yılları arasını kapsamaktadır.

Sağlıklı Kent Nedir?

"4. Dönemin Ana Temalari"

1.Saglik Etki Degerlendirmesi

2.Saglikli Yaslanma

3.Saglikli Sehir Planlamasi

4.Saglikli Sehir Planlamasicevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> BURSA - Haberler ve Sohbet