Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Evren_u
12 yıl önce - Pts 27 Mar 2006, 19:40
İzmir Tarihindeki Önemli Olaylar


İZMİR TARİHİNDEKİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Milattan Önce :

3000 İlk Yerleşim

2000 Anadolu Hititlerinin bölgeyi egemenliklerine alışları

1440 Tantalos’un Spyle dağı üzerindeki ilk İZMİR’i kurması

1410 Tantalos’un Ölümü

1200 İyonların EGE kıyıları ve İZMİR’e gelişleri

1185 Akalar ve Truvalıların savaşı ve Agamemnon Ilıcalarını ilk kullanışı

1102 Yazılı ilk kaynak olan Heredot ’a göre Lelegler tarafından İZMİR’in kuruluşu

750        Lidyalıların İZMİR üzerine yürümeleri

727        İZMİR’i İyonların alması

707        Gyges’in kral oluşu ve İZMİR’e hücumu

605        Alyattes’in İZMİR’i zaptı, tahribi ve İZMİRLİLERİN çevreye dağılması

334        İskender’in İZMİR’e gelişi

323        Lisimachos’un İZMİR’i , Efes ve İskenderiye gibi büyük bir

               liman kenti olarak inşa etmesi

241        İZMİR’in Bergama kralı Attalos’a bağlanması

190        Şehrin Bergama himayesinde Roma Hakimiyetine geçmesi

Milattan Sonra :

42 Meryem Ana’nın Efes’e gelişi (42-48 arası)

53 St. Paul‘un Efes’e gelişi

98 Kızılçullu Su Kemerleri (Camares ve Palies)

143 Aristeides, Bergama, Efes ve İZMİR’i üç başşehir ilan etti.

178 Büyük deprem sonucu Tiberius Tapınağı yıkıldı, küçük iç liman büyük ölçüde kapandı.

180 Marcus Aurelius şehrin onarımına yardım etti.

395 Roma İmparatorluğunun ikiye ayrılması

440 Attila ve Hunların akınları ile İZMİR’in alınışı

671 Muhammed Bin Abdullah kumandasındaki İSTANBUL’u kuşatan İslam ordusunun İZMİR’de kışlaması

1081 Çakabey’in İZMİR’i denizden kuşatarak zaptı ve şehrin bütünüyle ilk defa TÜRKLER’in eline geçmesi

1097 Jean DUKAS’ın İZMİR ve bölgesini alması ile Bizans’ın yöreye hakim olması

1100 İZMİR’in Çakabey tarafından tekrar geri alınması

1102 Bizanslıların İZMİR’i Çakabey’den geri alması

1102 Bizans Valisi Filokal’ın şehri onarması ve sakin devirlere giriş

1231 1235 yılına kadar sürecek olan yeni bir kale yapımına Jean Vatezes tarafından başlanması (St.Peter sonraları Liman Kalesi ve Hisar Kalesi)

1260 İZMİR’in dış surlarının harap olmaya başlaması ve Roma antik eserlerinin tahribi (1260-1317)

1261 Bizanslılar ile Cenevizliler Anlaşması, Cenevizlilerin kaleye ve ticarete sahip olmaları ve bir mahalle oluşturmalarının kabulü

1300 Türklerin Batı Anadolu’da gelişmeleri, Cenevizlilerin geri çekilmeleri, Birgi merkez olmak üzere Aydın Beyliği’nin kuruluşu

1317 Aydınoğlu Mehmet Bey’in Kadifekale’yi Bizanslılardan geri alması

1340 İZMİR’e yönelik ilk haçlı seferinin yapılması. Umur Humbert arasında Bornova Savaşı ve Anlaşması

1366 Ayasuluk’un (Selçuk) İsa Bey tarafından merkez yapılması

1424 İZMİR’de ilk Türk parasının basılması

1492 İspanya’dan çıkarılan Musevilerin bir kısmının İZMİR’e yerleşmesi

1592 Hisar Camii (Yakup Bey Camii) İnşası (1813, 1881,1827’de onarılmıştır.)

1630 St.Polycarpe Kilisesi’nin kuruluşu

1636 Şadırvan Camii’nin yapılışı (1815’de onarılmıştır.)

1650 Sancakkale’nin inşası (1650-1665)

1652 Başdurak Camii (Hacı Hüseyin) yapımı (1774’de onarım görmüştür.)

1654 İZMİR’de sürekli depremler

1667 Kestanepazarı Camii’nin yapılışı

1671 Evliya Çelebi’nin İZMİR’e gelişi

1675 Çuhacılar Çarşısı’nın (Bedestenin) yapımının ve Büyük  Vezir Han’ın tamirinin İZMİR antik tiyatrosundan getirilen taşlarla tamamlanması

1678 Küçük Vezir Han’ın Kara Mustafa Paşa tarafından yaptırılması

1688 Pers Kralı Şah Abbas’tan kaçan Ermenilerin bir kısmının  İZMİR’e yerleşmesi

1740 Kapitülasyonların Osmanlı aleyhine yeniden düzenlenmesi ve birçok yabancının İZMİR’e yerleşmesi

1779 Kızlarağası Hanı’nın yapımı

1805 Çakaloğlu Hanı’nın yapımı

1857 Vali Mustafa Paşa tarafından ilk olarak demiryolu temelinin atılması

1858 Alsancak demiryolu istasyonunun temelinin atılması

1867 Katipzade Konağı’nın inşasına başlanması (sonraları hükümet konağı olarak kullanılan binanın inşaatı 1872 tarihinde tamamlanmıştır.)

1868 İZMİR Limanının yapımına başlanması

1877 Türkçe olarak “İZMİR Gazetesi” yayına başlamıştır.

1884 Hamidiye Vapurunun İZMİR-KARŞIYAKA seferine başlaması

1886 AYDIN demiryolu fermanının imzalanması

1886 İZMİR tütün ve sigara fabrikasının kuruluşu

1887 Tire’de Antimum cevherinin çıkarılmaya başlanması

1895 “Yeni Asır” gazetesinin yayına başlaması

1907 Asansör Kulesinin Yarkalıoğlu adına, bir Musevi tarafından yapımı

1912 İZMİR Milli Kütüphanesi’nin inşası

1919 İZMİR’in Yunanlılarca işgali

1922 Büyük Taarruz ve İZMİR’in işgalden kurtarılması

1922 Büyük yangın ve şehrin harap olması


Baki KARAKOÇ
12 yıl önce - Prş 30 Mar 2006, 20:56

2005 Universiade
2015 EXPO (inşallah)  cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> İZMİR - Haberler ve Sohbet