Ana Sayfa 1 milyon Türkiye fotoğrafı
Figen
site denetçisi

8 yıl önce - Çrş 24 Mar 2010, 18:53
Yeni Anayasa Paketi / Milletvekilliğinin düşmesi (Madde 84)


Yeni Anayasa Paketi - Maddeler Listesi

şimdiki hali:
Alıntı:
Madde 84 – <Değişik: 23/7/1995 - 4121/9. md.>
İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Bü¬yük Millet Meclisi Genel Kurulunca kararlaştırılır.
Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıt¬lanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının Genel Kurula bildirilmesiyle olur.
82 nci maddeye göre milletvekilliğiyle bağdaş¬ma¬yan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden millet¬vekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine Genel Kurul gizli oyla karar verir.
Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam beş birleşim günü katılmayan mil¬letvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun Meclis Baş¬kanlık Divanınca tespit edilmesi üzerine, Genel Ku¬rulca üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir.
Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli ka¬pat¬maya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli ola¬rak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kutla bilgi sunar.

teklif edilen yeni hali:
Alıntı:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü maddesinin son fıkrası
yürürlükten kaldırılmıstır.


Evren3516
8 yıl önce - Çrş 24 Mar 2010, 19:13

Alıntı:
Partisinin temelli kapatılmasına beyan ve eylemleriyle sebep olduğu Anayasa Mahkemesinin temelli kapatmaya ilişkin kesin kararında belirtilen milletvekilinin milletvekilliği, bu kararın Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlandığı tarihte sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bu kararın gereğini derhal yerine getirip Genel Kutla bilgi sunar.


Parti kapatma davaları çoğunlukla parti yönetiminde olan veya partinin kapatılması nedeni yönünde faaliyet sergileyen milletvekilleri hakkında davalar ile devam eder. Yukarıda alıntılandırdığım fıkranın kaldırılması halinde sözkonusu milletvekilleri milletvekilliklerine ve dolayısıyla dokunulmazlık haklarına devam edeceklerdir.

Bu son derece sakıncalı ve sadece anayasa taslağına bazı partiler tarafından destek verilmesi amacı ile hazırlanmış bir düzenlemedir. Çözüm için Marmara denizinde bulunan bir adadaki bir kurumuş kütüğü adres gösterenler bu uygulama ile tekrar TBMM' ne, milletvekilliği özlük haklarına ve dokunulmazlıklarına geri döneceklerdir.


onurkaya60
8 yıl önce - Çrş 24 Mar 2010, 21:48

Evren3516 demiş ki:
Bu son derece sakıncalı ve sadece anayasa taslağına bazı partiler tarafından destek verilmesi amacı ile hazırlanmış bir düzenlemedir. Çözüm için Marmara denizinde bulunan bir adadaki bir kurumuş kütüğü adres gösterenler bu uygulama ile tekrar TBMM' ne, milletvekilliği özlük haklarına ve dokunulmazlıklarına geri döneceklerdir.


Hem aynen dediğiniz gibi bölücü eylemleri odağı olmaktan milleytvekilliği düşenlerin siyasete dönmesini bir ölçüde sağlayıp onların partisinden destek almak, hem de gelecekte yüce divanda yargılanabileceklerini bildiklerinden kendilerini güvence altına almaya çalışıyorlar.

mehmet ÇİMEN demiş ki:
Bu muhalefet şakşakçılığıda pek tanıdık geliyor insana..
Bir zamanlar bu ülkede fakır fukara,hesap soracaaazz diyen,vatandaş aç diyen bir morrison vardı tıpkı onun söylemlerine benziyor,
Ama her seferinde gönderilip,Bir şekilde geri geliyor bu sayın Morrison..
Ve vaatler hep aynı hiç bir değişiklik yok..
sizinde bu tür bir hastalığınız olmasın sakın!!!
Millete ampül şakşakçısı diyerek gönlünü avutan,züğürt tesellisi olmasın dikkat edin bu hastalıklar sonunda darbe getiriyor..
Bir tane daha var mecliste,sözde ATATÜRKÇÜ,darbe sever,statükocu,istemezükçü..bir türlü iktidar olamıyor,artık yaş haddinden emeklisi geldi mecliste..
onun hastalığı dahada kötü,Milletin dini ile,Başörtüsü ile uğraşırken bir türlü iktidar olamadı zavallım


Geçim sıkıntısından bahsetmek, muhalefet şakşakçılığı ise evet ben muhalefet şakşakçısıyım.Zaten yıllardır bu sorundan bahsedenler muhakkak her iktidarın yağcıları tarafından aynı şekilde yaftalanır.
Sizin tuzunuz kuruysa ben birşey diyemem ama.Benim ve çevremdekilerin değil maalesef.
Vaadler konusunda değişen bir şey yok, başbakan da "fakir fukara, garip gureba" sözcüklerini dilinden düşürmezdi ona bakılırsa.Ama aynı tas aynı hamam.7.5 sene önce "dokunulmazlığı kaldırırız" diye ortalığı inletenler, bırakın onu kaldırmayı şimdi kendilerinin paçasnı yüce divandan kurtarmak için anayasa değişikliği yapıyorlar.
Bahsettiğiniz şahsın hastalığı o değil, bir türlü halka inememesidir aslolan, işsizlik, yolsuzluk, zamlardır halk için önemli olan, bu hükümet 5 sene zam yapmadığı için güvenoyu aldı, kadrolara dindarları(!) yerleştirdiği için değil.

Ama asıl rahatsızlık belirtilerini sizde görüyorum:
Alıntı:
Millete ampül şakşakçısı diyerek gönlünü avutan,züğürt tesellisi olmasın dikkat edin bu hastalıklar sonunda darbe getiriyor..

1.Mesaja balıklama atlayıp alınganlık yaptığnızdan demek ki sizde de bu ampul şakşakçılığı emareleri var ve bunun bilincindesiniz.
Alıntı:
darbe sever,statükocu,istemezükçü.

2.Her mesajınızda olduğu gibi papağan gibi yine bildik tekerlemeleri telaffuz ediyorsunuz.
3.Her muhalif yorum yapana potansiyel Deniz Baykal ve ana muhalefet destekçisi muamelesi yapıyorsunuz.Üstelik bu insanların siyasi görüşünü, desteklediği partiyi veya desteklediği bir parti olup olmadığını v.b. bilmeden.
Cemaatçi haber bültenlerine biraz ara verip yelpazenizi zenginleştirin, sizin için daha iyi olacaktır.cevap yaz
(üye olmadan da mesaj yazabilirsiniz)
ANA SAYFA -> HABERLER ve SOHBET