Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Ankara-Protokol Yolu


ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet
cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
karaca26
14 yıl önce - Çrş 28 Oca 2004, 17:16
Ankara-Protokol Yolu


Başkent'te protokol yoluna neşter
 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı; Melih Gökçek, tasarıyla ilgili bilgi verirken, Esenboğa Havaalanı; yolu üzerinde gecekondular nedeniyle sağlıksız ve çirkin bir yapılaşma olduğuna dikkat çekerek, bu projeyle Keçiören tarafının tamamen ağaç ve heykellerle donatılacağını,sol tarafında ise önde villalar ve bahçeler, arka tarafta çok katlı; binalar olacağını; açıkladı.

Bölgede imar planları tamamlanmadığı için mevcut yasayla bu projenin gerçekleştirilemeyeceğini, imar planı yapılmayan yerlerde hala haksahibi olmayan vatandaşların olduğunu belirten Gökçek, bölgede 7 bin gecekondu olduğunu ve bunların hak sahipleriyle anlaşarak veya anlaşma olmaması durumunda kamulaştırmaya gidilerek projeyi gerçekleştireceklerini ifade etti. Gökçek, bu uygulamaya Dikmen Vadisi'ni de örnek gösterdi.

YASA NASIL UYGULANACAK
Tasarıya göre, Toplu Konut İdaresi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde gerçekleştirilecek projede ilçe belediyeleri olarak Altındağ ve Keçiören'de katılacak. Bu alanda yer alan her ölçek ve nitelikteki imar planları, parselasyon planları ve benzeri imar uygulamalarına dair izin ve yetkiler ile proje onayı,yapı izni, yapım sürecindeki yapı denetimi, yapı kullanma izni ve benzeri inşaata dair izin ve yetkiler Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi alan sınırları içinde kalan bölgede Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olacak.

Proje alan sınırları içindeki tüm gayrimenkuller, bu yasanın yürürlüğünden önce yapılmış ve onaylanmış imar planı kapsamında kalsalar dahi, bu yasaya göre yapılacak plan hükümlerine tabi olacak.
Proje alan sınırları içinde kalan bölgede, bu yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce yapılmış olan planların uygulanması,yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte duracak. Bu planların kısmen veya tamamen uygulanmaya devam edilmesi ya da bu yasaya göre yeniden yapılması konusunda büyükşehir belediyesi yetkili olacak. Bu çerçevede sadece fiilen bir kamu hizmetinde kullanılan ve üzerinde kullanım amacına yönelik yapı bulunan taşınmazlar hariç olmak üzere, proje alan sınırları içerisinde kalan bölgede proje için ihtiyaç duyulan arazi ve arsalardan, kamunun mülkiyetinde bulunanlar bedelsiz olarak büyükşehir belediyesine devredilecek.

Gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan gayrimenkuller ile 2981 sayılı Yasaya göre hak sahibi olan kişilerin haklarına ilişkin gayrimenkuller ise malik ve hak sahipleri ile yapılacak anlaşmalar çerçevesinde proje için kullanılacak. Bu anlaşmalar için bakanlık tarafından yönetmelik yayımlanacak. Anlaşma sağlanamazsa bu gayrimenkuller büyükşehir belediyesi tarafından kamulaştırılacak.
Proje alan sınırlarındaki kentsel tasarım projeleri ile konut, sosyal donatı,çevre düzenlemesi ve teknik altyapı projeleri, yapım dahil diğer işler idare ve belediyece özel hukuk hükümlerine göre kurulacak şirketlere yaptırılabilecek.

Proje için gerekli olan mali kaynak da ilgili yıl bütçe yasalarında gösterilen miktarda TOKİ; ve büyükşehir belediyesi bütçesinin özel tertiplerine aktarılacak ödenekler ile her iki kurumun kendi kaynaklarından ayıracakları ödenekler ve satış gelirleri dahil her türlü proje geliriyle sağlanacak. Projeye dair her türlü harcama, TOKİ ve büyükşehir belediyesi tarafından açılacak müşterek banka hesabına aktarılacak ödenekler ve proje gelirlerinden yapılacak.


messiah_haktan

14 yıl önce - Çrş 28 Oca 2004, 17:33

Bi zahmét bunun kaynagini verirmisin,benim PC de türkce harfler olmadigin apuk supuk seyler cikiyor okuyamiyorum,bu konu benim coktandir ilgimi cekiyordu

karaca26
14 yıl önce - Çrş 28 Oca 2004, 19:05

http://www.kenthaber.com/sayfalar/iller.asp?IlKodu=6serkancirak
12 yıl önce - Cmt 21 Oca 2006, 19:18

ESENBOĞA YOLU TBMM´DE


 
 
  -HAVALİMANI YOLUNDAKİ GECEKONDU ALANLARININ DÖNÜŞÜMÜNE
  İLİŞKİN PROJENİN UYGULANMASINDAKİ AKSAKLIKLARIN
  GİDERİLMESİNİ ÖNGÖREN TASARI, TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNULDU      
 
  -İMAR PLANLARININ YAPILMASI, YAPTIRILMASI VE ONANMASI
  İŞLEMİNİ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÜRÜTECEK
 
 -GECEKONDU SAHİPLERİNDEN, ARSA BEDELLERİNİ BU KANUNUN
  YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHE KADAR ÖDEMEYENLER, BEDELİ
  MÜŞTEREK BANKA HESABINA YATIRACAK
 
 
   Esenboğa Protokol Yolu ve çevresindeki gecekondu alanlarının dönüşümüne ilişkin başlatılan projenin uygulanmasındaki aksaklıkların giderilmesini öngören kanun tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
  Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanununda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na göre, daha önce Bayındırlık ve
İskan Bakanlığı'nca yapılan proje içinde her ölçekteki imar planlarının yapılması, yaptırılması ve onanması işlemini, Ankara Büyükşehir Belediyesi yürütecek.
  Kanun kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen
gayrimenkullerden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve belediyenin proje
kapsamında kullandıkları kaynak dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı'nca belirlenenlerin mülkiyeti, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına tescil edilecek.
  Proje alanındaki gecekonduların yıkıldığı yerlerdeki arsa sahiplerinden, arsa bedellerini, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe
kadar ödemeyenler, bu bedeli müşterek banka hesabına proje geliri
olarak yatıracak.
  Proje, müşavirlik ve kontrollük hizmetleri, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce özel hukuk hükümlerine göre kurulacak veya iştirak edilecek şirkete, bedeli karşılığında yaptırılabilecek.
 
  -ELDE EDİLECEK GELİRLER-
 
  Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi'nden elde edilen
gelirler, projenin finansmanında kullanılacak. Ancak projenin devamı
süresince Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve belediye tarafından
müşterek banka hesabına aktarılan ödenekler, bu hesapta biriken
gelirlerden geri tahsil edilebilecek.
  Projenin tamamlanmasından sonra artan proje geliri varsa bu
gelirin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca belirlenecek kısmı, Toplu
Konut İdaresi, belediye ile proje sınırları içindeki ilçe ve ilk
kademe belediyelerinin bütçelerine, kalan kısmı ise genel bütçeye
gelir kaydedilecek.


abraham linkon
12 yıl önce - Prş 24 Ağu 2006, 18:20

Bu protokol yolu hakkında daha detaylı bilgisi olan var ise!

1- Burdaki evlerin yıkımı yapılalı baya bir zaman oldu ama henüz bir faaliyet yok. Buraya yapılacak projenin ne zaman başlayacağınıda biliyormusunuz ?

2- Peki burada oturan (geckondusu olan hazine arazisi üzerine ev yapanlar) insanlardan yeni yapılacak evler için ne kadar para alınacağını biliyomusunuz ?

3- Bu kadar bilgiye sahipseniz Karacaviran denilen yerin kızılaya mesafesini; burada henüz okul, market, cami, vb. diğer insan ihtiyaçlarını karşılayacak yapıların olmadığınıda bilirsiniz umarım.

4-Peki buradan büyükbaşların ne kadar rant elde edeceğini biliyormusunuz ?

5- Acaba bu yıkımlar ve projenin bitim süresi  olan 2008 yılı sonu yeterli olacakmı ?

6- Yoksa bu yıkımlar bir seçim yatırımımı ?

          Bu soruların muhatabının siz olmadığını gayet iyi biliyorum ama belki sizin bir bilgisi vardır diye yazdım .  
                                                                                                      teşekkürlerErdal
12 yıl önce - Prş 24 Ağu 2006, 18:37

Aslında yoğun faaliyet olmasa bile kismi çalışmalar var.Protokol Yolunun sizin bahsettiğiniz kısmı ile ilgili proje detaylarının Aykutcol arkadaşımızın post ettiği Karacaören ve Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi  başlığında bulabilirsiniz.

devrim1907
12 yıl önce - Prş 24 Ağu 2006, 22:45

TRT'de biraz önce konu ile ilgili bir haber programı izledim. Arsa sahiplerini m2 sahipliğine göre sınıflara ayırmışlar. Belirli bir m2 üzerindeki kişilere (sanırım 250 m2 idi) 80 m2 lik evleri ücretsiz olarak veriyorlar. Arsa m2'si düşük olursa ekstra ödeme alınıyor.
Arada kesin bir sürü yolsuzluk oluyor. Haksız rant yaratılıyor ama böyle uygulamalar olsa da Ankara girişi düzeliyor. Bana sadece devlet arazisine kaçak ev yapan insanların ödüllendirilmesi koyuyor.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> ANKARA - Haberler ve Sohbet